Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020

Chiều ngày 02/3/2020, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác xây dựng đảng tháng 02, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 3/2020.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng dự.

Trong tháng 02/2020, cùng với cả nước, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Về nhiệm vụ chuyên môn,  ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã chủ động, tích cực nghiên cứu, tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của cấp trên để tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và hoàn thành các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng và đạt kết quả tốt, trong đó có các nội dung trọng tâm như: Triển khai thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm tại Kết luận Hội nghị Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của kỳ giao ban tháng trước; tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đến nay cơ bản hoàn thành việc chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022, dự và chỉ đạo đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở, triển khai hoạt động của các tiểu ban đại hội, nhất là tiểu ban văn kiện, tiểu ban nhân sự; hoàn thiện Dự thảo Báo cáo “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII” theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị; thực hiện tốt 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 02 trọng tâm, 05 đột phá Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII đề ra; thực hiện việc rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định và có nhiều đổi mới; tính đến nay có 62/63 tỉnh, thành đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân ban thường vụ năm 2019; có 59/63 tỉnh hoàn thành đánh giá, xếp loại đối với các đồng chí ủy viên ban thường vụ; thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư, ban tổ chức cấp ủy các cấp đã tham mưu cấp ủy chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp tục việc tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ. Các mặt công tác thường xuyên được bảo đảm, nội bộ Ngành tiếp tục giữ vững được tinh thần đoàn kết, thống nhất; công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ ngày càng đi vào nền nếp; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và trong quá trình triển khai thực hiện đã từng bước được tháo gỡ.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến

          Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số ban tổ chức tỉnh ủy có ý kiến phát biểu, các ý kiến cơ bản thống nhất báo cáo đánh giá và nhấn mạnh những kết quả của Ngành tổ chức xây dựng đảng nói chung và của từng tỉnh nói riêng trong tháng 02/2020; đồng thời kiến nghị đề xuất Ban Tổ chức Trung ương có hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nội dung về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại các địa phương như một số bất cập trong việc chuyển sang hợp đồng lao động theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ; khó khăn trong việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã; một số khó khăn trong việc thực hiện chính sách, chế độ đối với người thôi tái cử...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao đổi về các vướng mắc và trả lời các kiến nghị của các tỉnh; đồng thời đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, bám sát các nội dung kết luận tại hội nghị giao ban tháng 02/2020, tích cực triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng của toàn Ngành tổ chức xây dựng Đảng và ghi nhận những kết quả đạt được trong tháng 02; tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2020 của toàn Ngành đó là: Chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, trong đó tổ chức rút kinh nghiệm đại hội chi bộ để làm tốt công tác tổ chức đại hội Đảng ở cấp cơ sở; triển khai thực hiện các đề án trình Trung ương và cấp ủy các cấp theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2020 bảo đảm tiến độ, chất lượng và yêu cầu; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, tham mưu cấp ủy các cấp thành lập đoàn kiểm tra thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; triển khai thực hiện đồng bộ công tác cán bộ thường xuyên và bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; xây dựng Ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

                                                                                                                                                                       Nguyễn Văn Sơn  

                                                                                      Ban Tổ chức Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục


Công tác tổ chức xây dựng Đảng dấu ấn một nhiệm kỳ

Công tác tổ chức xây dựng Đảng dấu ấn một nhiệm kỳ


Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú


Nghệ An Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Nghệ An Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị


Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương

Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử


Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An triển khai sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện

Nghệ An triển khai sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện


Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An