Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX dâng hương báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Trước phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, chiều 16/10, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII và Trưởng các đoàn đại biểu, đại diện cho 448 đại biểu chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã dâng hoa, báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh.
 

Dự lễ có các đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh về những kết quả của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Dâng lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người,  Đoàn đại biểu đã báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh về những kết quả của Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý báo công với Bác.

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, trong bối cảnh thuận lợi đan xen nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. 

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 7,2%. GRDP bình quân đầu người đến cuối năm 2020, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2015. Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán được giao, gấp khoảng 1,7 lần so với năm 2015. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng. Nông nghiệp, nông thôn và nông dân có nhiều khởi sắc, là điểm sáng của cả nước về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ước thực hiện đến hết năm 2020 có 68,37% số xã về đích nông thôn mới, cao hơn mức bình quân chung cả nước; có 4 đơn vị cấp huyện đã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển ngày càng đồng bộ. Cơ chế, chính sách và môi trường đầu tư, kinh doanh ngày càng tốt hơn. 

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tiến bộ, một số lĩnh vực như y tế, giáo dục đang từng bước khẳng định vai trò trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. An sinh xã hội, đời sống của nhân dân được quan tâm, cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3%. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú ý toàn diện trên các mặt. Tinh thần đoàn kết, dân chủ được lan tỏa rộng rãi; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại được tăng cường, mở rộng, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong nước và quốc tế. Những kết quả đã đạt được trong 05 năm qua, tạo tiền đề vững chắc để toàn tỉnh phấn khởi bước vào giai đoạn phát triển mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn dâng hương tưởng niệm Bác Hồ.

Vui mừng trước những kết quả đã đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng nghiêm túc kiểm điểm và nhận thấy, đến nay tỉnh nhà vẫn còn nhiều khó khăn; Kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, cơ hội và yêu cầu phát triển. Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa còn bất cập. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác cải cách hành chính và năng lực chỉ đạo, điều hành, phối hợp của một số cấp, ngành, địa phương chưa thực sự hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có mặt còn hạn chế.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dâng nén hương thơm lên anh linh Bác Hồ.

Trên cơ sở bám sát định hướng của Bộ chính trị, nhận diện rõ những tiềm năng, cơ hội và nền tảng đã tạo dựng được cũng như những thách thức phải đối mặt, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 tỉnh nhà đặt ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh của Người, Đảng bộ tỉnh Nghệ An xin hứa, sẽ cùng với toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục đoàn kết, quyết tâm cao hơn, nỗ lực nhiều hơn, tạo bứt phá mới trong phát triển, góp phần hoàn thành mục tiêu to lớn đã xác định. Trong đó, tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, có tầm nhìn dài hạn. Đẩy mạnh thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho phát triển; xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng. Tập trung thu hút các dự án trọng điểm, có tính động lực; ưu tiên phát triển các ngành, lĩnh vực có thế mạnh; tăng cường quản lý, bảo vệ, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên trên địa bàn. Chăm lo phát triển toàn diện văn hóa – xã hội; Củng cố quốc phòng, an ninh; chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế. 

Các đại biểu thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng thời, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó, công tác cán bộ là khâu then chốt, điểm đột phá; chú trọng phát huy vai trò sức mạnh của nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, quyết sách. Toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà, nguyện suốt đời sống, học tập và lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 

Nguồn: Truyền hình Nghệ An  

Tin cùng chuyên mục

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên


Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dâng hoa, dâng hương tại mộ Bà Hoàng Thị Loan

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dâng hoa, dâng hương tại mộ Bà Hoàng Thị Loan


Trang trọng Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành

Trang trọng Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành


Các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội thảo trực tuyến "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản Pháp và Thành phố Marseille"

Hội thảo trực tuyến "Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản Pháp và Thành phố Marseille"


Lễ tưởng niệm 92 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Lễ tưởng niệm 92 năm ngày mất cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc


Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên


Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên và Truông Bồn

Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích Kim Liên và Truông Bồn


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh


Quỳnh Lưu sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quỳnh Lưu sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 gắn liền với Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 gắn liền với Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng


Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng tỉnh Nghệ An tượng Bác Hồ

Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng tỉnh Nghệ An tượng Bác Hồ