Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Diễn Châu: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 9 tháng đầu năm 2021

Trong 9 tháng đầu năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân và sự vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể, các ngành, các cấp, các địa phương, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn huyện Diễn Châu đạt được những kết quả quan trọng.

Các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính huyện đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể: Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu cho UBND huyện tiến hành khảo sát, thành lập các khu cách ly tập trung và tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân từ các vùng dịch về đảm bảo an toàn; Tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện tổ chức bàn giao quân cho các đơn vị chặt chẽ nhanh gọn, đủ chỉ tiêu, an toàn. Công an huyện chủ động tham mưu BTV Huyện ủy ban hành 01 nghị quyết, 01 đề án về công tác ANTT trong giai đoạn 2021-2025; tham mưu Huyện ủy, UBND huyện ban hành 03 chỉ thị, 07 công điện, 22 Quyết định, 25 công văn, 16 kế hoạch chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn; tổ chức sơ, tổng kết 18 chuyên đề về đảm bảo ANTT; phát hiện, bắt giữ 134 vụ, 213 đối tượng phạm tội về ma túy; bắt giữ, xử lý 68 vụ, 78 đối tượng phạm tội về kinh tế, chức vụ, môi trường. Viện kiểm sát nhân dân huyện tiếp nhận, giải quyết 203/215 tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. Chi cục thi hành án dân sự huyện thụ lý giải quyết 815/1.272 việc. Thanh tra huyện thực hiện 06 cuộc thanh tra theo kế hoạch, xử lý sai phạm về kinh tế 376.702.000đ; thu hồi về ngân sách nhà nước: 265.202.000đ và xử lý khác về kinh tế: 111.500.000đ.

Huyện ủy Diễn Châu tổ chức Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 9 năm 2021

Công tác phòng, chống tham nhũng được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo tích cực; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, việc thực hiện công tác kê khai minh bạch tài sản của cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp được triển khai đến các đơn vị. MTTQ huyện và các tổ chức thành viên phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tuyên truyền, giáo dục nhân dân và các tổ chức thành viên thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; động viên nhân dân tham gia tích cực vào việc phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng và tổ chức giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các cuộc giám sát của HĐND huyện.

Nhìn chung, 9 tháng đầu năm cấp ủy, chính quyền huyện Diễn Châu đã có những chỉ đạo kịp thời, trọng tâm trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao trách nhiệm và tạo điều kiện cho các cơ quan thực thi pháp luật trên địa bàn chủ động trong thực thi công vụ; trực tiếp nghe và chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp về an ninh trật tự. Công tác tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân được chú trọng, số lượng đơn thư, các vụ việc phức tạp, bức xúc, kéo dài cơ bản được giải quyết, nhất là các vụ việc về đất đai. Tuy nhiên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh vùng đặc thù, vùng biển vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, tình trạng trộm cắp, đánh bạc, buôn bán hàng giả, gian lận thương mại; đánh bắt sai ngư trường vẫn còn xảy ra.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 3 tháng cuối năm 2021, Huyện Diễn Châu đề ra một số nhiệm vụ sau: (1) Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các chương trình, kế hoạch của các ngành về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. (2) Nâng cao hiệu quả hoạt động, sự phối hợp của các cơ quan khối nội chính; phối hợp xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề phức tạp về tôn giáo; mở các đợt cao điểm để tấn công truy quét các loại tội phạm, đánh bạc, kiểm soát an toàn giao thông. (3) Thường xuyên nắm bắt và dự báo tình hình sát đúng từ đó xử lý có hiệu quả các vấn đề, vụ việc phức tạp, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung chỉ đạo đấu tranh, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái phép. (4) Triển khai toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, công tác xây dựng lực lượng, huấn luyện chiến đấu. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu quan trọng, sự kiện chính trị, xã hội. (5) Tăng cường chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành và nhiệm vụ chính trị của huyện. (6) Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid 19 đang có nhiều diễn biến phức tạp. (7) Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại với nhân dân; công tác tiếp dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; thực hiện tốt các kết luận sau thanh tra, kiểm tra./.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Những kết quả nội bật trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021 của Ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nội bật trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021 của Ngành Thanh tra tỉnh


Kết quả công tác nội chính- phòng, chống tham nhũng 09 tháng ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính- phòng, chống tham nhũng 09 tháng ở thị xã Thái Hòa


Ngành thanh tra tỉnh thực hiện mục tiêu kép phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra

Ngành thanh tra tỉnh thực hiện mục tiêu kép phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra


Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Những kết quả nổi bật của UBMTTQ tỉnh Nghệ An trong thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí


Quỳnh Lưu: Những kết quả sau 05 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị


Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí ở Sở Y tế

Kết quả 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí ở Sở Y tế


Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Chi cục kiểm lâm Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2021

Những kết quả trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng của Chi cục kiểm lâm Nghệ An trong 06 tháng đầu năm 2021


Công an thị xã Thái Hòa tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Công an thị xã Thái Hòa tăng cường đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026


Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh


Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thực hiện Chiến lược quốc gia về công tác phòng, chống tham nhũng


Một số kết quả nổi bật của huyện Tương Dương sau 05 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới

Một số kết quả nổi bật của huyện Tương Dương sau 05 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới và vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới


Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kết quả sau 05 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy


Nơi ý Đảng sáng soi

Nơi ý Đảng sáng soi


Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu

Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu