Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Diễn Châu: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 07/5/2013, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU (viết tắt là Chỉ thị số 13) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy (viết tắt là PCMT) trong tình hình mới. Trong 10 năm qua, Huyện ủy Diễn Châu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần ổn định an ninh, trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

 

Để cụ thể hóa Chỉ thị số 13, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành 51 văn bản (kế hoạch, công văn) lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCMT như: Kế hoạch số 125-KH/HU, ngày 10/6/2013 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13; Đề án số 16-ĐA/HU, ngày 12/7/2016 về xóa địa bàn phức tạp về ma túy trên địa bàn huyện Diễn Châu giai đoạn 2016-2010; Kế hoạch thực hiện Chương trình PCMT giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Tháng hành động PCMT, Ngày quốc tế - Ngày toàn dân PCMT (26/6)... Các ngành chức năng của huyện như: Công an, phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, phòng Tư pháp, cấp ủy và chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn ban hành hơn 400 văn bản chỉ đạo triển khai công tác PCMT, qua đó đã kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp PCMT ngay từ cơ sở.

Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo các đảng ủy, chi bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền PCMT gắn với tuyên truyền phổ biến Chỉ thị số 13 đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân, coi đây là một trong những biện pháp cơ bản, quan trọng trong công tác đấu tranh PCMT, với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú như: tổ chức hội nghị, mít tinh, tọa đàm, in sao tài liệu, treo băng rôn, khẩu hiểu, xây dựng các tin bài, phóng sự, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tổ chức các phiên tòa lưu động để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCMT.... Qua đó, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với công tác PCMT.

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh phong trào “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”, tích cực vận động nhân dân tham gia PCMT, xây dựng khu dân cư văn hóa, không có tội phạm ma túy; phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma múy góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Công an huyện phối hợp một số xã xây dựng mô hình tự quản về an ninh, trật tự trong đó đẩy mạnh tuyên truyền về PCMT, tổ chức 72 diễn đàn công an lắng nghe ý kiến nhân dân, 18 cuộc vận động tập trung để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong PCMT.

Các cơ quan ban, ngành có liên quan (nòng cốt là lực lượng Công an và Biên phòng) triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, công tác nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp hiệu quả tội phạm và tệ nạn ma túy, phát hiện và bóc gỡ nhiều ổ nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm, khám phá thành công nhiều chuyên án lớn. Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13, Công an huyện đã xác lập và khám phá 68 chuyên án, bắt giữ 842 vụ, 1.148 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 5,6 kg heroin, 4,25 kg ma túy tổng hợp, 6,7 kg ma túy đá, triệt xóa 12 tụ điểm phức tạp, 41 điểm bán lẻ ma túy, thu giữ nhiều tang vật khác (tiền mặt, ô tô, xe máy, cân tiểu ly...). Các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn huyện khởi tố 508 vụ, 598 bị can; truy tố, xét xử 491 vụ, 558 bị can phạm tội về ma túy.

Tuy đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng, ngừa đấu tranh nhưng tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn huyện vẫn còn diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy còn ở mức cao; công tác lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc một số năm đạt tỷ lệ thấp; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện còn bất cập; tỷ lệ người sau cai nghiện có công ăn việc làm thấp, tái hòa nhập cộng đồng còn mang tính hình thức...

Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu tổ chức xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCMT

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện và các cơ quan chức năng trên địa bàn tập trung thực hiện tốt các giải pháp sau: (1) Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về đấu tranh PCMT trên địa bàn huyện; (2) Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCMT với nhiều hình thức đa dạng và phong phú về nội dung nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong PCMT; (3) Tăng cường đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy, triệt phá các đường dây ma túy lớn, các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng thẩm lậu ma túy vào địa bàn...; (4) Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy; tăng cường công tác vận động, giúp đỡ người nghiện ma túy sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong PCMT tại cơ sở...

 Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Nghệ An


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 09 tháng đầu năm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 09 tháng đầu năm của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8/2023 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 8/2023 ở thị xã Thái Hòa


Huyện Đô Lương: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Huyện Đô Lương: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023


Thanh Chương: Kết quả 01 năm thực hiện đề án xây dựng huyện sạch về ma túy giai đoạn 2022-2030

Thanh Chương: Kết quả 01 năm thực hiện đề án xây dựng huyện sạch về ma túy giai đoạn 2022-2030


Ngành Thanh tra tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ngành Thanh tra tỉnh tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản ở Thành phố Vinh

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản ở Thành phố Vinh


Thanh Chương: Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thanh Chương: Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An: tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực

Nghệ An: tăng cường công tác tự kiểm tra công vụ và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực


Nghệ An: Kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023

Nghệ An: Kết quả thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023


Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Một số kết quả nổi bật trong công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Thái Hòa nâng cao hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực


Nghệ An: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới"

Nghệ An: Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 07/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy trong tình hình mới"


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của huyện Quỳnh Lưu

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản của huyện Quỳnh Lưu