Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Chỉ thị 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 9/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 538-CV/BTGTU về triển khai Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 07/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, và một số nội dung chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên, liên tục các nội dung của Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với các chỉ thị, nghị quyết, công điện của Trung ương, nhất là Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch COVID-19 trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thời điểm hiện nay.

Căn cứ vào các nội dung của Chỉ thị số 07-CT/TU để cụ thể hóa thành các chuyên đề tuyên truyền, trong đó chú trọng tuyên truyền việc nâng mức cảnh báo về hiểm họa ngày càng tăng của dịch bệnh, khắc phục ngay các biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Phát huy cao độ hoạt động của Tổ COVID cộng đồng, Tổ truy vết, Tổ tuyên truyền phòng, chống COVID-19, Tổ liên gia, các nhóm Zalo, Messeger... phát huy ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, theo dõi, kiểm soát người từ ngoài tỉnh trở về, nhất là người trở về từ vùng đang có dịch. Tăng cường vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở trong việc vận động hội viên, đoàn viên, người có uy tín, các tầng lớp nhân dân cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động cụ thể các nội dung của Chỉ thị.

Cấp ủy Đảng các cấp theo dõi sát tình hình, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin, xử lý nhanh, hiệu quả những vấn đề phát sinh; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành động theo các nội dung của Chỉ thị 07-CT/TU tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn xã hội cùng hướng tới mục tiêu sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Các cơ quan báo chí của tỉnh thường xuyên bám sát các nội dung của Chỉ thị số 07-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để cung cấp, định hướng thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho các ngành, các cấp và mọi người dân biết, chủ động phòng, chống dịch; phát hiện, biểu dương nhân tố mới, điển hình tiên tiến, cách làm hiệu quả trong tham gia phòng, chống dịch gắn với đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, xuyên tạc công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu hệ thống ngành tuyên giáo các cấp cần đề cao trách nhiệm chính trị, nỗ lực, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong tham mưu cho cấp ủy Đảng, tuyên truyền việc triển khai, giải quyết các vấn đề cấp bách và lâu dài liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 và nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Thực hiện, duy trì tốt công tác báo cáo về tình hình tư tưởng, dư luận xã hội nói chung, đặc biệt là tình hình dịch COVID-19 tại địa phương, đơn vị về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để kịp thời có sự chỉ đạo, định hướng và xử lý khi xuất hiện các vấn đề phức tạp phát sinh tại cơ sở; tùy vào tình hình thực tế để triển khai tốt công tác tuyên giáo năm 2021.

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của báo chí - vũ khí sắc bén trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác và chủ động đấu tranh âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch


Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành công

Đoàn kết - Sức mạnh tạo nên thành côngTăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tăng cường tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phát huy vai trò các chủ thể thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch


Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trong bản Tuyên ngôn độc lập đến khát vọng xây dựng đất nước “phồn vinh, hạnh phúc” trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng


Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta

Đồng chí Lê Hồng Phong – Người chiến sỹ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng ta


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Tổng Bí thư Lê Hồng Phong


Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết

Cách mạng Tháng Tám trên quê hương Xô viết


Công tác tuyên giáo luôn chủ động, tích cực, sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở

Công tác tuyên giáo luôn chủ động, tích cực, sáng tạo gắn với thực tiễn cơ sở


Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng

Đồng chí Nguyễn Văn Cừ - Nhà lý luận xuất sắc của Đảng


Phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022

Phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tổ quốc bên bờ sóng" năm 2022


Học tập, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết về công tác môi trường

Học tập, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết về công tác môi trường


Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào và Việt Nam - Campuchia