Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo xây dựng “chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”

Ngày 5/8, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh ban hành Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK về xây dựng chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt. Theo đó, việc xây dựng chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt với các tiêu chí, cụ thể:

Đối với chi bộ: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện các nguyên tắc của Đảng; duy trì chế độ sinh hoạt chi bộ ngày càng có chất lượng; làm tốt công tác đảng viên.

Đối với đảng viên: Phát huy ý chí, khát vọng vươn lên với tinh thần dám nghĩ, giám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo; thực hiện nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, phát luật của Nhà nước; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương; làm tốt công tác vận động quần chúng, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh chỉ đạo, hàng năm các cấp ủy cơ sở, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đưa nội dung thực hiện hướng dẫn này trong đánh giá, xếp loại, chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và có biện pháp xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Thông qua việc xây dựng chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng rèn luyện, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh, lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 

Tin cùng chuyên mục

Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị


Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân

Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững


Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!

Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà

Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà


Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết  số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)

Công tác phát triển trí thức ở Nghệ An qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X)


Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Sức lan tỏa từ Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng


Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục để chống tiêu cực trong giáo dục và đào tạo trước yêu cầu mới

Một số giải pháp vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục để chống tiêu cực trong giáo dục và đào tạo trước yêu cầu mới


Kỳ Sơn chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng

Kỳ Sơn chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng


Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới


Một số giải pháp về công tác phòng, chống thiên tai trước mùa mưa, bão

Một số giải pháp về công tác phòng, chống thiên tai trước mùa mưa, bão


Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới

Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới


Nam Đàn sau 3 năm thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn hóa gắn với du lịch

Nam Đàn sau 3 năm thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng văn hóa gắn với du lịch