Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đảng ủy Doanh nghiệp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 14 tháng 01 năm 2022, Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Năm 2021, Đảng uỷ Khối kịp thời kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, từ đó tạo sự tập trung, đồng bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch. Thường xuyên phối hợp tổ chức các đoàn kiểm tra, động viên, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp có số lượng lao động lớn, những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực có nguy cơ cao; tích cực vận động các doanh nghiệp chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tập trung đổi mới cách thức quản trị, quản lý, sắp xếp lại lao động, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, đầu tư khoa học công nghệ, tìm kiếm nguồn cung nguyên, vật liệu thay thế, khai thác hiệu quả các thị trường, chuyển đổi ngành nghề kinh doanh, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phấn đấu cao nhất cho các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021. Tổng doanh thu toàn Khối năm 2021 đạt 33.611 tỷ đồng, tăng 11,85% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 319,55 triệu USD, chiếm 16,39% so với toàn tỉnh, tăng 20,86% so với cùng. Nộp ngân sách tỉnh đạt 2.619,9 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng thu nội địa của Tỉnh, tăng 17,52% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Trung ương đạt 756,86 tỷ đồng, tăng 29,36% so với cùng kỳ. Tổng mức đầu tư mới đạt 2.183,65 tỷ đồng, tăng 79,75% so với năm 2020. Huy động vốn khối ngân hàng đạt 111.883 tỷ đồng (tăng 12.509 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương 12,59%), dư nợ tín dụng đạt 132.238 tỷ đồng (tăng 12.438 tỷ đồng so với đầu năm, tương đương 10,38%).Có 126/133 doanh nghiệp có lãi, tổng lãi đạt 4.952,41 tỷ đồng, tăng 33,02% so với năm 2020. Thu nhập bình quân người lao động dao động từ 3,5 triệu đồng đến 23,5 triệu đồng/người/tháng. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội: Có 18 đơn vị tạm dừng hoạt động; 21 đơn vị tạm dừng hoạt động một số bộ phận; 18 đơn vị làm việc luân phiên; 4.790 lao động/31.362 lao động không có việc làm trong thời gian dài.

Đảng uỷ Khối phối hợp với Cục thuế, Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về thuế và bảo hiểm đến cán bộ, người lao động; triển khai nộp thuế điện tử, sử dụng bảo hiểm xã hội số. Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ các doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến 31/12/2021 có 126/134 đơn vị hoàn thành nghĩa vụ nộp BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “Dân vận khéo”. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/ĐUK ngày 20/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa V) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ Khối đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”, gắn với việc thực hiện phong trào “Dân vận khéo”; tổ chức sơ kết, biểu dương 22 mô hình điểm văn hoá doanh nghiệp tại các cơ sở; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”.  

Đảng ủy Khối và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng. Việc học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Tỉnh và Đảng ủy Khối được tổ chức chặt chẽ, sáng tạo, phù hợp với tình hình cụ thể của các doanh nghiệp và trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Công tác sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp được triển khai thực hiện kịp thời, chất lượng. Đảng ủy Khối đã tổ chức sơ kết Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với biểu dương 10 tập thể, 35 cá nhân có thành tích tiêu biểu; biểu dương 7 cá nhân, 17 tập thể có sáng kiến tiêu biểu năm 2021...Công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được quan tâm, chú trọng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đat được trong công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp năm 2021, đồng thời đồng chí đề nghị trong năm 2022 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cần tiếp tục theo dõi sát sao, nắm chắc các diễn biến của tình hình dịch bệnh, đặc biệt là nguy cơ từ các biến chủng mới để kịp thời có biện pháp ứng phó phù hợp. Chủ động xây dựng các kịch bản theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh và điều kiện của từng đơn vị để từng bước khôi phục, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Tăng cường nắm bắt thông tin về chủ trương thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 36 ngày 13/11/2021 của Quốc hội; các gói hỗ trợ, kích cầu; các chủ trương lớn của Chính phủ trên tinh thần chủ động, sẵn sàng, tránh thụ động. Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò “cầu nối” giữa lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành với doanh nghiệp; giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc; tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp, kết nối cung - cầu tiêu thụ, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ; phối hợp hỗ trợ tiếp cận kênh thông tin về xuất, nhập khẩu, đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử, kinh tế số, kinh tế chia sẻ. Tích cực tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước; chung sức hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là chương trình ủng hộ Tết người nghèo, chương trình hỗ trợ phòng, chống Covid-19; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội; xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp. Tăng cường phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

                                                          Ngô Công Mạnh 

                                                     Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2023

Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2023


Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An: Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị quý III/2023

Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An: Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị quý III/2023


Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Biểu dương 41 sáng kiến tiêu biểu giai đoạn 2021-2023

Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Biểu dương 41 sáng kiến tiêu biểu giai đoạn 2021-2023


Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ


Cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp Tỉnh tổ chức hoạt động về nguồn nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Cơ quan Đảng ủy khối Doanh nghiệp Tỉnh tổ chức hoạt động về nguồn nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ


Đảng uỷ Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đảng uỷ Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm


Hơn 4.000 cán bộ, đảng viên, người lao động tại 75 điểm cầu tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 và Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hơn 4.000 cán bộ, đảng viên, người lao động tại 75 điểm cầu tham dự Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 và Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Lễ khởi công xây nhà cho 05 hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn

Đảng ủy khối Doanh nghiệp: Lễ khởi công xây nhà cho 05 hộ gia đình khó khăn về nhà ở tại xã Huồi Tụ, Kỳ Sơn


Khai mạc Liên hoan 'Tiếng hát người lao động' của Khối Doanh nghiệp tỉnh

Khai mạc Liên hoan 'Tiếng hát người lao động' của Khối Doanh nghiệp tỉnh


Hội thao Đảng bộ Khối lần thứ XX khép lại với các trận chung kết hấp dẫn, kịch tính của môn Kéo co đồng đội nam nữ và Bóng đá nam

Hội thao Đảng bộ Khối lần thứ XX khép lại với các trận chung kết hấp dẫn, kịch tính của môn Kéo co đồng đội nam nữ và Bóng đá nam


Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022


Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022


Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm


Đảng ủy Khối CCQ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm


Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm