Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đảng bộ Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Chiều 28/02, Đảng bộ Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo, chuyên viên các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Đảng bộ Trường có 16 chi bộ (15 chi bộ cán bộ, viên chức; 01 chi bộ sinh viên). Số đảng viên hiện tại là 200 đảng viên, trong đó 182 đảng viên là công chức, viên chức và 18 đảng viên là sinh viên. Trong năm 2021, Đảng bộ Trường kết nạp 08 đồng chí đảng viên mới, trong đó có 02 đảng viên là giảng viên; 06 đảng viên là sinh viên; 01 đảng viên là nữ.

Năm 2021, công tác tuyển sinh của Trường đã hoàn toàn tự chủ về thực hiện đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT trên cơ sở điều kiện đáp ứng chuẩn của Nhà trường; tính đến nay đã tuyển được 2132 chỉ tiêu, đạt 116,8% so với chỉ tiêu đề ra, trong đó tuyển sinh chính quy 1.827 sinh viên, tuyển sinh vừa học vừa làm 305 sinh viên; tuyển sinh lưu sinh viên Lào 24; tuyển sinh đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn và đánh giá kỹ năng nghề được 675 học viên.

Nhà trường đã triển khai xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo đại học Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu; xây dựng kế hoạch và triển khai điều chỉnh 12 chương trình đào tạo đại học và 04 chương trình thạc sĩ theo hướng tiếp cận CDIO; thực hiện biên soạn 19 giáo trình nội bộ; xây dựng và hoàn thiện 06 quy chế, quy định về tổ chức và quản lý đào tạo theo các quy định mới của Luật giáo dục đại học (Luật số 34/2018/QH14), Nghị định 99/2019/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức thực hiện đào tạo gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, nhà trường đã thực hiện điều chỉnh kế hoạch đào tạo, chủ động, linh hoạt trong tổ chức dạy học, vừa thực hiện trực tuyến kết hợp trực tiếp, thực hiện học bù khi dịch được kiểm soát... từ đó tiến độ, kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo được đảm bảo; việc xét tốt nghiệp được thực hiện đúng kế hoạch và đúng quy chế; việc in ấn hồ sơ và cấp phát hồ sơ tốt nghiệp, văn bằng chứng chỉ cho sinh viên ra trường sau khi có quyết định tốt nghiệp đúng kế hoạch thời gian đã đề ra. Mặc dù bị ảnh hưởng năng nề của dịch bệnh nhưng trường cũng đã triển khai cho hơn 1000 sinh viên đi thực tập sản xuất, thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp. Trường ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện việc cải tiến chất lượng; thực hiện rà soát, kiện toàn lại hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, tổ chức lấy ý kiến người học về công tác giảng dạy của giảng viên, lấy ý kiến các bên liên quan về các hoạt động của nhà trường.

Trong năm 2021, đã nghiệm thu 26 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường; có 29 bài đăng trên các tạp chí, hội thảo quốc tế; 139 bài đăng trên các tạp chí, hội thảo trong nước có tính điểm; 81 bài đăng trên các hội thảo, tập san khoa học. Đã phối hợp tổ chức 01 hội thảo quốc tế; tổ chức 01 hội thảo cấp trường, 03 hội thảo cấp khoa; tổ chức 01 cuộc thi đổi mới sáng tạo khởi nghiệp trong sinh viên. Nội dung hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục tập trung vào việc nâng cao chất lượng đào tạo và hướng vào mục tiêu xây dựng nhà trường trở thành trung tâm về khoa học và công nghệ của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, toàn Đảng bộ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 hiệu quả. Chỉ đạo triển khai quyết liệt, phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cho từng chi bộ, đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện. Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040; xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021 - 2025.

Đảng ủy Trường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của nhà trường với các nội dung: Cải tiến và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển sinh; đổi mới hình thức đào tạo, triển khai có chất lượng các hình thức đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến; hoàn thành việc điều chỉnh và phát triển các chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CIDO; mở thêm ngành đào tạo mới; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ; đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, chú trọng việc hợp tác với các trường đại học nước ngoài để triển khai các chương trình liên kết đào tạo; tăng cường quan hệ doanh nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên; kiện toàn và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong có hiệu quả; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, thực hiện việc chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động chuyên môn và quản lý; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý; đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo; phát triển các hoạt động dịch vụ, mở rộng nguồn thu, đảm bảo tài chính cho các hoạt động và đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động. Tập trung phát triển đội ngũ giảng viên, đặc biệt là đội ngũ giảng viên có trình độ tiến sĩ, có học hàm GS, PGS; đổi mới công tác thi đua khen thưởng, chính sách lương, thưởng, thu nhập... để động viên khuyến khích cán bộ, viên chức học tập, nâng cao trình độ, tích cực, chủ động làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 01 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liên tục; Đảng bộ Trường khen thưởng cho 3 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu; 28 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm năm 2021.

Quang Minh 

Tin cùng chuyên mục

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022


Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022


Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Đảng bộ Trường Đại học Vinh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm


Đảng ủy Khối CCQ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm


Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm


Đảng bộ khối Doanh nghiệp: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đảng bộ khối Doanh nghiệp: Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030


Đảng ủy Doanh nghiệp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đảng ủy Doanh nghiệp tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ

Đẩy mạnh cải cách hành chính tạo đột phá trong lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ


Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh năm 2021

Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh năm 2021


Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2021

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh năm 2021


Kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Bội đội Biên phòng

Kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng ủy Bội đội Biên phòng


Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 91 điển hình tiêu biểu năm 2021

Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh biểu dương 91 điển hình tiêu biểu năm 2021


Khối cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Khối cơ quan Đảng tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021


Kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân PCCC và 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH

Kỷ niệm 20 năm ngày toàn dân PCCC và 60 năm ngày thành lập lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH


Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao tặng hai căn nhà tình nghĩa tại huyện Hưng Nguyên

Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An trao tặng hai căn nhà tình nghĩa tại huyện Hưng Nguyên