Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Đại hội đại biểu Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nghệ An khóa VI

Từ ngày 25 - 26/7/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An (Liên hiệp hội) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Từ ngày 25 - 26/7/2019, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An (Liên hiệp hội) long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có các đồng chí: Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nhiệm kỳ 2011 - 2019, Liên hiệp hội đã có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo và đạt được những kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, ngày càng khẳng định vai trò nòng cốt trong tập hợp, đoàn kết đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham gia tích cực, hiệu quả vào các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Liên hiệp hội đã thu hút sự quan tâm, gia nhập của nhiều hội trong tỉnh, làm cho mạng lưới tổ chức của Liên hiệp hội ngày càng lớn mạnh, đa dạng hơn về lĩnh vực hoạt động.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp hội đã kết nạp 03 hội mới, bầu bổ sung 03 ủy viên ban chấp hành; thành lập hai tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc (Trung tâm Giáo dục Môi trường và Câu lạc bộ sáng chế Nghệ An). Đến nay Liên hiệp hội có 26 hội thành viên, 6 trung tâm, 2 viện, 1 câu lạc bộ trực thuộc. Hầu hết các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc Liên hiệp hội đều hoạt động hiệu quả và phát triển được tổ chức về cơ sở, thành lập được các huyện hội, chi hội. Tổng số hội viên của các hội thành viên trong hệ thống Liên hiệp hội là 95.599 hội viên, trong đó số hội viên có trình độ cao đẳng trở lên là gần 20.000 người. Đây là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động khoa học và công nghệ, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tư vấn phản biện và giám định xã hội.

Bên cạnh công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, trong quá trình hoạt động, Liên hiệp hội luôn xác định, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là nhiệm vụ quan trọng. Để nâng cao năng lực tư vấn, phản biện, giám định xã hội, Liên hiệp hội đã tập hợp đội ngũ trí thức giàu kinh nghiệm, tâm huyết với công tác khoa học. Liên hiệp hội có 05 chuyên gia tham gia Ban Tư vấn, phản biện xã hội của mặt trận, giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện vai trò “tư vấn, phản biện và giám sát xã hội” của Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học là hội viên Liên hiệp hội tham gia góp ý cho các đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, đánh giá, xây dựng chính sách của nhà nước; tư vấn, phản biện cho các quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như tư vấn, phản biện cho những dự án đầu tư trọng điểm, có tầm ảnh hưởng rộng lớn. Tiêu biểu như: Phản biện dự án “Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An” tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu đã bảo vệ được 138ha đất ở và đất trồng lúa, 585/773 hộ không phải di dời, bảo vệ được 3,3/4 km đường quốc lộ 48 và toàn bộ cơ sở kiến trúc hạ tầng của xã Châu Bình, tiết kiệm được so với giải pháp ban đầu gần 200 tỷ đồng; tham gia phản biện các giải pháp phòng và chống cháy rừng "4 tại chỗ" nhằm giảm thiểu hậu quả do cháy rừng gây ra; tham gia phản biện đánh giá tác động môi trường dự án trồng 10.759 ha cây cao su trên địa bàn Nghệ An…

Phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, Đại hội đề ra 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Kiện toàn, hoàn thiện bộ máy theo hướng tinh gọn, vận hành hiệu lực, hiệu quả để Liên hiệp hội, các hội thành viên thực sự là chỗ dựa tin cậy của đội ngũ trí thức khoa học tỉnh nhà. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho hội viên, đội ngũ trí thức, nhất là về truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng của dân tộc, những thành tựu mà tỉnh Nghệ An đạt được, từ đó nâng cao lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước, tạo động lực tinh thần to lớn cho hoạt động nghiên cứu, sáng tạo khoa học. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Liên hiệp hội và các hội thành viên, xây dựng tổ chức hội thực sự vững mạnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu; chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. Tham gia tích cực, hiệu quả công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, giữ vững quốc phòng, an ninh...

Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua dự thảo Điều lệ, các chỉ tiêu Đại hội;  bầu Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 với 35 thành viên; trong đó có 13 Ủy viên Ban thường vụ. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa V được bầu tái giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, tân Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An khóa VI hứa trước đại hội sẽ cùng với Ban Chấp hành tập hợp, đoàn kết, đồng tâm nhất trí, phát huy sức mạnh sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và xây dựng nền kinh tế tri thức vì sự phát triển bền vững của tỉnh nhà. Liên hiệp hội và các hội thành viên tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức để nâng cao hiệu quả hoạt động và thu hút nhiều trí thức trên các lĩnh vực tham gia, cống hiến cho công cuộc xây dựng quê hương, đất nước./.

Quang Minh

Tin cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhân ngày truyền thống

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhân ngày truyền thống


Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh vui hội đại đoàn kết với người dân bản biên giới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh vui hội đại đoàn kết với người dân bản biên giới


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn


Các tổ chức thành viên của MTTQ cần 'đặt hàng lẫn nhau' trong thực hiện nhiệm vụ

Các tổ chức thành viên của MTTQ cần 'đặt hàng lẫn nhau' trong thực hiện nhiệm vụ


Thường trực Tỉnh ủy làm việc với MTTQ và các đoàn thể

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với MTTQ và các đoàn thể


Tỉnh đoàn Nghệ An phát động hoạt động cao điểm chủ đề 'Tuổi trẻ Nghệ An sắt son với Đảng'

Tỉnh đoàn Nghệ An phát động hoạt động cao điểm chủ đề 'Tuổi trẻ Nghệ An sắt son với Đảng'


Đại hội đại biểu lần thứ VI: Thanh niên Nghệ An bản lĩnh, tình nguyện, sáng tạo, phát triển

Đại hội đại biểu lần thứ VI: Thanh niên Nghệ An bản lĩnh, tình nguyện, sáng tạo, phát triển


250 đại biểu thanh niên Nghệ An báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh

250 đại biểu thanh niên Nghệ An báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh


Đổi mới, phát triển tổ chức Công đoàn vì quyền và lợi ích người lao động

Đổi mới, phát triển tổ chức Công đoàn vì quyền và lợi ích người lao động


Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đặt ra

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần phối hợp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đặt ra


Đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 14

Đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 14


Tỉnh đoàn Nghệ An gặp mặt đối thoại các bí thư đoàn xã, phường, thị trấn

Tỉnh đoàn Nghệ An gặp mặt đối thoại các bí thư đoàn xã, phường, thị trấn


Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh


Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”


Sinh viên thời đại mới vươn lên khẳng định mình bằng khát khao và ý chí

Sinh viên thời đại mới vươn lên khẳng định mình bằng khát khao và ý chí