Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Công tác dân vận trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu ở huyện Nam Đàn

Nam Đàn đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới( NTM) vào cuối năm 2017. Sau khi đạt chuẩn NTM, Nam Đàn đăng ký xây dựng NTM kiểu mẫu và được Trung ương chọn là một trong 3 huyện của cả nước làm điểm xây dựng NTM kiểu mẫu. Ngày 4/1/2019 chính phủ có quyết định phê duyệt đề án thí điểm "Xây dựng huyện Nam Đàn thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch giai đoạn 2018-2025" .

Như chúng ta đã biết xây dựng NTM chủ yếu là phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân để xây dựng kết cấu hạ tầng, đổi mới, phát triển sản xuất, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp....nhằm nâng cao đời sống nông dân, đổi mới bộ mặt nông thôn, phát triển sản xuất nông nghiệp, ngoài ra có một số chính sách hỗ trợ của nhà nước nhưng chỉ mang tính kích cầu. Để chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến được với người dân, đồng thời huy động được mọi nguồn lực trong nhân dân nhằm xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí của xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện NTM kiểu mẫu, cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó thực hiện phong trào "Dân vận khéo" để xây dựng NTM đóng vai trò hết sức quan trọng.            

Thực hiện lời dạy của Bác: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong" và xác định "Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", cấp ủy huyện đã chỉ đạo chính quyền, các cấp ủy cơ sở và các tổ chức đoàn thể trong hệ chính trị từ huyện đến các xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới"; tổ chức lễ phát động ở từng đơn vị và toàn huyện. Thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" trong xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung vào 5 nhóm công việc chính: Khéo tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức. Khéo tham mưu, tổ chức thực hiện. Khéo vận động phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng. Khéo vận động xây dựng đời sống văn hóa, bảo tồn tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của địa phương, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo môi trường điểm đến hấp dẫn khách du lịch. Khéo xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

 Trước hết là công tác tuyên truyền, các hình thức tuyên truyền được thực hiện đa dạng từ tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài truyền thanh - truyền hình huyện, trên trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ, tuyên truyền cổ động trực quan, hệ thống truyền thanh của các xã, xóm. Tổ chức các hình thức thi tìm hiểu, sân khấu hóa, sáng tác thơ ca, hò vè...v.v. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đã hiểu được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung cần thực hiện của việc xây dựng NTM kiểu mẫu theo hướng phát triển văn hóa gắn với du lịch trên đà đã đạt được tiêu chí NTM. Sau khi tích cực tuyên truyền, vận động, nhân dân đã hiểu chủ thể xây dựng và chủ thể thụ hưởng đều là nhân dân, nhà nước chỉ có một số chính sách là hỗ trợ mang tính kích cầu. Từ đó huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, khơi dậy sự hưởng ứng tham gia của toàn cộng đồng, với phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng".  Cấp ủy huyện đã chỉ đạo hệ thống dân vận từ huyện, xã theo chức năng nhiệm vụ của mình, cụ thể hóa các tiêu chí NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu  gắn với phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Trong phong trào "Dân vận khéo" xây dựng nông thôn mới, lấy thôn xóm, khu dân cư làm địa bàn, gia đình làm hạt nhân để tuyên truyền vận động. Hàng năm mỗi xã lựa chọn xây dựng từ 4 đến 5 mô hình, mỗi đoàn thể cấp huyện xây dựng 1 đến 2 mô hình tiêu biểu, từ đó tuyên truyền nhân rộng, lan tỏa trên toàn địa bàn.

Một số mô hình "Dân vận khéo" nổi bật trong năm 2019 như: Mô hình "Khu dân cư sáng, xanh, sạch,đẹp" ở xã Xuân Hòa, Nam Nghĩa, Nam Lộc, Kim Liên, Hồng Long; mô hình "Xóm đạo bình yên, chung tay xây dựng nông thôn mới" ở xóm 4 xã Hồng Long; mô hình sản xuất rau nhà lưới tại xã Nam Anh, Hùng Tiến, Kim Liên; mô hình "Hợp tác xã sản xuất tinh bột sắn dây, tinh bột nghệ" xã Nam Anh; mô hình "Nhà sạch-vườn đẹp- đường nở hoa", "Hũ gạo tiết kiệm" của hội liên hiệp phụ nữ; "Thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới" của Đoàn thanh niên; "Xây dựng vườn mẫu, vườn chuẩn", "Chăn nuôi bò sinh sản", "Phát triển làng nghề" của hội Nông dân; "Cựu chiến binh gương mẫu, làm kinh tế giỏi" của hội Cựu chiến binh  huyện...vv

Đặc biệt huyện Nam Đàn có nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành đề án "Xây dựng tổ tự quản ở cộng đồng dân cư", đề án ban hành đến nay đã được 1 năm. Toàn huyện có 2.055 tổ tự quản, bình quân mỗi tổ khoảng 20 hộ gia đình, mọi hộ gia đình đều nằm trong các tổ tự quản. Các tổ tự quản đều có quy chế hoạt động, tạo thành các cụm dân cư có sinh hoạt gắn kết, tự quán xuyến, quản lý về an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, truyền đạt các chủ trương của xóm, của xã đến từng hộ gia đình,  vận động cùng nhau đóng góp xây dựng NTM, thăm hỏi, tương trợ lẫn nhau, tình làng nghĩa xóm...vv . Các tổ tự quản định kỳ mỗi tháng sinh hoạt một lần, hoàn toàn tự nguyện, không có kinh phí hỗ trợ của nhà nước (Có nhiều tổ đồng thời là nhóm phường giúp nhau. Vùng giáo thì tổ tự quản đồng thời là tổ đọc kinh liên gia). Có thể nói hoạt động của tổ tự quản tại cộng đồng dân cư  thật sự có ý nghĩa thiết thực, có vai trò nòng cốt trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu nhất là trong thời điểm sáp nhập xóm, sáp nhập xã hiện nay (Vì sáp nhập xóm, xã thì tổ tự quản khu dân cư vẫn giữ nguyên không thay đổi). Ngày 12/12 /2019 vừa qua Ban Thường Vụ huyện ủy tổ chức  sơ kết 1 năm thực hiện đề án . Việc sơ kết được thực hiện từ tổ đến xóm, xã và đến cấp huyện. Toàn huyện đã biểu dương, khen thưởng 32 tổ tự quản tiêu biểu xuất sắc trong xây dựng NTM ,qua đó tuyên truyền nhân rộng các mô hình tự quản có cách làm hay, hiệu quả tốt ra toàn huyện.

Trong năm 2019 toàn huyện đã vận động nhân dân đóng góp 92.811 ngày công, tháo dỡ 2500 m2 bờ rào, hiến hàng ngàn m2 đất để mở đường, xây dựng 229,7 km đường điện chiếu sáng ở khu dân cư. Tổng kinh phí vận động xây dựng NTM trong nhân dân trong năm đạt trên 42 tỷ đồng.  Bình quân mỗi hộ gia đình đóng góp từ 3 đến 5 triệu đồng, có những gia đình khá giả đã tự nguyện đóng góp hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn đã phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền huyện làm công tác dân vận, có kế hoạch đồng hành giúp các xã trong xây dựng giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường và hoàn thiện các tiêu chí của xây dựng nông thôn mới nâng cao. Điều đáng nói là nhân dân hồ hởi, tích cực tham gia một cách tự nguyện, không có khiếu kiện.

 Để phát huy được tính dân chủ, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc, những vấn đề phát sinh từ cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng và triển khai kế hoạch tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Huyện ủy với nhân dân các xã khó khăn, các xã đi đầu trong xây dựng NTM kiểu mẫu.  24/24 xã, thị trấn tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã với nhân dân các xóm ít nhất 2 lần/năm. Qua đối thoại, các khó khăn vướng mắc, các vấn đề phát sinh được giải quyết kịp thời giúp ổn định tình hình, nâng cao hơn vai trò trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến xã, tạo mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng và chính quyền các cấp. 

Phong trào dân vận khéo đã tuyên truyền, vận động, tập hợp được đông đảo các lực lượng trong toàn cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới, tạo nên một sức mạnh tổng hợp làm đổi thay bộ mặt nông thôn, nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, nâng cao đời sống vật chất,tinh thần của người dân. Cuối năm 2019, Nam Đàn có 1  xã đạt các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, 5 xã đạt tiêu chí NTM nâng cao. Huyện Nam Đàn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về đích NTM kiểu mẫu vào 2025.

                                              Nguyễn Mạnh Khôi 

                            Phó Trưởng ban TT Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Diễn Hồng làm tốt đoàn kết lương – giáo để phát triển toàn diện

Diễn Hồng làm tốt đoàn kết lương – giáo để phát triển toàn diện


Tạo sự đoàn kết từ mô hình tổ tự quản ở xã Nam Anh

Tạo sự đoàn kết từ mô hình tổ tự quản ở xã Nam Anh


Công đoàn ngành Y tế chăm lo quyền lợi cho công nhân viên chức, người lao động

Công đoàn ngành Y tế chăm lo quyền lợi cho công nhân viên chức, người lao động


Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm tốt công tác tiếp dân

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường làm tốt công tác tiếp dân


Gắn công tác dân vận khéo với giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở Nghệ An

Gắn công tác dân vận khéo với giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở Nghệ An


Xuân Sơn làm tốt công tác dân vận

Xuân Sơn làm tốt công tác dân vận


Gắn công tác dân vận với hòa giải đối với các vụ án dân sự

Gắn công tác dân vận với hòa giải đối với các vụ án dân sự


Lắng nghe ý kiến nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại

Lắng nghe ý kiến nhân dân thông qua hoạt động tiếp xúc, đối thoại


“Yên dân” từ công tác dân vận

“Yên dân” từ công tác dân vận


Tường Sơn thực hiện tốt công tác dân vận

Tường Sơn thực hiện tốt công tác dân vận


Hiệu quả đối thoại trực tiếp với nhân dân ở Nam Đàn

Hiệu quả đối thoại trực tiếp với nhân dân ở Nam Đàn


Công an Quỳnh Lưu vì nhân dân phục vụ

Công an Quỳnh Lưu vì nhân dân phục vụ


Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ Dân

Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ Dân


Nữ Chủ tịch xã được nhân dân tin yêu

Nữ Chủ tịch xã được nhân dân tin yêu