Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ sau khi sáp nhập xóm, bản

Dự sinh hoạt định kỳ tại Chi bộ bản Bua, xã Châu Tiến (Quỳ Châu), đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy lưu ý cần tập trung tìm giải pháp để giảm hộ nghèo, cận nghèo một cách bền vững, nâng cao thu nhập cho nhân dân; phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc củng cố hoạt động của bản sau khi sáp nhập...

Sáng 7/10đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 10 với các đảng viên tại Chi bộ bản Bua, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu.

Tại buổi sinh hoạt, Chi ủy Chi bộ đã thông qua báo cáo một số kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2019; tình hình trong nước và thế giới thời gian qua và định hướng sự lãnh đạo của chi bộ đối với hoạt động của ban công tác Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới ...
Tham gia sinh hoạt chi bộ, các đảng viên đã thảo luận về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ đối với việc thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương, đặc biệt là thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra; thảo luận về nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên; kiến nghị, đề xuất với cấp trên về chỉ đạo hoạt động sản xuất nông nghiệp, xóa bỏ một số hủ tục lạc hậu…

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bùi Thanh An ghi nhận những kết quả đạt được của Chi bộ bản Bua trong thời gian qua; đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt của chi ủy, chi bộ, cũng như những phát biểu thẳng thắn, xây dựng của các đảng viên.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, chi bộ cần quan tâm một số vấn đề: Tập trung tìm giải pháp để giảm hộ nghèo, cận nghèo một cách bền vững, quan tâm đổi mới giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho nhân dân; phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ trong việc củng cố hoạt động của bản sau khi sáp nhập, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể hoạt động có hiệu quả, quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; lựa chọn nội dung và xây dựng kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 196-KH/TU, ngày 13/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt hoạt động với chủ đề “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”; cần có kế hoạch để lưu giữ, bảo tồn những truyền thống văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Thái, đồng thời hạn chế, tiến tới xóa bỏ các hủ tục ảnh hưởng không tốt đến đời sống của nhân dân.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng quà cho Chi bộ và một số gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 6 triệu đồng.

Nguyễn Văn Sô

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Hội nghị quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú


Nghệ An Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Nghệ An Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức cơ quan Đảng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị


Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương

Trao quyết định bổ nhiệm 02 phó giám đốc Sở Công Thương


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 4-2020


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử phục vụ đại hội đảng các cấp


Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử

Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử


Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025

Kết quả triển khai và một số kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm tổ chức đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025


Nghệ An triển khai sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện

Nghệ An triển khai sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình vào Trung tâm Y tế cấp huyện


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 3 năm 2020


Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An


Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường