Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Chi bộ Ban Nội chính ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch học tập và nghiên cứu các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp giai đoạn 2021 - 2026 trong cán bộ, đảng viên.

Chi bộ Ban Nội chính quán triệt Nghị quyết ĐH Đảng bộ khối CCQ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025

Kế hoạch được ban hành với mục đích phát động phong trào nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp trong cán bộ, đảng viên của Chi bộ. Thông qua phong trào thi đua này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, việc triển khai và thực hiện Kế hoạch góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 05/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Với mục đích nêu trên, Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy xác định việc nghiên cứu, học tập là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá xếp loại đảng viên hàng năm. Kế hoạch yêu cầu nội dung học tập, nghiên cứu của cán bộ, đảng viên phải có chiều sâu, chất lượng, thiết thực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, có tính khoa học và ứng dụng thực tiễn.

Kế hoạch thực hiện trong 05 năm, từ quý IV năm 2021 đến cuối năm 2026 chia làm 02 giai đoạn: Giai đoạn 1: Từ tháng 12/2021-12/2023 (tổ chức sơ kết); Giai đoạn 2: Từ tháng 1/2024- 12/2026 (tổ chức tổng kết). Chi bộ tổ chức biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kế hoạch cùng với dịp sơ kết, tổng kết Kế hoạch.

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Nghệ An: Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022


Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Huyện ủy Tương Dương ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư

Ban Nội chính Tỉnh ủy: 9 tháng đầu năm 2022 tiếp nhận và xử lý 1.250 đơn, thư


Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022

Cửa Lò: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính quý III năm 2022


Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy

Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy


Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022

Nghệ An- những kết quả nổi bật trong công tác nội chính tháng 8/2022


Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 07/2022


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong 6 tháng đầu năm 2022


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả công tác tiếp dân và xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2022


Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra

Tháng 5/2022: Ngành thanh tra triển khai được 134 cuộc thanh tra


Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật tháng 04/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022

Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 4 năm 2022


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3/2022