Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Báo cáo tình hình và kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2016

I. Đặc điểm tình hình chung:

- Đảng bộ tỉnh có 29 đảng bộ trực thuộc, gồm: 21 đảng bộ huyện, thành, thị ủy; 6 đảng bộ cấp trên cơ sở (Khối CCQ tỉnh, Khối DN tỉnh, Công an tỉnh, Quân sự tỉnh, Cảnh sát PCCC tỉnh, Bộ đội BP tỉnh); 2 đảng bộ cơ sở (Trường ĐH Vinh, Trường ĐHSPKT Vinh); 1.620 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 818 đảng bộ cơ sở, 802 chi bộ cơ sở. Có 480 đảng bộ khối xã, phường, thị trấn; 353 TCCSĐ trong doanh nghiệp; 235 TCCSĐ cơ quan; 419 TCCSĐ trong đơn vị sự nghiệp; 133 TCCSĐ trong lực lượng vũ trang; 10.074 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; số lượng đảng viên 184.027.

So với cuối năm 2015: Tổ chức cơ sở đảng giảm 2; chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tăng 68; đảng viên tăng 1.915

- Sáu tháng đầu năm 2016, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, kinh tế trong nước vẫn gặp nhiều khó khăn. Cũng là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của Đảng, đất nước, đặc biệt là việc tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã và đang tạo tiền đề tích cực đối với công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước, trong đó có công tác tổ chức xây dựng Đảng.

- Công tác tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch đề ra, sự chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, của cấp ủy các cấp, chủ động, nổ lực phấn đấu, tham mưu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm đặt ra và các nhiệm vụ thường xuyên.

Tin cùng chuyên mục


Không phân biệt loại hình đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị khi bố trí nhân sự cấp ủy

Không phân biệt loại hình đào tạo chuyên môn, lý luận chính trị khi bố trí nhân sự cấp ủy


Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai Công văn số 5469-CV/TU về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai Công văn số 5469-CV/TU về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của trung tâm chính trị cấp huyện


Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Kết luận của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025


Bộ Chính trị ban hành Quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền

Bộ Chính trị ban hành Quy định kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền