Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Sáng 30/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 11 năm 2022 để nghe các nội dung quan trọng. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Đề án “Tăng cường phòng ngừa, hạn chế các cuộc đình công không đúng trình tự pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2030”.

Đề án được xây dựng nhằm chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa giảm thiểu phát sinh tranh chấp lao động tập thể và đình công tại các doanh nghiệp, trong đó đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp có từ 500 lao động trở lên. Hạn chế thấp nhất việc xảy ra đình công không đúng trình tự, thủ tục. Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, xây dựng phát triển doanh nghiệp, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Góp ý vào dự thảo Đề án, các đại biểu đề nghị cần nghiên cứu lại những hạn chế trong công tác phòng ngừa đình công, cần đánh giá sát những nhiệm vụ của lực lượng Công an; nghiên cứu nguyên nhân sâu xa là xuất phát từ chế độ đãi ngộ đối với người lao động, vì vậy, bên cạnh các giải pháp tuyên truyền, vận động nắm tình hình, cần giải quyết vấn đề cốt lõi, căn cơ về chính sách lương, an sinh xã hội, chế độ đãi ngộ...; từ đó, đưa ra được định hướng sát với thực tế. Cần làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chứ không chỉ lực lượng Công an, Công đoàn; thực hiện hiệu quả phương án “4 tại chỗ”.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đánh giá, trong thời gian tới, với việc đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, dự báo số lượng lao động làm việc tại các khu/cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong vài năm tới tăng rất nhanh, số lượng đông; đây là nhiệm vụ cần quan tâm chỉ đạo thực sự, cần tiếp cận sớm, tránh bỡ ngỡ và làm chủ được tình hình. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, cần phân tích kỹ nguyên nhân cụ thể của 19 cuộc đình công trong giai đoạn 2018 đến tháng 6/2022, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện phù hợp; khi xảy ra 19 cuộc đình công thì cơ quan nào nắm thông tin đầu tiên, tiếp đến là trách nhiệm, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị nào; để từ đó có giải pháp cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị khi xảy ra đình công. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần nắm thật chắc nội dung này, ban hành kèm theo Đề án cần có báo cáo phân tích kỹ, cung cấp đầy đủ số liệu, dữ liệu, có dự báo thực tiễn trong thời gian tới; Đề án xây dựng trong giai đoạn 2023 - 2025, tính đến năm 2030. Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chuẩn bị tiếp nội dung, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đề xuất cấp nào ban hành Đề án. Sau khi hoàn thiện Đề án, UBND tỉnh cần họp, thảo luận kỹ nội dung này, trình Ban Thường vụ vào Quý I năm 2023.

Tiếp đó, các đại biểu đã cho ý kiến về Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thống nhất thông qua nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý khẳng định, Nghệ An có địa bàn rộng, dân số đông, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, công tác tôn giáo đa dạng, phong phú, phức tạp; vì vậy, việc phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất là rất tốt. Trong thời gian qua, việc thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới được thực hiện bài bản, huy động được nhiều nguồn lực thực hiện đạt kết quả tích cực, thay đổi bộ mặt tỉnh Nghệ An. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong phát động thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo sự đồng thuận, sát cánh của nhân dân; từ đó đã huy động, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển tỉnh Nghệ An.

Cũng trong sáng nay, phiên họp đã cho ý kiến về giao biên chế công chức và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP cho các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2023; bàn quyết định giao biên chế công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68-NĐ/CP khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023.

Phiên họp cũng đã thống nhất ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2023; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TW ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về công tác tôn giáo.

Đ.A 

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 8

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 8


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 7

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 7


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 6

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 6


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 4/2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 4/2023


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3/2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3/2023


Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 2

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 2


Đoàn công tác Bộ Ngoại giao làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Đoàn công tác Bộ Ngoại giao làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1/2023

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1/2023


Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An


Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2022