Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NGHỆ AN

KHOÁ XVIII NHIỆM KỲ 2015 - 2020

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Đ/c Thái Thanh Quý

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

 

Đ/c Nguyễn Xuân Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Chủ tịch HĐND tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Thông

Phó Bí thư Tỉnh ủy

 

Đ/c Nguyễn Đức Trung

Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh

 

 

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NGHỆ AN

KHOÁ XVIII NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đ/c Hồ Phúc Hợp

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Đ/c Lê Hồng Vinh

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh

Đ/c Cao Thị Hiền

Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh

Đ/c Nguyễn Ngọc Hà

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đ/c Bùi Thanh An

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Đ/c Phan Đức Đồng

Bí thư Thành ủy Vinh

Đ/c Nguyễn Nam Đình

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Đ/c Võ Thị Minh Sinh

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh

Đ/c Lê Đức Cường

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Đ/c Hoàng Nghĩa Hiếu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c Ngọc Kim Nam

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

   

Đ/c Võ Trọng Hải

Giám đốc Công an tỉnh