Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)
ĐOÀN KẾT, ĐỔI MỚI, TRÁCH NHIỆM, KỈ CƯƠNG, PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC, NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG, AN NINH

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NGHỆ AN

KHOÁ XVIII NHIỆM KỲ 2015 - 2020

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY

Đ/c Nguyễn Đắc Vinh

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

 

Đ/c Nguyễn Xuân Sơn

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Đ/c Thái Thanh Quý

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh

Đ/c Nguyễn Văn Thông

Phó Bí thư Tỉnh ủy

 

 

 

ỦY VIÊN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NGHỆ AN

KHOÁ XVIII NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

Đ/c Hồ Phúc Hợp

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ

Đ/c Lê Hồng Vinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

http://nghean.gov.vn/wps/wcm/connect/1abb8f804a8f82259efd9e612f410629/9/o%2Bcau.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=1abb8f804a8f82259efd9e612f410629/9

Đ/c Cao Thị Hiền

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Đ/c Nguyễn Hữu Cầu

Giám đốc Công an tỉnh

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hường

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Đ/c Bùi Thanh An

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Đ/c Phan Đức Đồng

Bí thư Thành ủy Vinh

Đ/c Nguyễn Nam Đình

Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

 

Đ/c Lê Đức Cường

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy

Đ/c Võ Thị Minh Sinh

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh