Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3/2022

Sáng 23/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 3 năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí đại diện một số ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành.

Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo 1 năm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Theo đó, quá trình chuẩn bị và công tác triển khai rất bài bản; quá trình xây dựng, ban hành văn bản đúng hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Tuy nhiên, qua rà soát, đánh giá cũng cho thấy, tiến độ triển khai một số chương trình, đề án, kế hoạch thuộc Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết chưa đảm bảo tiến độ đề ra; một số nội dung được đề nghị rút ra khỏi kế hoạch ban đầu; đồng thời bổ sung một số nội dung mới. 

Các đại biểu đề nghị cần có sự đánh giá cụ thể, sâu hơn những kết quả đã đạt được và những mặt chưa đạt được, đồng thời rút ra được những bài học kinh nghiệm, thay đổi cách tiếp cận về thực hiện nhiệm vụ, công tác tham mưu khi triển khai các chương trình, đề án. Cần bổ sung thêm thông tin, trong đó, cần làm rõ hơn một số nội dung về tài nguyên khoáng sản, cải cách hành chính... từ đó đề ra giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Kết luận nội dung này, đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, hiện nay các cơ quan, đơn vị vẫn còn bị động trong triển khai một số chương trình, đề án phê duyệt, nhiều chương trình, đề án phải lùi thời gian phê duyệt. Quá trình xây dựng chương trình hành động chưa nhìn nhận được tổng thể, chưa lường hết được các nội dung. Để thực hiện hiệu quả Chương trình hành động, đồng chí yêu cầu trong chương trình công tác hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nghe chuyên đề để cho ý kiến về các chương trình, đề án trọng tâm nhằm đánh giá kết quả thực hiện, những khó khăn, hạn chế và đề ra giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Đối với việc xây dựng báo cáo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đánh giá, tích hợp về diễn biến, tiến độ một cách toàn diện, đầy đủ, tổng quan, không chỉ riêng lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh mà còn cả lĩnh vực chỉnh đốn, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đánh giá sâu hơn một năm triển khai thực hiện trên các bình diện, mũi nhọn về kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường gắn với quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, cải cách hành chính. Cần đánh giá theo đúng hướng, đúng tinh thần thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, rút ra được bài học kinh nghiệm cho quá trình xây dựng các chương trình hành động, xây dựng các chương trình, đề án cụ thể hóa chương trình hành động; cần xác định được vì sao phải thay đổi thời gian thực hiện một số nội dung về xây dựng, trình, thẩm định, phê duyệt, ban hành và cụ thể hóa.

Trần Thị Thanh Mơ 

Tin cùng chuyên mục

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An


Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 12/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 10/2022


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 9

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 9


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên chuyên đề cho ý kiến dự thảo lần 3 báo cáo tổng kết Nghị quyết 26

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên chuyên đề cho ý kiến dự thảo lần 3 báo cáo tổng kết Nghị quyết 26


Hội nghị cho ý kiến Dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh

Hội nghị cho ý kiến Dự thảo Đề án mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh


Hội nghị quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Hội nghị quán triệt việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 7/2022

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 7/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 6

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 6


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 5

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 5


Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người

Ban Thường vụ Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Người