Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020

Sáng 10/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tham dự có có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.

Hội nghị được nghe UBND tỉnh báo cáo phương án phân bổ, sử dụng nguồn Trung ương bù thu hụt ngân sách năm 2018 và nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2018; phương án phân bổ nguồn thu từ bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trường Trung cấp nghề Công nghệ - Truyền thông Nghệ An.

Theo đó kết quả thu ngân sách của tỉnh năm 2018 là 13.998,172 tỷ đồng, đạt 110,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt 12.427 tỷ đồng. (Nếu trừ số thu từ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thì thu nội địa thực hiện là: 8.913,427 tỷ đồng, đạt 94,8% dự toán). Thu từ xuất, nhập khẩu đạt 1.570,672 tỷ đồng. Về thu ngân sách cấp huyện, có 3/21 huyện, thị xã thu cân đối không đạt dự toán HĐND tỉnh giao, gồm các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong và thị xã Thái Hòa.

Trên cơ sở tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, bù hụt thu cho địa phương. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 14/11/2019, trong đó, bù hụt thu cho ngân sách tỉnh số tiền 275.800 triệu đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất với phương án của UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sử dụng kinh phí Trung ương bù hụt thu năm 2018. Theo đó, với tổng hụt thu ngân sách cấp tỉnh 800,557 tỷ đồng, sử dụng các nguồn cắt, giảm nhiệm vụ chi năm 2018 để bù hụt thu (đã thực hiện): 102,955 tỷ đồng. Sử dụng thêm 273,478 tỷ đồng từ nguồn Trung ương để bù hụt thu ngân sách cấp tỉnh; số còn lại hỗ trợ cho các huyện để bù hụt thu.Về phương án phân bổ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết cấp tỉnh (Vượt thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết cấp tỉnh năm 2018 được sử dụng 455.550 triệu đồng), dự kiến phương án phân bổ như sau: Giảm nguồn chi đầu tư bố trí từ nguồn cân đối ngân sách địa phương để bù chi thường xuyên số tiền 377.124 triệu đồng; hoàn trả kinh phí đã cấp tạm ứng để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách theo các Quyết định của UBND tỉnh số tiền 78.426 triệu đồng.

Đối với phương án phân bổ nguồn thu từ bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trường Trung cấp nghề Công nghệ - Truyền thông Nghệ An, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 3/7/2019 về việc xử lý tiền trên tài khoản tạm giữ chờ xử lý của tỉnh đối với khoản thu từ bán đấu giá. Sau khi trừ các chi phí có liên quan theo quy định, tổng số nộp vào ngân sách Nhà nước 152.610 triệu đồng.

Dự kiến phương án phân bổ nguồn thu từ bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trường Trung cấp nghề Công nghệ - Truyền thông Nghệ An: Bố trí đối ứng Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; bố trí vốn để khởi công một số công trình cấp bách, quan trọng của tỉnh để sớm đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả trong năm 2019 và năm 2020; đầu tư trở lại một phần nguồn thu tiền bán Trường Công nghệ và Truyền thông thu được cho ngành LĐTB&XH theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; hỗ trợ một số công trình đầu tư khác đã quyết toán nhưng chưa được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công vào sử dụng một số công trình khác.

Kết luận về nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với tờ trình về phương án phân bổ, sử dụng nguồn Trung ương bù thu hụt ngân sách năm 2018 và nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2018; phương án phân bổ nguồn thu từ bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trường Trung cấp nghề Công nghệ - Truyền thông Nghệ An.

Trần Thị Thanh Mơ  

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 02 năm 2020


Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Trao quyết định của Ban Bí thư cho 5 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở

Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở


Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội

Bộ Chính trị đã quyết định phân công đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, làm Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội


Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020

Lễ công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An, nhiệm kỳ 2015-2020


Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng: Mùa xuân, ước vọng và niềm tin


Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát

Cần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác kiểm tra, giám sát


Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.

Hội thảo lý luận - thực tiễn “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.


Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025


Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020

Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020


Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp triển khai nhiệm vụ

Tiểu ban tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX họp triển khai nhiệm vụ


Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy

Hội nghị trực tuyến Văn phòng Trung ương Đảng với văn phòng các tỉnh ủy, thành ủy