Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020

Sáng 10/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tham dự có có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan.

Hội nghị được nghe UBND tỉnh báo cáo phương án phân bổ, sử dụng nguồn Trung ương bù thu hụt ngân sách năm 2018 và nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2018; phương án phân bổ nguồn thu từ bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trường Trung cấp nghề Công nghệ - Truyền thông Nghệ An.

Theo đó kết quả thu ngân sách của tỉnh năm 2018 là 13.998,172 tỷ đồng, đạt 110,3% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, thu nội địa đạt 12.427 tỷ đồng. (Nếu trừ số thu từ tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết thì thu nội địa thực hiện là: 8.913,427 tỷ đồng, đạt 94,8% dự toán). Thu từ xuất, nhập khẩu đạt 1.570,672 tỷ đồng. Về thu ngân sách cấp huyện, có 3/21 huyện, thị xã thu cân đối không đạt dự toán HĐND tỉnh giao, gồm các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong và thị xã Thái Hòa.

Trên cơ sở tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2018, UBND tỉnh đã báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, bù hụt thu cho địa phương. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1625/QĐ-TTg ngày 14/11/2019, trong đó, bù hụt thu cho ngân sách tỉnh số tiền 275.800 triệu đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thống nhất với phương án của UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án sử dụng kinh phí Trung ương bù hụt thu năm 2018. Theo đó, với tổng hụt thu ngân sách cấp tỉnh 800,557 tỷ đồng, sử dụng các nguồn cắt, giảm nhiệm vụ chi năm 2018 để bù hụt thu (đã thực hiện): 102,955 tỷ đồng. Sử dụng thêm 273,478 tỷ đồng từ nguồn Trung ương để bù hụt thu ngân sách cấp tỉnh; số còn lại hỗ trợ cho các huyện để bù hụt thu.Về phương án phân bổ nguồn vượt thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết cấp tỉnh (Vượt thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết cấp tỉnh năm 2018 được sử dụng 455.550 triệu đồng), dự kiến phương án phân bổ như sau: Giảm nguồn chi đầu tư bố trí từ nguồn cân đối ngân sách địa phương để bù chi thường xuyên số tiền 377.124 triệu đồng; hoàn trả kinh phí đã cấp tạm ứng để thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách theo các Quyết định của UBND tỉnh số tiền 78.426 triệu đồng.

Đối với phương án phân bổ nguồn thu từ bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trường Trung cấp nghề Công nghệ - Truyền thông Nghệ An, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 3/7/2019 về việc xử lý tiền trên tài khoản tạm giữ chờ xử lý của tỉnh đối với khoản thu từ bán đấu giá. Sau khi trừ các chi phí có liên quan theo quy định, tổng số nộp vào ngân sách Nhà nước 152.610 triệu đồng.

Dự kiến phương án phân bổ nguồn thu từ bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trường Trung cấp nghề Công nghệ - Truyền thông Nghệ An: Bố trí đối ứng Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; bố trí vốn để khởi công một số công trình cấp bách, quan trọng của tỉnh để sớm đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả trong năm 2019 và năm 2020; đầu tư trở lại một phần nguồn thu tiền bán Trường Công nghệ và Truyền thông thu được cho ngành LĐTB&XH theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; hỗ trợ một số công trình đầu tư khác đã quyết toán nhưng chưa được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thi công vào sử dụng một số công trình khác.

Kết luận về nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cao với tờ trình về phương án phân bổ, sử dụng nguồn Trung ương bù thu hụt ngân sách năm 2018 và nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2018; phương án phân bổ nguồn thu từ bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất Trường Trung cấp nghề Công nghệ - Truyền thông Nghệ An.

Trần Thị Thanh Mơ  

Tin cùng chuyên mục

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị


Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác Đại hội Đảng bộ các cấp

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác Đại hội Đảng bộ các cấp


Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020

Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020


Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX


Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn

Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn


Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội nghị Trung ương lần thứ 12 hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra

Hội nghị Trung ương lần thứ 12 hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra


Trung ương sẽ xem xét, quyết định phương hướng nhân sự khóa mới

Trung ương sẽ xem xét, quyết định phương hướng nhân sự khóa mới


Hội thảo khoa học quốc gia “Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”

Hội thảo khoa học quốc gia “Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc”


Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện kế hoạch khám sức khỏe định kỳ, khám kiểm tra sức khỏe phục vụ đại hội đảng các cấp


Sơ kết đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”

Sơ kết đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”


Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng

Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng