Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An: Triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư

Trong kết quả đạt được của tỉnh Nghệ An, các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế Đông Nam Nghệ An (KKT) đã có những đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, thông qua việc triển khai có hiệu quả công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư để thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài; qua đó khơi dậy và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong tỉnh, bổ sung nguồn vốn quan trọng trong tổng đầu tư xã hội; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tích cực và gia tăng kim ngạch xuất khẩu; đóng góp đáng kể nguồn thu ngân sách và tạo việc làm mới; tạo đà quan trọng và động lực mạnh mẽ về thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030.

Các Khu công nghiệp, Khu kinh tế Đông Nam khơi thông dòng vốn đầu tư vào tỉnh Nghệ An

Nghệ An đang đứng trước nhiều cơ hội để thu hút một làn sóng đầu tư mới, nhất là từ các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào các KCN, KKT. Đồng bộ với nhiều yếu tố quan trọng tạo nên cơ hội vàng thu hút làn sóng đầu tư mới từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vào Nghệ An, như: chính trị - xã hội trong nước ổn định, có dư địa đất đai và nguồn nhân lực quy mô lớn; tỉnh Nghệ An đã chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng các khu công nghiệp hiện đại, đồng bộ, như: Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, khu công nghiệp WHA Nghệ An (giai đoạn 1 và 2), khu công nghiệp Hoàng Mai 1. Đồng thời, một vấn đề hết sức quan trọng, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, các cơ quan chức và địa phương liên quan thường xuyên quan tâm, chỉ đạo quyết liệt về việc đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư từ giai đoạn nghiên cứu, đề xuất, cấp phép đầu tư và triển khai thực hiện dự án; nhóm công việc này luôn được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ thường xuyên, kịp thời có hiệu quả cao từ Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư có dự án hoạt động trong khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp của tỉnh Nghệ An.

Đến nay, trên địa bàn KKT Đông Nam và các KCN tỉnh Nghệ An thu hút được 283 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đạt trên 104.272 tỷ đồng (tương đương 4.505 triệu USD), trong đó có 68 dự án đầu tư nước ngoài (FDI), tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2.215 triệu USD, từ 14 quốc gia, vùng lãnh thổ, chủ yếu thuộc khu vực Đông Bắc Á và ASEAN như: Hồng Kông, Trung Quốc (1.298 triệu USD); Singapore (321 triệu USD); Đài Loan (Trung Quốc) (255 triệu USD), Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan. Các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An chiếm gần 50% số lượng dự án và chiếm trên 87% tổng vốn FDI trên địa bàn toàn tỉnh.

Những điểm nổi bật về cải thiện thực chất môi trường đầu tư, đổi mới công tác xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư đã ghi dấu ấn tích cực trong thời gian 3 năm đại dịch Covid 19 bùng phát trên cả nước. Quán triệt tinh thần chỉ đạo và quyết tâm cao của Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Ban quản lý KKT Đông Nam đã rất nỗ lực, bảo đảm cho hoạt động đầu tư an toàn và sản xuất ổn định. Trước sự dịch chuyển làn sóng đầu tư trên thế giới, các KCN, KKT Đông Nam đã thu hút thành công 04 nhà đầu tư FDI thuộc chuỗi cung ứng toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ, như: Goertek, Everwin, JuTeng, Luxshare ICT với tổng vốn đầu tư đạt 1,23 tỷ USD. Điển hình đến tháng 11 năm 2022, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 885 triệu USD, chiếm 94% tổng vốn FDI đầu tư vào tỉnh Nghệ An, kết quả đó đã góp phần đưa tỉnh Nghệ An nằm trong top 10 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài cao nhất cả nước. Là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển tỉnh Nghệ An trở thành tỉnh công nghiệp, thực sự trở thành trung tâm của vùng Bắc Trung bộ, cũng như có đóng góp xứng đáng trong phát triển của Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ.

Đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư: Bước đột phá hiệu quả

Khi triển khai thực hiện dự án, các nhà đầu tư luôn đặt yếu tố hiệu quả lên hàng đầu. Tùy thuộc vào tính chất của dự án, các tiêu chí đưa ra để nhà đầu tư đưa ra xem xét, lựa chọn như: vị trí địa lý, khả năng kết nối giao thông, cơ sở hạ tầng, ưu đãi đầu tư …. Trong khi nhiều địa phương trong khu vực, nhất là các tỉnh Bắc Trung Bộ có sự tương đồng về mặt địa lý và các chính sách ưu đãi đầu tư, tiêu chí được các nhà đầu tư quan tâm đánh giá để đưa ra quyết định, là sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, sự đồng hành, phối hợp và hỗ trợ trách nhiệm cao của Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam đối với dự án của các nhà đầu tư đã, đang đầu tư và đang nghiên cứu, tìm hiểu đầu tư vào khu kinh tế, các khu công nghiệp của tỉnh Nghệ An.

Đối với nhà đầu tư nước ngoài, nhất là nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đến với tỉnh Nghệ An sẽ không trách khỏi những khó khăn, bỡ ngỡ; nhất là các chính sách, quy định của pháp luật Việt Nam nói chung đối với hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thì sự đồng hành, hỗ trợ từ Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, nhất là từ Ban quản lý KKT Đông Nam trong thời gian qua đã tạo cho các nhà đầu tư nước ngoài có cảm giác tin cậy, an toàn và tự tin hơn trong quá trình đầu tư, mở rộng đầu tư, giới thiệu các đối tác, nhà cung cấp tiếp tục đầu tư trên địa bàn (điển hình là Công ty Goertek Vina đã tăng vốn từ 100 triệu USD (cấp phép tháng 10 năm 2021) lên 500 triệu USD (điều chỉnh tăng vốn vào tháng 01/2022); Tập đoàn Luxshare – ICT đã tăng vốn, mở rộng đầu tư từ 70 triệu USD lên đến 330  triệu USD; An Nam Matsuoka Nhật Bản …).

Đặc biệt hơn, khi mức độ cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng cao giữa các tỉnh có độ tương đồng về mặt  địa lý, cơ chế ưu đãi đầu tư, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam không tự bằng lòng, mà luôn trăn trở trong cách nghĩ, cách làm, để đổi mới phương thức xúc tiến, thu hút và hỗ trợ đầu tư nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Thứ nhất, Ban đã phổi hợp chặt chẽ với Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); với các tổ chức xúc tiến thương mại, các Hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài; các Công ty đầu tư, kinh doanh hạ tầng KCN, các nhà đầu tư hiện hữu để tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; tiếp cận với các đối tác, nhà đầu tư tiềm năng đang có kế hoạch dịch chuyển nhưng chưa quyết định được địa điểm đầu tư.

Thứ hai, Điểm đổi mới trong hoạt động xúc tiến đầu tư truyền thống là Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam coi trọng công tác hỗ trợ đầu tư, nhất là các dự án đã đầu tư trên địa bàn từ khi lập hồ sơ đề xuất thực hiện dự án trong suốt quá trình đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của dự án. Do vậy niềm tin của các nhà đầu tư đối với tỉnh Nghệ An ngày càng củng cố thêm và thực sự tin cậy để tiếp tục mở rộng đầu tư tại tỉnh Nghệ An.

Thứ ba, Ban Quản lý Khu Kinh tế đã phối hợp chặt chẽ với các nhà đầu tư hạ tầng KCN VSIP, WHA, Hoàng Mai I … tổ chức xúc tiến đầu tư. Với những lợi thế về mặt bằng, hạ tầng, tính chuyên nghiệp của các nhà đầu tư hạ tầng KCN, cách thức xúc tiến đầu tư sẽ bài bản, hấp dẫn, có sức thuyết phục cao hơn. Cùng với đó là sự quyết tâm cao và cam kết chắc chắn của lãnh đạo tỉnh, hỗ trợ trực tiếp của Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam được cụ thể hóa một cách sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu… Từ đó, nhà đầu tư sẽ có cân nhắc, lựa chọn và đi đến quyết định nhanh hơn.

Ban quản lý KKT Đông Nam không ngừng nỗ lực để duy trì niềm tin và gia tăng thu hút đầu tư trong bối cảnh mới

Đầu tư vào tỉnh Nghệ An, nhất là đầu tư nước ngoài đang có xu hướng tăng nhanh, được nhiều nhà đầu tư lớn quan tâm, quy mô của các dự án ngày càng lớn và tiếp tục mở rộng, phát triển, đóng góp rất quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điều này chứng minh sự tin tưởng của nhà đầu tư nước ngoài với môi trường đầu tư, vào sự nỗ lực, đồng hành của chính quyền tỉnh. Mặc dù 11 tháng đầu năm 2022, tỉnh Nghệ An lọt top 10 địa phương thu hút vốn đầu tư FDI lớn nhất cả nước, nhưng lũy kế đến nay thì Nghệ An vẫn là địa phương đứng thứ 32 về tổng vốn FDI trên cả nước. Do vậy số lượng dự án và quy mô vốn đầu tư ở tỉnh Nghệ An còn khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong bối cảnh làn sóng dịch chuyển đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng mạnh mẽ.

Do vậy, để tỉnh Nghệ An hòa vào dòng chảy mạnh mẽ của hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng hơn, gia tăng dòng vốn đầu tư, nhất là dòng vốn FDI từ nước ngoài vào tỉnh Nghệ An nói chung và các KCN, KKT nói riêng; Ban quản lý KKT Đông Nam không ngừng nỗ lực và đặt ra các mục tiêu phấn đấu triển khai thực hiện trong năm 2023 và tiếp theo, như sau:

 (1) Phối hợp tham mưu hoàn thành các quy hoạch phát triển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; khẩn trương rà soát, kiến nghị bổ sung hợp lý các quy hoạch đã được phê duyệt, bảo đảm không gian, quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư, phát triển KKT, các KCN, nhất là chỉ tiêu đất KCN trong quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

(2) Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ thu hút đầu tư. Hoàn thành việc xây dựng hệ thống điện và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ ngoài hàng rào các KCN; đặc biệt quan tâm đẩy nhanh việc hoàn thành thủ tục và triển khai đầu tư Dự án cảng nước sâu Cửa Lò, thúc đẩy triển khai các dự án xây dựng nhà ở xã hội đã được cấp chủ trương đầu tư để phục vụ người lao động trong Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

(3) Phối hợp có hiệu quả với các địa phương, các sở, ngành liên quan để tập trung đôn đốc, thúc đẩy và hỗ trợ các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp hoàn thành giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng 3 khu công nghiệp trọng điểm (VSIP 1, WHA - Giai đoạn 2, Hoàng Mai 1); Chủ động bám nắm tiến độ công việc, đẩy nhanh tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư 2 dự án hạ tầng KCN Thọ Lộc A- Giai đoạn 1 (VSIP 2), Hoàng Mai 2; Sẵn sàng về quy hoạch và các điều kiện phát triển thêm các KCN mới (WHA - Giai đoạn 3, 4, Thọ Lộc B, Nghĩa Đàn,…). Tạo quỹ đất sạch và hạ tầng đồng bộ, hiện đại đáp ứng yêu cầu thu hút các dự án thứ cấp vào đầu tư kinh doanh.

(4) Chủ động phối hợp với sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các trường đào tạo nghề để thực hiện có hiệu quả công tác kết nối cung cầu, tuyển dụng lao động cho các dự án đã và đi vào hoạt động trong năm 2023. Thực hiện tốt chức năng điều phối, hỗ trợ, kết nối hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu kinh tế, các khu công nghiệp để triển khai có hiệu quả thực chất (tăng quy mô, thêm ngành nghề và nâng cao chất lượng đào tạo nghề kỹ thuật), đáp ứng yêu cầu thu hút và tăng nhanh số lượng dự án, lĩnh vực đầu tư và quy mô vốn đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn.

(5) Thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, lợi thế của tỉnh Nghệ An đến với các nhà đầu tư nước ngoài. Tăng cường hỗ trợ các dự án lớn, có tính chất động lực, như: Luxshare – ICT, Goertek, Everwin, JuTeng … , kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án để tiếp tục củng cố niềm tin của các nhà đầu tư, tạo hiệu ứng lan tỏa, tác động tích cực tới nhà đầu tư mới.

          Cùng với sự quan tâm của các Bộ, ngành Trung ương, Lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Tập thể Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục sát cánh, đồng hành và hỗ trợ tích cực, hiệu quả thực chất cho nhà đầu tư trong suốt quá trình đề xuất, cấp phép đầu tư, triển khai thực hiện dự án và hoạt động sản xuất kinh doanh; với quan điểm mục tiêu, phương châm công tác: “Đúng – Tốt – Nhanh” để các KCN, KKT Đông Nam Nghệ An trở thành địa bàn đầu tư: “Thuận lợi - An toàn - Tin cậy” của các nhà đầu tư./.

                                                                          Ngô Công Mạnh 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả đưa cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới

Kết quả đưa cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, cấp xã biên giới


Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa làm tốt công tác an ninh biên giới vừa làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo

Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa làm tốt công tác an ninh biên giới vừa làm tốt công tác xóa đói giảm nghèo


Ngành Y tế Nghệ An: nhiều đổi mới trong công tác khám, chữa bệnh

Ngành Y tế Nghệ An: nhiều đổi mới trong công tác khám, chữa bệnh


Một số kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giai đoạn 2020- 2022

Một số kết quả nổi bật trong thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh giai đoạn 2020- 2022


Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Đảm bảo bình ổn thị trường, cung ứng hàng hóa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023


Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023

Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn năm 2022 và kế hoạch thực hiện năm 2023


Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở

Phát huy vai trò công tác dư luận xã hội trong xử lý xung đột xã hội và điểm nóng ở cơ sở


Thơ văn yêu nước Nguyễn Xuân Ôn

Thơ văn yêu nước Nguyễn Xuân Ôn


Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị

Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị


Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân

Tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho nhân dân


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Nhiều cách làm hay giúp nông dân giảm nghèo bền vững


Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!

Tự hào các thế hệ phụ nữ Việt Nam anh hùng!


Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)

Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn ở Nghệ An có nhiều chuyển biến tích cực sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư (khóa XI)


Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà

Phòng chống dịch sốt xuất huyết – Cần sự vào cuộc của mọi người, mọi nhà