Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2020

Chiều 18/1/2021, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2020. Tới dự có đồng chí Hoàng Văn Nhiên- Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, đại diện Ban tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Hồ Lê Ngọc- UVBTV Tỉnh ủy – Trưởng Ban Nội chính chủ trì hội nghị.

Phát huy tinh thần đoàn kết, cộng sự, trách nhiệm, năm 2020, Tập thể Lãnh đạo Ban Nội chính đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị kiểm điểm

Với sự vai trò là cơ quan tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, ngay từ đầu năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và của Ban đề ra. Đồng thời  quán triệt, triển khai các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, Ban Nội chính Trung ương về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, đặc biệt là Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới  đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 19; Chỉ thị 50 - CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực cho cán bộ, công chức trong cơ quan...

Năm 2020, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã ban hành 48 Quyết định, 11 kế hoạch, 857 công văn, 77 báo cáo, 15 tờ trình để lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp. tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối nội chính định kỳ hàng tháng có chất lượng. Đồng thời, tổng hợp tình hình, kiến nghị, đề xuất cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời có các chủ trương, lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Nội chính, tham mưu triển khai 02 cuộc kiểm tra của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thành lập 4 cuộc kiểm tra tại 4 đơn vị; Chỉ đạo đôn đốc, theo dõi, giải quyết 24 vụ án, vụ việc thuộc diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  theo dõi.

Bên cạnh đó năm 2020, tập thể lãnh đạo Ban Nội chính cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác thẩm định một số văn bản thuộc lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, phối hợp  tham gia, cho ý kiến đối với 119 đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp với Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đài PT-TH. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp dân và tiếp nhận xử lý đơn thư kiến nghị phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đã tiếp 202 lượt công dân, tiếp nhận 1.706 đơn, tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tổ chức tiếp công dân định kỳ đúng quy định, đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, đã chỉ đạo tập trung tham mưu báo cáo kết quả xử lý một số vụ việc liên quan đến đơn thư của công dân theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Chỉ đạo thực hiện tốt việc thực hiện kế hoạch thi đua chuyên đề của Ban Nội chính Trung ương về "phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng"; tăng cường công tác cải cách hành chính, và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) gắn với thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân trong năm 2020 của tập thể lãnh đạo Ban; cá nhân các đồng chí lãnh đạo Ban nghiêm túc xác định những hạn chế, khuyết điểm của lĩnh vực mình chỉ đạo, phụ trách, đề ra các giải pháp khắc phục. Trên tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm, đúng nguyên tắc, các thành phần tham gia kiểm điểm đã góp ý cho tập thể, cá nhân các đồng chí lãnh đạo Ban trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ năm qua. Hội nghị cũng đã lấy phiếu biểu quyết xếp loại, đề nghị xếp loại đối với tập thể và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Ban năm 2020./.

          Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Ban Nội chính Tỉnh uỷ năm 2022

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Ban Nội chính Tỉnh uỷ năm 2022


Hội nghị tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị tổng kết công tác Nội chính Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Huyện ủy Kỳ Sơn tổng kết công tác Nội chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Huyện ủy Kỳ Sơn tổng kết công tác Nội chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Ban Nội chính Tỉnh uỷ tặng quà tết cho các hộ nghèo xã Diên Lãm, Quỳ Châu

Ban Nội chính Tỉnh uỷ tặng quà tết cho các hộ nghèo xã Diên Lãm, Quỳ Châu


Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhân ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng


Đô Lương kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021

Đô Lương kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021


Huyện ủy Diễn Châu tổng kết công tác Nội chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Huyện ủy Diễn Châu tổng kết công tác Nội chính năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác Nội chính tháng 12/2021

Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác Nội chính tháng 12/2021


Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2021

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2021


Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021


Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2026

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022-2026


Những kết quả sau 01 năm thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương

Những kết quả sau 01 năm thực hiện Kế hoạch số 15-KH/BNCTW ngày 25/5/2021 của Ban Nội chính Trung ương


Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam


Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu) nhân dịp năm học mới 2021-2022

Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu) nhân dịp năm học mới 2021-2022


Phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với phòng, chống tiêu cực

Phòng, chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với phòng, chống tiêu cực