Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)
Tra cứu văn bản
Số hiệu Trích yếu Ban hành Hiệu lực Cơ quan ban hành
Người ký
13-QĐ/UBKTTW Quy định tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân 18/09/2019 18/09/2019