Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức trung thành, gương mẫu, trong sáng, tinh thông

Chiều 24/3, Chi bộ phòng Tổ chức cán bộ (Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An), đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 đã tập trung đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 với nhiều kết quả nổi bật.

Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư nhận nhiệm vụ. Ảnh: Bá Tài

Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành nhiều chủ trương, chính sánh lớn của tỉnh vê công tác tổ chức, bộ máy, quản lý biên chế, trong đó tham mưu có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực.

  Về công tác đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử, đã tham mưu trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định điều động, luân chuyển, bố trí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử cho 414 lượt cán bộ cấp trưởng, cấp phó ban, sở, ngành; cho ý kiến hiệp y quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 178 lượt cán bộ cấp trưởng và cấp phó các cơ quan Trung ương đóng trên địa bản tỉnh.

  Hàng năm, tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định xếp loại tập thể lãnh đạo và cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; tham mưu thông báo kết quả xếp loại tập thể lãnh đạo và cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý; tham mưu, tổng hợp xếp loại thi đua công tác tổ chức cán bộ của phòng tổ chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ban Tổ chức Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh.

Việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên được Chi bộ thường xuyên quan tâm. Các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên đều được tổ chức nghiên cứu, học tập đầy đủ; nhất là các văn bản liên quan đến chuyên môn của phòng chuyên môn. Chi bộ thường xuyên quan tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị, gắn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóaXI, XII); hàng năm 100% đảng viên trong chi bộ rà soát lại bản đăng ký làm theo, bổ sung hoàn thiện bản đăng ký, tạo động lực cho đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã thảo luận đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020 - 2022: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kịp thời nắm bắt, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của đảng viên; lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; tiếp tục phát huy đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình hàng năm. Thực hiện tốt phân công nhiệm vụ đảng viên; đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục phấn đấu đạt danh hiệu chi bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đoàn kết, công sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; phấn đấu đạt chuẩn mực “bản lĩnh, trách nhiệm, trung thực, khách quan, chủ động, sáng tạo, tận tụy, chu đáo” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò, trách nhiệm, trí tuệ của cán bộ, đảng viên và ghi nhận, biểu dương  những kết quả Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới của chi bộ phòng Tổ chức cán bộ, đồng chí đề nghị Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đánh giá theo hướng rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm; tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ, xây dựng và cập nhật dữ liệu về tổ chức bộ máy, cán bộ toàn hệ thống chính trị của tỉnh; phấn đấu xây dựng hình ảnh người cán bộ làm công tác tổ chức trung thành, gương mẫu, trong sáng, tinh thông.

Đồng chí Lê Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Bá Tài

Trên tinh thần trách nhiệm, dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Kết quả, đồng chí Dương Phúc Sáu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Xuân Học, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Bá Tài  

Ban Tổ chức Tỉnh ủy  

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh "Vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia"

Xây dựng Bộ đội Biên phòng tỉnh "Vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia"


Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề "Luật Bảo vệ bí mật nhà nước"

Trường Chính trị tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị báo cáo chuyên đề "Luật Bảo vệ bí mật nhà nước"


Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020

Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020


Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX


Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Con Cuông lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Tập trung xây dựng Nam Đàn sớm trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

Tập trung xây dựng Nam Đàn sớm trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 5

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 5


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức năm 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức năm 2020


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 5/2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 5/2020


Hội nghị báo cáo viên thông báo kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 12

Hội nghị báo cáo viên thông báo kết quả hội nghị Trung ương lần thứ 12


Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn

Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn


Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 -2025

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2020 -2025


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ Đại học Vinh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội Đảng bộ Đại học Vinh


Bảo hiểm xã hội tỉnh lấy sự hài lòng của người dân để phục vụ

Bảo hiểm xã hội tỉnh lấy sự hài lòng của người dân để phục vụ


Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ Dân

Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ Dân