Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 20/9/2022 về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ trong thời gian qua với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cức, tai nạn giao thông năm sau được kìm giữ, giảm so với các năm trước. Tuy nhiên tình hình tai nạn giao thông còn phức tạp, số vụ và người chết do tai nạn giao thông vẫn còn ở mức cao. Để khắc phục tình trạng trên, nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian tới, Chỉ thị số 19 của UBND tỉnh yêu cầu: giám đốc các sở, thủ trưởng các ban ngành, tổ chức đoàn thể, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo về công tác đảm bảo an trật tự ATGT, phải là người gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các quy định về đảm bảo trật tự ATGT; xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ, công chức các cơ quan quản lý nhà nước vi phạm quy định đảm bảo trật tự ATGT cũng như trong thực thi công vụ, đồng thời nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã, thôn, khối, xóm, bản can thiệp, tác động đến việc xử lý của lực lượng trực tiếp kiểm tra, xử lý vi phạm về ATGT, quyết tâm tạo chuyển biến vể chấp hành các quy định về trật tự, ATGT ngay trong các cơ quan, tổ chức, gắn trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, địa phương trong công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Đại diện các em học sinh ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông

Chỉ thị cũng đã yêu cầu các cơ quan chức năng, các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, chủ tịch UBND, trưởng Ban ATGT các huyện, thành thị tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, tăng cường thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT trọng tâm là các hành vi có nguy cơ gây ra tai nạn giao thông cao như: vi phạm nồng độ cồn, tốc độ, phương tiện chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, phương tiện thủy nội địa quá vạch mớn nước an toàn, không có đăng ký, đăng kiểm, chở hàng không có hóa đơn, chứng từ... Trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, đối với người vi phạm là công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên ngoài việc xử lý theo quy định phải chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thông báo đầy đủ lỗi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng của người vi phạm để xử lý trách nhiệm theo quy định.../.

Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023


Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Quỳnh Lưu ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cựcHuyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện ủy Thanh Chương ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Triển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”

Triển khai đề án “phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027”


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022


Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”

Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 50 về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”


Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế


Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng,  chống tham nhũng vào chương trình hành động

Ban Nội chính Tỉnh ủy cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phòng, chống tham nhũng vào chương trình hành động


Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành quy chế phối hợp công tác

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành quy chế phối hợp công tác


Quy định mới của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quy định mới của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021