Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022

Sáng 16/12, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tổ chức họp đánh giá hoạt động năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh chủ trì cuộc họp.

Năm 2022, Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp đã nỗ lực, bám sát nhiệm vụ, chỉ đạo triển khai phong trào đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của tỉnh. Toàn bộ hệ thống chính trị đã triển khai kịp thời, rộng khắp phong trào thi đua dân vận khéo, xây dựng, củng cố và phát huy nhiều mô hình trên tất cả các lĩnh vực. Nội dung phong trào bám sát với thực tiễn, đáp ứng được những yêu cầu, đòi hỏi của cuộc sống, đạt được sự ủng hộ, đồng thuận cao của nhân dân.

Trong năm, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng được 4.460/4.908 mô hình “Dân vận khéo”, đăng ký trên 4 lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị.

Năm 2023, Ban chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" định hướng 11 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình có hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, có chiều sâu, có tính lan toả, nhân rộng những mô hình sáng tạo, cách làm hay và hiệu quả của ban chỉ đạo các cấp.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận những kết quả đạt được của phong trào dù bối cảnh chung gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Dân yên, dân vui, dân tin, ủng hộ và làm theo... là thành quả lớn nhất mà phong trào đã đem lại, đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 của tỉnh. Việc khâu nối được người dân với cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp cùng thực hiện các phong trào là bài học cần được phát huy để có thêm những thành công trong thời gian tới. Đặc biệt, dân vận khéo không thể thực hiện một chiều từ trên xuống mà phải biết lắng nghe phản hồi của Nhân dân, làm cho người dân hiểu rõ quyền, nghĩa vụ khi thực hiện.

 

Tin cùng chuyên mục

Chung kết Hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

Chung kết Hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023


Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2020 - 2023

Hội nghị sơ kết công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh giai đoạn 2020 - 2023


Kiểm tra kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang năm 2023 tại Nghệ An

Kiểm tra kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang năm 2023 tại Nghệ An


Hoạt động chung của Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tại huyện Yên Thành

Hoạt động chung của Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tại huyện Yên Thành


Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2023 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh


Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Tân Kỳ

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại huyện Tân Kỳ


Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh về báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028

Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh về báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028


Hội nghị sơ kết công tác đoàn – hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023

Hội nghị sơ kết công tác đoàn – hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023


Ban Dân vận Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truồng Bồn và Nghĩa trang Quốc tế huyện Đô Lương

Ban Dân vận Tỉnh ủy dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truồng Bồn và Nghĩa trang Quốc tế huyện Đô Lương


Hội Người mù tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết các cuộc vận động, chương trình và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2023

Hội Người mù tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tổng kết các cuộc vận động, chương trình và sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2023


Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023


Khảo sát đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW tại huyện Kỳ Sơn

Khảo sát đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW tại huyện Kỳ Sơn


Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2023

Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm 2023


Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023


Đại hội Đại biểu Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Đại biểu Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027