Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các thành viên Ban Chỉ đạo dự phiên họp.
(Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 
Phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 
Hình ảnh tại Phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo phiên họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN) 
 
Nguồn: TTXVN