Dưới đây là một số hình ảnh tại cuộc họp: 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phát biểu tại cuộc họp. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp.

 Cuộc họp xem xét, thảo luận, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng. 
Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đại biểu dự cuộc họp.  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.  
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.
 
Nguồn: DCS