Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Sáng 29/5, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Tọa đàm góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An; Lê Văn Lợi - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì buổi tọa đàm.

Dự buổi tọa đàm có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cùng các nhà khoa học.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Toàn cảnh tọa đàm. Ảnh: Thành Duy

NHẬN THỨC ĐẦY ĐỦ HƠN NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN BỔ CỨU

 Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thời gian qua Tỉnh ủy Nghệ An đã tích cực chuẩn bị và giành nhiều thời gian xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng, thảo luận dự thảo Báo cáo chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thấy rằng, còn nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu làm rõ về lý luận, thực tiễn và rất cần ý kiến góp ý, tư vấn của các nhà khoa học, chuyên gia về đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; định hướng phát triển, quan điểm phát triển và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo.

Vì vậy, đây là tọa đàm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng phát biểu khai mạc tọa đàm. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, tọa đàm có 2 ý nghĩa.

Trước hết là lắng nghe trực tiếp ý kiến của các nhà khoa học tham gia vào xây dựng văn kiện; đồng thời Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các nhà khoa học, chuyên gia có thêm cơ sở thực tiễn để hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị của Trung ương.

“Rất mong được nghe những góp ý, phân tích chất lượng, phản ánh đúng thực tiễn phát triển của Nghệ An, đồng thời đưa ra những dự báo để có sự bứt phá trong giai đoạn tới”, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị. 

Tại tọa đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trình bày báo cáo vắn tắt về quy trình xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nghệ An lần thứ XIX.

“Tin tưởng, các nhà khoa học với tầm nhìn sâu rộng, tư duy sâu sắc, nhiều trải nghiệm thực tế và tâm huyết với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ đóng góp nhiều ý kiến và luận giải xác đáng, giúp tỉnh nhận thức đầy đủ hơn những vấn đề cần bổ cứu để xây dựng Báo cáo chính trị và các văn kiện có chất lượng trình Đại hội Đảng bộ tỉnh”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại tọa đàm.

THỂ HIỆN ĐƯỢC KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA NGHỆ AN

Tại tọa đàm, các nhà khoa học, các chuyên gia đánh giá, tỉnh đã chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị công phu, nghiêm túc, phù hợp; đồng thời có những góp ý đối với bố cục, nội dung của dự thảo. 

GS.TS Lê Hữu Nghĩa - Tổ biên tập, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng ghi nhận công tác chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị của tỉnh; đồng thời đề nghị Nghệ An phải bám sát tình hình thực tiễn địa phương, đánh giá toàn diện thuận lợi, khó khăn nhiệm kỳ qua, cũng như nhiệm kỳ sắp tới.

Đặc biệt, theo GS.TS Lê Hữu Nghĩa, cần thể hiện đậm nét hơn đặc thù của Nghệ An. Những vấn đề gì đặt ra từ địa kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh. Về công tác xây dựng Đảng cần phân tích sâu hơn những chuyển biến nhiệm kỳ qua, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng đề nghị thời gian tới, tỉnh cần tích cực thu hút đầu tư và đặt vấn đề này là trọng tâm. Bên cạnh đó, về đột phá trọng tâm vẫn là cải cách hành chính; giải quyết nút thắt về hạ tầng, đặc biệt là cảng biển; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống chính trị cơ sở.

PGS. TS Trần Đình Thiên đánh giá trong 5 năm qua, Nghệ An giải quyết tốt những vấn đề có tính nền tảng, tạo điều kiện cho phép để bứt phá. Vì vậy, báo cáo chính trị cần nhận diện được thời đại, bối cảnh chung của cả nước và bối cảnh riêng của Nghệ An để định vị và phát triển.

Đối với các đột phá phát triển, bên cạnh các đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực, cần có thêm đột phá là tập trung để TP. Vinh thành một đô thị khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; tạo ra được lực lượng doanh nghiệp mạnh cho tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Đức Hà - nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đề nghị báo cáo chính trị cần thể hiện rõ hơn “quyết tâm, cam kết chính trị, tính hiệu triệu”; hàm lượng về công tác xây dựng Đảng cần được thể hiện đậm nét hơn.

Kết luận tọa đàm, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao sự chuẩn bị của tỉnh; quán triệt tinh thần chung của Trung ương về công tác chuẩn bị dự thảo văn kiện của Trung ương.

Dự thảo báo cáo chính trị đã nhấn mạnh yếu tố tổng kết từ thực tiễn, kế thừa nhìn nhận của các nhiệm kỳ trước và tầm nhìn rộng cho thời gian tới; quán triệt kết luận của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26; bám sát vào thực tiễn, cập nhật tình hình mới…

Tuy nhiên, nội dung báo cáo chính trị cần thể hiện “có lửa hơn”, thể hiện được khát vọng của Nghệ An khi đang đứng trước một ngưỡng cửa phát triển mới.

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã phân tích, đánh giá, gợi mở cho tỉnh về chủ đề đại hội, đánh giá thành tựu đạt được, hạn chế, kinh nghiệm; công tác phân tích, dự báo; mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ mới.

Đặc biệt, đối với các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh nhiệm kỳ mới, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị tỉnh đảm bảo theo nguyên tắc phát triển bền vững. Muốn vậy cần lựa chọn, đánh giá lại các trọng điểm để có giải pháp; rà soát lại kết cấu hạ tầng, nhất là về cảng biển để chủ động kết nối; chú ý phát triển công nghiệp chế tạo, chế biến dựa trên công nghệ. 

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc tọa đàm. Ảnh: Thành Duy

Đối với phát triển kinh tế - xã hội, Nghệ An đặc biệt chú trọng phát triển khoa học công nghệ và phát triển con người; đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vấn đề quan trọng nhất là công tác cán bộ liên quan đến công tác đánh giá, sử dụng, quy hoạch, phát triển. Về quốc phòng, an ninh, đặc biệt chú ý đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

Phát biểu bế mạc tọa đàm, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn các ý kiến của các đại biểu, giúp tỉnh làm sáng tỏ nhiều vấn đề.

Tiếp thu các ý kiến, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh phân tích, làm rõ các nội dung để báo cáo chính trị có tính chiến đấu cao hơn, quyết tâm chính trị lớn hơn, cam kết chính trị mạnh mẽ hơn, thể hiện khát vọng, động lực vươn lên lớn hơn của tỉnh; vừa đảm bảo tính khả thi nhưng không mất đi động lực.

Bên cạnh đó, cũng mới mẻ hơn trong cách diễn đạt, cách viết rõ hơn, nhận diện được tiềm năng, lợi thế, sự nổi trội, sự khác biệt; thách thức, khó khăn đặt ra cho Nghệ An, để báo cáo chính trị thể hiện được đặc trưng riêng của Nghệ An. 

Nguồn: Báo Nghệ An  

 

Tin cùng chuyên mục

Bộ Chính trị duyệt văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Bộ Chính trị duyệt văn kiện và phương án nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX


Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở

Nghệ An hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 9 năm 2020


Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí MinhTiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới


Ban Bí thư chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Ban Bí thư chỉ định Đại tá Võ Trọng Hải tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An


Công tác tư tưởng phải đạt mục tiêu: Được người, được việc, được tổ chức!

Công tác tư tưởng phải đạt mục tiêu: Được người, được việc, được tổ chức!


Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng


Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025


Hội nghị trực tuyến diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020

Hội nghị trực tuyến diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020


BTV Tỉnh ủy lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

BTV Tỉnh ủy lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội


Thường trực Tiểu ban Văn kiện tỉnh làm việc với đoàn công tác Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng

Thường trực Tiểu ban Văn kiện tỉnh làm việc với đoàn công tác Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng