Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tổ chức công đoàn hướng về cơ sở, chăm lo cho người lao động

Nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn tỉnh Nghệ An đã tập trung đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện thắng lợi cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII đã đề ra. Dấu ấn trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn Nghệ An thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; thường xuyên đổi mới các hình thức chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động ngay từ cấp cơ sở.

 

Thiết thực chăm lo lợi ích của đoàn viên, người lao động

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Nghệ An đã đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, tập trung tuyên truyền cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp, nhất là những vấn đề liên quan đến giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, tạo được bước chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của CNVCLĐ.

Chương trình phát triển đoàn viên đã được các cấp công đoàn tập trung triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đa dạng, đạt kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ đã thành lập mới 200 CĐCS (đạt 130,7% so với chỉ tiêu cả nhiệm kỳ), phát triển 55.130 đoàn viên (đạt 334,12% chỉ tiêu nhiệm kỳ), trong đó có 184 công đoàn ngoài nhà nước với số lượng 50.387 đoàn viên. Số đoàn viên tăng lũy kế so với đầu nhiệm kỳ là 25.397 đoàn viên. Thành lập mới 03 nghiệp đoàn nghề cá với số lượng 2.480 đoàn viên.

Công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động được quan tâm tổ chức thực hiện với sự chủ động, tích cực của các cấp Công đoàn. Nhằm tiếp tục phát huy vai trò trong tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, các cấp công đoàn phân công cán bộ bám sát cơ sở, thường xuyên lắng nghe, ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, xây dựng đội ngũ công nhân nòng cốt tại các doanh nghiệp, thiết lập các kênh thông tin đa chiều từ cơ sở, tăng cường hoạt động đối thoại ở nhiều cấp. Công tác phối hợp thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tiếp tục có nhiều chuyển biến. Số lượng và chất lượng hội nghị cán bộ công chức, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc được nâng lên. Hàng năm có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức (CBCC); tỷ lệ hội nghị đối thoại, hội nghị người lao động tại doanh nghiệp đạt từ 50% - 76%. Tổ chức 21 hội nghị đối thoại cấp huyện, ngành. Tổ chức thành công Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh và công nhân lao động (CNLĐ) trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) tại các doanh nghiệp được quan tâm với 468/543 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn ký kết TƯLĐTT đạt tỷ lệ 86,2% (cao hơn nhiệm kỳ trước 9,8%), vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác bảo vệ quyền lợi, tuyền truyền tư vấn pháp luật được tập trung thực hiện. Công đoàn cấp trên cơ sở đã chủ động tham gia giải quyết kịp thời, có hiệu quả 19 cuộc đình công; Hỗ trợ 13 vụ đòi quyền lợi cho 65 lao động với số tiền trên 779 triệu đồng; Hỗ trợ pháp lý tại Tòa án cho 09 CNLĐ. Tư vấn pháp luật cho 921 lượt người...

Công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động được triển khai kịp thời, đổi mới về cách thức thực hiện. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, các cấp công đoàn đã tập trung mọi nguồn lực, kịp thời chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Các cấp Công đoàn đã hỗ trợ và huy động hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền 27.104.763.000 đồng.

Hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động được triển khai với nhiều cách làm mới, thiết thực và kịp thời. Tổng số tiền tổ chức các hoạt động “Tết Sum vầy” là 57 tỷ 444 triệu đồng. Chương trình “Ngày hội công nhân - Chào Xuân Quý Mão” năm 2023 có 1.500 người tham dự. Chương trình "Mái ấm Công đoàn" với 239 căn nhà được xây mới và sửa chữa với tổng số tiền 8,425 tỷ đồng, xây dựng 02 nhà bán trú cho giáo viên với số tiền 01 tỷ đồng. Chương trình “Vay vốn giải quyết việc làm” đã giải ngân 1,3 tỷ đồng. Có 235/543 doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho người lao động từ mức 15.000 đồng trở lên…

Với nhiều nội dung đa dạng, phong phú, phong trào thi đua yêu nước được đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tích cực, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” được phát động tạo động lực thiết thực để phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và sự tâm huyết của cán bộ công đoàn.  Triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”: Nghệ An dẫn đầu cả nước về số người đăng ký và số người nộp sáng kiến (với 23.454 sáng kiến). Có 04 sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương. Nghệ An biểu dương 06 tập thể và 56 sáng kiến có nhiều thành tích trong triển khai, chỉ đạo và thực hiện phong trào; Triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” kết thúc giai đoạn 1, Nghệ An có 21.725 lượt nộp sáng kiến, đạt hơn 700% chỉ tiêu giai đoạn 1, xếp thứ 5 trong toàn quốc. Kết quả của những chương trình đã góp phần duy trì sản xuất trong thời điểm dịch bệnh, giữ được việc làm cho người lao động, mang lại lợi ích kinh tế - xã hội to lớn.

Trong nhiệm kỳ, các cấp công đoàn tỉnh đã giới thiệu Giới thiệu 10.276 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Chương trình xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm… được tích cực triển khai, thực hiện…

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động

Nhiệm kỳ sắp tới, cùng với kết quả của quá trình đổi mới, hội nhập, kinh tế - xã hội của đất nước sẽ có sự phát triển vượt bậc, theo đó số lượng người lao động tăng lên, đời sống của người lao động cũng sẽ tốt hơn. Cơ chế, chính sách, pháp luật của Nhà nước sẽ ngày càng hoàn thiện và đầy đủ hơn. Những yếu tố đó sẽ tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi, tổ chức Công đoàn cũng phải đối mặt với không ít thách thức do sự cạnh tranh, quan hệ lao động ngày càng phức tạp, do yêu cầu tự thân đối với tổ chức ngày càng cao... Do đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới là phải tiếp tục đổi mới hoạt động của Công đoàn các cấp. Trong đó tổ chức Công đoàn cơ sở phải nắm được tình hình, chăm lo được cho người lao động, phải đứng ra đại diện bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Công đoàn phải chủ động, sáng tạo trong công tác, quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, hướng về người lao động. Công đoàn cấp trên phải sâu sát với cơ sở, chỉ đạo, hướng dẫn sát với điều kiện cụ thể từng loại hình đơn vị. Công đoàn các đơn vị hành chính, sự nghiệp phải chăm lo xây dựng đội ngũ CB,CC,VC có năng lực, có bản lĩnh, có trình độ, có trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, thân thiện với người dân, doanh nghiệp. Công đoàn trong doanh nghiệp phải bảo vệ được quyền lợi của người lao động. Hoạt động của công đoàn cần xuất phát từ nhu cầu của đoàn viên, phải chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện phúc lợi của đoàn viên tốt hơn, phải xây dựng được đội ngũ công nhân lao động có nhận thức về chính trị, có tay nghề giỏi, có ý thức xây dựng và phát triển doanh nghiệp, quan tâm nâng cao bản lĩnh, vị thế của giai cấp công nhân, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh. Tất cả những điều này đòi hỏi sự vào cuộc, đổi mới trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Công đoàn. 

Công đoàn Nghệ An sẽ tiếp tục quan tâm về các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ, nhất là quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, trọng tâm là chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước có kỹ năng hoạt động công đoàn, tâm huyết trách nhiệm, uy tín. Qua đó nhằm hoạt động có hiệu lực, hiệu quả hơn nữa; sâu sát với đoàn viên, chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên gắn với bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động. Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động. Chú trọng nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và thường xuyên đổi mới các hình thức chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động ngay từ cấp cơ sở.

Tiến hành công tác tuyên truyền thường xuyên, bằng nhiều hình thức phù hợp để nâng cao nhận thức chính trị, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp trong đoàn viên, người lao động. Đồng thời lan tỏa, nhân rộng các gương điển hình, những cách làm hay trong hoạt động Công đoàn. Tiếp tục phát triển và khẳng định vai trò nòng cốt của phong trào Lao động giỏi, Lao động sáng tạo; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn.

Thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Chú trọng phát triển đoàn viên trong công nhân trực tiếp sản xuất ngoài khu vực ngoài nhà nước…       

       Hiền Lương 

                                                                     Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An

Đại hội lần thứ X Hội Nông dân tỉnh Nghệ An


Chung kết Hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023

Chung kết Hội thi Bí thư đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2023


Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2018-2023

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An: Một số kết quả nổi bật nhiệm kỳ 2018-2023


Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay (CHDCND Lào) thăm và làm việc tại Nghệ An

Đoàn đại biểu Đoàn Thanh niên các tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bôlykhămxay (CHDCND Lào) thăm và làm việc tại Nghệ An


Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu giữ chức Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2019 - 2024


Hoạt động chung của Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tại huyện Yên Thành

Hoạt động chung của Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tại huyện Yên Thành


Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028

Khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-2028


Đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028 dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2023 - 2028 dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Lễ trao Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An năm 2022 – 2023

Lễ trao Giải Báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An năm 2022 – 2023


Hội nghị sơ kết công tác đoàn – hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023

Hội nghị sơ kết công tác đoàn – hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2023


Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà người có công tại Nghệ An

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng quà người có công tại Nghệ An


Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 11 nhiệm kỳ 2019-2024

Hội nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 11 nhiệm kỳ 2019-2024


Nghệ An: Hơn 300 sinh viên tình nguyện tham gia Lễ xuất quân Chiến dịch "Mùa hè xanh" 2023

Nghệ An: Hơn 300 sinh viên tình nguyện tham gia Lễ xuất quân Chiến dịch "Mùa hè xanh" 2023


Đại hội Đại biểu Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Đại biểu Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An lần thứ 2, nhiệm kỳ 2022 - 2027


Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và họp bàn công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội

Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá hoạt động 6 tháng đầu năm và họp bàn công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội