Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 52 năm Ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2021)

Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước, cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới, đặc biệt là đối với quê hương Nghệ An. Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Bức thư cuối cùng Bác dành cho Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Ngày 8/5/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 53-KH/BTGTU về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 52 năm Ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2021).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 52 năm thực hiện Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.... Gắn với tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị bảo đảm theo Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020" và Thông báo số 55-TB/TW, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, gắn với triển khai Nghị quyết đại hội đảng các cấp, đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, giá trị nội dung Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Lựa chọn nội dung phù hợp, như: "Tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân hơn nữa" "Khôi phục và phát triển kinh tế" "Hết sức chăm lo đời sống Nhân dân", về công tác xây dựng Đảng, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau..., làm chủ đề trọng tâm trong đợt sinh hoạt chính trị. Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, công tác đối ngoại. Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động, âm mưu "diễn biến hòa bình", hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

Thông qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về truyền thống lịch sử, ý nghĩa lớn lao, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước, cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới, đặc biệt là đối với quê hương Nghệ An. Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Bức thư cuối cùng Bác dành cho Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước".

                                      Võ Đức

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm nữ sỹ Hồ Xuân Hương


Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản

Hội thảo khoa học quốc tế: nữ sĩ Hồ Xuân Hương – Danh nhân văn hoá và giá trị di sản


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phiên họp cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng


Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia

Chủ tịch Quốc hội đến Thủ đô Canberra, bắt đầu thăm chính thức Australia


Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước

Phát huy vai trò vùng động lực phát triển hàng đầu của cả nước


Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp phiên thường kỳ tháng 11


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2022


Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022

Tỉnh ủy Nghệ An khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2022


Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết

Thường trực HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11


Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An quán triệt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng


Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri TP Vinh