Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 52 năm Ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2021)

Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước, cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới, đặc biệt là đối với quê hương Nghệ An. Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Bức thư cuối cùng Bác dành cho Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Ngày 8/5/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 53-KH/BTGTU về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 52 năm Ngày Bác Hồ gửi Bức thư cuối cùng cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An (21/7/1969 - 21/7/2021).

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị tổ chức hoạt động tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 52 năm thực hiện Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội.... Gắn với tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị bảo đảm theo Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021); tuyên truyền về kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020" và Thông báo số 55-TB/TW, ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, gắn với triển khai Nghị quyết đại hội đảng các cấp, đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng yêu cầu các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, giá trị nội dung Bức thư cuối cùng Bác Hồ gửi cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Lựa chọn nội dung phù hợp, như: "Tích cực thực hiện dân chủ với nhân dân hơn nữa" "Khôi phục và phát triển kinh tế" "Hết sức chăm lo đời sống Nhân dân", về công tác xây dựng Đảng, về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau..., làm chủ đề trọng tâm trong đợt sinh hoạt chính trị. Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống chính trị về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, công tác đối ngoại. Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động, âm mưu "diễn biến hòa bình", hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch.

Thông qua đó, làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về truyền thống lịch sử, ý nghĩa lớn lao, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với dân tộc, đất nước, cách mạng Việt Nam và cách mạng vô sản thế giới, đặc biệt là đối với quê hương Nghệ An. Khẳng định ý nghĩa, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc của Bức thư cuối cùng Bác dành cho Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay, để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra: "Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, con người xứ Nghệ, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên; chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước".

                                      Võ Đức

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Sau chương trình giám sát của HĐND tỉnh phải có chuyển biến

Sau chương trình giám sát của HĐND tỉnh phải có chuyển biến


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, chúc Tết tại Quế Phong

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung thăm, chúc Tết tại Quế PhongChủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam trao quà Tết cho hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam trao quà Tết cho hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại Nghệ An


Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao quà Tết các cơ sở tôn giáo nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao quà Tết các cơ sở tôn giáo nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật


Một số kinh nghiệm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở huyện Thanh Chương

Một số kinh nghiệm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở huyện Thanh Chương


Nguyễn Phong Sắc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

Nguyễn Phong Sắc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh


UBND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1/2022

UBND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1/2022


Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ, người lao động tại huyện Anh Sơn

Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ, người lao động tại huyện Anh Sơn


Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà Tết tại huyện Đô Lương và  thị xã Thái Hòa

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà Tết tại huyện Đô Lương và thị xã Thái Hòa


Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý thăm, chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sỹ tại huyện Con Cuông

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý thăm, chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sỹ tại huyện Con Cuông


Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Lê Hồng Vinh chúc tết các đơn vị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Lê Hồng Vinh chúc tết các đơn vị


Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên


Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ tại huyện Kỳ Sơn

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ tại huyện Kỳ Sơn


Ban Dân vận Tỉnh uỷ chúc tết các đơn vị, tặng quà cho hộ nghèo tại huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Thanh Chương

Ban Dân vận Tỉnh uỷ chúc tết các đơn vị, tặng quà cho hộ nghèo tại huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Thanh Chương