Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Tổ chức bộ máy Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

---

1.  Lãnh đạo Ban:

Gồm Trưởng Ban và 04 Phó trưởng Ban, trong đó có một Phó trưởng Ban kiêm nhiệm là Giám đốc sở Nội vụ.

2.  Các đơn vị trực thuộc: 

1- Phòng Tổng hợp và Chính sách cán bộ

2- Phòng Tổ chức cán bộ.

3- Phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên

4- Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ.

-----

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN TỔ CHỨC TỈNH ỦY

1- Lãnh đạo Ban gồm Trưởng Ban và 4 Phó trưởng Ban, trong đó có 01 đồng chí kiêm nhiệm là Giám đốc Sở Nội vụ:

+ Trưởng Ban:

Đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

+ Phó Trưởng ban Thường trực:

Đồng chí Lê Quốc Khánh

+ Phó Trưởng ban:

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng - Tỉnh ủy viên

+ Phó Trưởng ban:

Đồng chí Hồ Đăng Tài

+ Phó Trưởng ban:

 

 

2- Ban hiện có 4 phòng: Tên phòng và lãnh đạo phòng như sau:

- Phòng Tổ chức đảng: Đồng chí Ngô Đình Viện - Trưởng phòng, đồng chí Lê Thanh Chương - Phó trưởng phòng, đồng chí Trần Văn Hồng - Phó trưởng phòng, đồng chí Nguyễn Văn Chung - Phó trưởng phòng; 

- Phòng Tổ chức cán bộ: Đồng chí Dương Phúc Sáu - Trưởng phòng

- Phòng Tổng hợp và Chính sách cán bộ: Đồng chí Nguyễn Minh Sâm – Trưởng phòng, đồng chí Lê Văn Lĩnh - Phó trưởng phòng; 

- Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ: Đồng chí Phạm Thị Thanh Giang - Trưởng phòng, đồng chí Hồ Sỹ Kiều - Phó trưởng phòng; 

 

3- Đảng bộ Ban có 4 chi bộ gắn với 4 phòng chuyên môn

 

4- Các tổ chức quần chúng trong Ban gồm: Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC Nghệ An và Chi hội CCB cơ sở trực thuộc Hội CCB Khối CCQ tỉnh.

+ Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC Nghệ An

+ Chi hội CCB cơ sở Tỉnh ủy trực thuộc Hội CCB Khối CCQ tỉnh

Tin cùng chuyên mục


Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy