Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Tổ chức bộ máy Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

 

1.  Lãnh đạo Ban:

Gồm 01 Trưởng ban, 03 Phó Trưởng Ban.

2.  Các đơn vị trực thuộc: 

1- Phòng Dân tộc - Tôn giáo

2- Phòng Tổng hợp - Đoàn thể và các hội

3- Phòng Dân vận chính quyền

-----

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1- Lãnh đạo Ban:

+ Trưởng Ban:

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy

+ Phó Trưởng ban thường trực: Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi

+ Phó trưởng Ban: Đồng chí Hoàng Đình Tuấn

+ Phó trưởng Ban: Đồng chí Phan Thanh Đoài

 

2- Các phòng:

- Phòng Dân tộc – Tôn giáo: Trưởng phòng Đ/c Nguyễn Đức Hoài

- Phòng Tổng hợp - Đoàn thể và các hội: Trưởng phòng Đ/c Vương Minh Đức

- Phòng Dân vận chính quyền: Trưởng phòng Đ/c Hủn Quang Minh

3- Chi bộ Ban trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh

 

4- Các tổ chức quần chúng trong Ban gồm: Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC Nghệ An và Chi hội CCB cơ sở Tỉnh ủy trực thuộc Hội CCB Khối CCQ tỉnh.

 

 

Tin cùng chuyên mục

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân vận Tỉnh ủy