Banner Ban dân vận tỉnh ủy sub-site-1

Tổ chức bộ máy Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An

TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

---

1.  Lãnh đạo Ban:

Gồm 03 phó Ban, trong đó 01 Phó Ban phụ trách.

2.  Các đơn vị trực thuộc: 

1- Phòng Dân tộc – Tôn giáo

2- Phòng Tổng hợp - Đoàn thể và các hội

3- Phòng Dân vận chính quyền

-----

TỔ CHỨC BỘ MÁY

1- Lãnh đạo Ban:

+ Phó Trưởng ban phụ trách: Đồng chí Nguyễn Mạnh Khôi

+ Phó trưởng Ban: Đồng chí Hoàng Đình Tuấn

+ Phó trưởng Ban: Đồng chí Phan Thanh Đoài

 

2- Các phòng:

- Phòng Dân tộc – Tôn giáo: Trưởng phòng Đ/c Nguyễn Đức Hoài

- Phòng Tổng hợp - Đoàn thể và các hội: Trưởng phòng Đ/c Vương Minh Đức

- Phòng Dân vận chính quyền: Trưởng phòng Đ/c Hủn Quang Minh

3- Chi bộ Ban trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ tỉnh

 

4- Các tổ chức quần chúng trong Ban gồm: Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC Nghệ An và Chi hội CCB cơ sở trực thuộc Hội CCB Khối CCQ tỉnh.

- Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐVC Nghệ An

- Chi hội CCB cơ sở trực thuộc Hội CCB Khối CCQ tỉnh

 

 

Tin cùng chuyên mục

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Dân vận Tỉnh ủy