Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025"

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Đề án số 02-ĐA/TU về "Nâng cao chất lượng nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2025". Theo đó, Đề án nêu rõ: Đảng bộ tỉnh Nghệ An luôn xác định công tác tư tưởng, trong đó công tác dư luận xã hội là nhiệm vụ của toàn Đảng bộ, của cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội chịu sự chi phối nhiều yếu tố, gặp nhiều khó khăn, tác động đến công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý xã hội của tỉnh nhà; trong đó sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông mới và mạng xã hội với nhiều luồng thông tin đa dạng, đa chiều; các thế lực thù địch tăng cường chống phá khối đại đoàn kết dân tộc, sự nghiệp cách mạng của Đảng...

Trước yêu cầu cấp bách của thực tiễn đặt ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra mục tiêu tổng quát của đề án: nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác dư luận xã hội trong lãnh đạo và quản lý; đưa công tác dư luận xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục đổi mới về phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; kịp thời nắm bắt tình hình dư luận và đề xuất các giải pháp, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra quyết sách đúng đắn, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tạo sự đồng thuận, góp phần thực hiện thắng mợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ban Thường vụ đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản trong suốt cả nhiệm kỳ như sau: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; từng bước đưa công tác dư luận xã hội trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp. Đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm bát, định hướng dư luận xã hội. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác dư luận xã hội. Tổ chức các cuộc điều tra xã hội học nắm bắt dư luận xã hội. Đầu tư cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác dư luận xã hội.

Để tổ chức thực hiện Đề án, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng Ban; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án; định kỳ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để chỉ đạo thực hiện có hiệu quả triển khai Đề án trong thực tiễn.

Sỹ Thành 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao quà Tết các cơ sở tôn giáo nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh trao quà Tết các cơ sở tôn giáo nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật


Một số kinh nghiệm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở huyện Thanh Chương

Một số kinh nghiệm thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị ở huyện Thanh Chương


Nguyễn Phong Sắc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh

Nguyễn Phong Sắc với phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh


UBND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1/2022

UBND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ tháng 1/2022


Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ, người lao động tại huyện Anh Sơn

Bí thư Tỉnh ủy thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ, người lao động tại huyện Anh Sơn


Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà Tết tại huyện Đô Lương và  thị xã Thái Hòa

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà Tết tại huyện Đô Lương và thị xã Thái Hòa


Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý thăm, chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sỹ tại huyện Con Cuông

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý thăm, chúc Tết đồng bào, cán bộ, chiến sỹ tại huyện Con Cuông


Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Lê Hồng Vinh chúc tết các đơn vị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Lê Hồng Vinh chúc tết các đơn vị


Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao dâng hương tại Khu Di tích Kim Liên


Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ tại huyện Kỳ Sơn

Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hoà Bình thăm, chúc Tết đồng bào, chiến sỹ tại huyện Kỳ Sơn


Ban Dân vận Tỉnh uỷ chúc tết các đơn vị, tặng quà cho hộ nghèo tại huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Thanh Chương

Ban Dân vận Tỉnh uỷ chúc tết các đơn vị, tặng quà cho hộ nghèo tại huyện Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Thanh Chương


Huyện Quỳnh Lưu tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Huyện Quỳnh Lưu tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021


Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh thăm, chúc Tết Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh


Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác các ban Đảng và văn phòng cấp uỷ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác các ban Đảng và văn phòng cấp uỷ năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022


Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tặng quà Tết tại xã Hương Sơn, Tân Kỳ

Ban Dân vận Tỉnh ủy và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tặng quà Tết tại xã Hương Sơn, Tân Kỳ