Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh

Sáng 7/9, tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Xô viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020)
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; Lê Đình Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; lãnh đạo Ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4.
Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Về phía tỉnh Nghệ An, có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên DKTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; các bậc lão thành cách mạng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; lãnh đạo tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh qua các thời kỳ.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Xô viết Nghệ Tĩnh -  Thiên anh hùng ca bất diệt 

Ôn lại lịch sử hào hùng của phong trào đấu tranh giai đoạn 1930 -1931 và Xô viết Nghệ Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thêm một lần nữa khẳng định cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh là thiên anh hùng ca bất diệt trong chương đầu “pho sử bằng vàng” của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiêu biểu khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam và quê hương xứ Nghệ.  

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Nghệ An, nhân ngày Quốc tế Lao động 1/5/1930, công nhân Nhà máy Diêm, nhà máy Cưa Bến Thuỷ cùng hàng nghìn nông dân các vùng lân cận Vinh – Bến Thủy đã rầm rộ biểu tình thị uy, phất cao cờ đỏ búa liềm, giương cao khẩu hiệu đòi tăng lương, bớt giờ làm, giảm sưu thuế, chống khủng bố chính trị. Đây là lần đầu tiên công nhân và nông dân sát cánh bên nhau trong đấu tranh chống kẻ thù, mở đầu cho cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. 

Vượt ra khỏi không gian của đất nước Việt Nam, phong trào cách mạng 1930 -1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh là cao trào cách mạng công - nông đầu tiên nổ ra trong hệ thống thuộc địa thế giới, tiến công vào dinh lũy và làm rung chuyển nền thống trị của thực dân Pháp và phong kiến tay sai ở Đông Dương. Thông qua đó, uy tín của Đảng cộng sản Việt Nam được nâng cao trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trở thành cầu nối đưa cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới. Những kết quả này, đánh dấu tiến trình phát triển không ngừng của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Sự ra đời và hoạt động của chính quyền Xô viết là minh chứng sinh động việc vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; Khẳng định tính đúng đắn của việc lựa chọn con đường cách mạng vô sản của dân tộc Việt Nam; tỏ rõ tính ưu việt và bản chất tiến bộ của một chính quyền cách mạng của dân, do dân và vì dân.  Chính từ cao trào cách mạng này, nghệ thuật chỉ đạo cách mạng, nhất là đấu tranh cách mạng của Đảng đã bước đầu hình thành và ngày càng được bổ sung, phát triển trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

“Xô viết Nghệ Tĩnh đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, ngày càng có tác dụng sâu xa vào tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam trong hiện tại và mãi mãi về sau. Đó là bài học về kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất, quật cường của dân tộc, quyết không chịu làm nô lệ; về đảm bảo vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng, thường xuyên đấu tranh chống “tả khuynh” và “hữu khuynh” để đảm bảo tính chất giai cấp công nhân của Đảng, làm cho Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Bài học to lớn về sức lôi cuốn, tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân thông qua đường lối, chủ trương, khẩu hiệu đúng đắn của Đảng, đáp ứng được khát vọng cháy bỏng của nhân dân; thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên minh công nông vững chắc dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững  chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Khơi dậy tinh thần tiến công cách mạng, “đứng đầu dậy trước” của Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 90 năm trôi qua, nhưng khí phách và tinh thần Xô viết vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc, vang vọng truyền thống kiên cường, bất khuất, lòng yêu nước nồng nàn, trở thành ngọn lửa thiêng thắp sáng con đường đấu tranh vì độc lập, tự do và đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta.  Xô viết Nghệ Tĩnh mãi mãi là niềm tự hào và kiêu hãnh, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An vững bước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập, xây dựng quê hương Bác Hồ kính yêu sớm trở thành tỉnh khá như sinh thời Người hằng mong muốn.

Tiếp nối truyền thống Xô viết Anh hùng, bước vào công cuộc đổi mới, nhất là thời gian gần đây, thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, Nghệ An đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu khá toàn diện trên các mặt: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2016 – 2019 khá cao, đạt 8,47%, riêng năm 2019 đạt 9,03%; Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh hàng năm đạt và vượt so với dự toán được giao, năm 2019 đạt hơn 16.600 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Nông nghiệp, nông thôn và nông dân có nhiều khởi sắc, là điểm sáng của cả nước về kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội, đời sống của nhân dân được quan tâm, nâng cao; Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được chú ý toàn diện trên các mặt; Tinh thần đoàn kết, dân chủ được lan tỏa rộng rãi; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại được tăng cường, mở rộng, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với bạn bè trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, hướng tới Kỷ niệm 90 Xô viết Nghệ Tĩnh, toàn tỉnh đã phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến nay, công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đã hoàn thành, toàn tỉnh đang tích cực chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, tạo tiền đề vững chắc để toàn tỉnh phấn khởi bước vào giai đoạn phát triển mới. 

Toàn cảnh lễ kỷ niệm
Toàn cảnh lễ kỷ niệm

Bước đường đi tới của Nghệ An tuy có nhiều thời cơ thuận lợi song cũng còn không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Đảng bộ và nhân dân Nghệ An cần khơi dậy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh kiên cường, tinh thần cách mạng, khát vọng vươn lên của nhân dân và cả hệ thống chính trị, nhất là tinh thần tiến công cách mạng, “đứng đầu dậy trước” của Xô viết Nghệ Tĩnh, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm kết nối phát triển vùng Bắc Trung Bộ trên nhiều lĩnh vực. 

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: những năm tới, Nghệ An tập trung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Huy động tốt các nguồn lực xã hội cho phát triển. Đẩy mạnh phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, có giá trị gia tăng cao, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, thân thiện với môi trường. Thu hút các dự án trọng điểm; nâng cao hiệu quả phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm; ưu tiên phát triển các ngành kinh tế biển, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch biển, nghỉ dưỡng, lịch sử,... mang tầm khu vực và quốc tế. Chăm lo phát triển toàn diện văn hóa, con người Nghệ An, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, trọng dụng nhân tài. Củng cố quốc phòng, an ninh; chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế. 

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, thiết thực, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Nâng cao vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt, tập trung tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả. 

Với vai trò là những người sẽ viết tiếp trang sử vàng của quê hương, dân tộc, em Nguyễn Thị Hồng - đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Nghệ An phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Đã 90 năm trôi qua, nhưng khí phách và tinh thần Xô viết vẫn trường tồn cùng lịch sử dân tộc. Xô viết Nghệ Tĩnh mãi mãi là niềm tự hào và kiêu hãnh, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho Đảng bộ và nhân dân Nghệ An vững bước thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới và hội nhập, xây dựng quê hương Bác Hồ kính yêu sớm trở thành tỉnh khá như sinh thời Người hằng mong muốn, tiếp nối xứng đáng với danh hiệu Nghệ Tĩnh đỏ.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Ngọn lửa Xô Viết”.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được thưởng thức Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Ngọn lửa Xô viết” do Trung tâm bảo tồn và phát huy di sản dân ca xứ Nghệ, Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An biểu diễn.

Một tiết mục trong chương trình.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, bao gồm: Đêm trường nô lệ; Vùng lên; Nghệ An thênh thang đường mới, đã tái hiện lại phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tiết mục trong Chương trình.

Thông qua chương trình nhằm tri ân, tôn vinh những đóng góp, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân đã làm nên phong trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh. Từ đó, giáo dục truyền thống, phát huy tinh thần Xô viết cho các thế hệ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

 
Chương 3 mang chủ đề: Nghệ An thênh thang đường mới.

 

Cách đây tròn 90 năm, nhân dân ta đã làm nên một cao trào cách mạng vô cùng mạnh mẽ - cao trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh.  Đây chính là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.  Ảnh hưởng của phong trào cách mạng Việt Nam và Xô viết Nghệ - Tĩnh trong những năm 1930-1931 đã vang dội trong cả nước và thế giới.

Đánh giá về Xô viết Nghệ - Tĩnh trong dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong một biển máu, nhưng Xô Viết Nghệ - Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc Cách mạng Tháng Tám thắng lợi sau này"

90 năm đã trôi qua nhưng khí thế ngất trời của Xô viết Nghệ - Tĩnh những năm 30 vẫn luôn bừng cháy trong mỗi người dân yêu nước Việt Nam. Tinh thần Xô viết Nghệ - Tĩnh không chỉ đồng hành cùng nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức để giành thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc mà còn tiếp tục giành thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Nguồn: Truyền hình Nghệ An  

Tin cùng chuyên mục

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ

Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình về các dự án di dân khẩn cấp chậm tiến độ


Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn

Nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện công tác quản lý đội ngũ công chức, viên chức trên địa bàn


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban Khối Nội chính tháng 9/2020


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát việc triển khai Chỉ thị 05 tại Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An


UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát thực hiện Chỉ thị 05 tại huyện Kỳ Sơn


Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020: 11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra


Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thông báo triệu tập Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 - 2025


119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương

119 học sinh Nghệ An đạt giải quốc tế, quốc gia, đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được tuyên dương


Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)

Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng quà cho học sinh nghèo xã Diên Lãm (Quỳ Châu)


Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đổi mới hình thức tổ chức quán triệt Nghị quyết ở Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới

Lực lượng vũ trang làm tốt công tác dân vận trong xây dựng nông thôn mới


Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”

Tọa đàm “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”


Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An

Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đến nay ở Nghệ An


Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo cuốn sách “Lịch sử công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh Nghệ An 1930 - 2020”