Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2020 và một số định hướng thời gian tới

Trong quý I, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh hoành hành, bức tranh kinh tế Nghệ An vẫn duy trì, quốc phòng, an ninh bảo đảm, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt

1. Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2020

- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I năm 2020 (theo giá so sánh 2010) ước tăng 3,68%, trong đó, khu vực nông lâm ngư nghiệp ước tăng 4,75%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 3,36% (riêng công nghiệp ước tăng 3,54%); khu vực dịch vụ ước tăng 5,13%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước bằng 92,08% so với cùng kỳ năm 2019. 

- Về sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Sản xuất nông nghiệp chủ yếu là tập trung cho việc thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông và đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Xuân. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2019-2020 ước đạt 203.970 ha, bằng 99,11% cùng kỳ năm ngoái. Tập trung phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi. Diện tích trồng mới rừng tập trung ước đạt 4.330 ha. Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 34.091 tấn, tăng 13,44% cùng kỳ năm ngoái. Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới năm 2020,...

- Sản xuất công nghiệp: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 2,84% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 11,91%; công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 3 tháng đầu năm, một số sản phẩm chủ yếu có mức tăng so với cùng kỳ năm ngoái như: Quần áo không dệt kim tăng 39,23%; Ống thép Hoa Sen tăng 20,27%; Phân NPK tăng 18,43%; Thức ăn gia súc tăng 12,8%; Sữa chua tăng 11,78%; Loa điện thoại tăng 10,88%; Sữa tươi tăng 10,34%…

- Lĩnh vực dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa quý I năm 2020 ước đạt 16.103,7 tỷ đồng,tăng 6,17% cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước đạt 1.438,76 tỷ đồng; lượng khách du lịch ước đạt 840.500 lượt, bằng 57%, trong đó khách lưu trú đạt 658.500 lượt, bằng 72%; tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 147.737 tỷ đồng, tăng 7.509 tỷ đồng so với đầu năm (bằng 5,4%); tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 206.786 tỷ đồng, giảm 1.899 tỷ đồng so với đầu năm (bằng 0,9%)...

- Về đầu tư xây dựng: Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2019 toàn tỉnh đạt 84,78% kế hoạch, trong đó cơ bản các nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý đều giải ngân đạt khá (trên 90%), chỉ có hai nguồn do có một số khoản sau tháng 6 mới được giao vốn nên tỷ lệ giải ngân đạt thấp làm giảm tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh (nguồn chương trình mục tiêu mới đạt 81,5% và vốn nước ngoài mới đạt 45,71%). Nếu không tính các khoản được giao chậm này thì tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đầu tư tập trung đã đạt 94,75%.

Kế hoạch 2020 (bao gồm cả nguồn 2019 đã được kéo dài sang năm 2020) tỉnh giao là là 11.968,033 tỷ đồng, trong đó đã giao chi tiết cho các dự án là 11.275,973 tỷ đồng, đã giải ngân 2.880,306 tỷ đồng, đạt 25,54% so với KH đã giao chi tiết và đạt 24,07% so với tổng kế hoạch. Như vậy, tính đến thời điểm 31/3, cơ bản các nguồn vốn giải ngân trong quý I đạt mức tương đương với các năm trước, chưa chịu ảnh hưởng nhiều của dịch Covid.

- Đối ngoại, thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp: Hợp tác quốc tế được đẩy mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi. Tính đến 30/3/2020 đã cấp mới cho 14 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.126,66 tỷ đồng; điều chỉnh 16 lượt dự án, trong đó điều chỉnh với tổng vốn đầu tư điều chỉnh tăng 1.999,13 tỷ đồng. Các Khu công nghiệp VSIP, WHA tích cực thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Trong quý I năm 2020 đã chấm dứt hoạt động đối với 02 dự án, đưa tổng số dự án bị thu hồi đến nay là 170 dự án. UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các dự án chậm tiến độ, chậm triển khai để thành lập đoàn kiểm tra liên ngành năm 2020.

 Trong quý I năm 2020, đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 443 doanh nghiệp, tăng 2,07% cùng kỳ; thành lập mới 119 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (cùng kỳ là 106 đơn vị); tổng số vốn các doanh nghiệp đăng ký 3.220,5 tỷ đồng, bằng 80,71% cùng kỳ; có thêm 213 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (cùng kỳ là 205 doanh nghiệp). Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng quý I đạt 100%.

- Thu ngân sách nhà nước quý I năm 20120, thu ngân sách ước thực hiện 4.388 tỷ đồng, đạt 28,8% dự toán, tăng 24% cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Thu nội địa ước thực hiện 4.138 tỷ đồng, đạt 30,8% dự toán, tăng 32,5% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 250 tỷ đồng, đạt 13,9% dự toán, bằng 60,3% so với cùng kỳ. Chi ngân sách quý I năm 2020 ước thực hiện 7.212 tỷ đồng, đạt 26,6% dự toán. Trong đó, chi đầu tư phát triển 3.150 tỷ đồng, đạt 47,8% dự toán; chi thường xuyên 3.957 tỷ đồng, đạt 19,7% dự toán.

- Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm, tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành triển khai quyết liệt công tác phòng, chống dịch trên tất cả các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, du lịch, giao thông, dân tộc…; cho phép học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020; chỉ đạo thực hiện các biện pháp tiêu độc, khử trùng phòng dịch cho các trường học, tòa nhà chung cư trên địa bàn tỉnh; tạm dừng tổ chức các lễ hội, hội nghị; hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người tham gia, đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  

- Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính: Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch năm 2020; phê duyệt kịch bản tăng trưởng, thành lập các Tổ công tác để điều hành tổ chức thực hiện... Ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 31/3/2020 về đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hôi và trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19 trong đợt cao điểm phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

- Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố vững chắc, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu kiện của nhân dân, đã giải quyết được 85/95 vụ việc, đạt tỷ lệ 89,5% số vụ việc phát sinh.

2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới

- Các ngành, các cấp tập trung phòng, chống dịch covid-19. Thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, các Chỉ thị của  Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. 

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, thanh toán điện tử liên quan đến các ngành thuế (gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất...), ngân hàng (cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới...), bảo hiểm xã hội (tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí, tử tuất ),...

- Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được giao. Rà soát tham mưu cấp thẩm quyền việc giảm phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...

- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch 179/KH-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh: hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy nhanh tiêu thụ lượng hàng tồn kho để tiếp tục huy động tối đa công suất dây chuyền các nhà máy.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là các công trình trọng điểm. Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án chưa được giao vốn trình các cấp có thẩm quyền giao kế hoạch kịp thời. Đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư. Tập trung đẩy nhanh tiến độ xử lý quyết toán các dự án hoàn thành, đặc biệt là các dự án có chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 để giải ngân vốn kịp thời.

- Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư. Rà soát, đôn đốc các sở, ngành xử lý, giải quyết hồ sơ chủ trương đầu tư còn tồn đọng và các hồ sơ mới phát sinh cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Quản lý điều hành tài chính ngân sách trong các tình huống do dịch bệnh gây ra, đảm bảo cân đối ngân sách; tổ chức chi ngân sách theo dự toán và khả năng thu ngân sách.

- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn; trọng tâm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tổng hợp tình hình lao động, việc làm tại các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch; hướng dẫn và tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động các chế độ chính sách lao động bị mất việc làm, thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch; đảm bảo công tác an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời đối với trường hợp tử vong do bệnh dịch theo quy định.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Chủ động chuẩn bị các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh kỳ họp giữa năm 2020. Tiếp tục xây dựng văn kiện, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tiến hành đại hội Đảng cấp cơ sở. 

- Đảm bảo trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông. Chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài của Trung ương thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, không để người dân hoang mang lo lắng, bảo đảm vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa giữ yên lòng dân và phát triển sản xuất; đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp của Chính phủ, các bộ, ngành và của tỉnh trong việc tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khoẻ và đời sống của nhân dân.

                                                                                          Ngô Công Mạnh 

                                                                                   Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục


Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An

Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An


Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ An

Kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo Kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" ở Nghệ AnKết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X

Kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị ở Nghệ An sau 10 năm thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, khóa X


Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả bước đầu thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân

Thái Hòa sau 01 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân


Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động

Nghệ An thực hiện tốt 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động


Quỳnh Lưu sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Quỳnh Lưu sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng


Hiệu quả việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn ở Nghệ An

Hiệu quả việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn ở Nghệ An


Nghệ An qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nghệ An qua 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh


Một số nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tới

Một số nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong thời gian tới


Một số kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Một số kết quả sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.