Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Về tăng trưởng kinh tế: Trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn do dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 ước tăng 2,69%; trong đó, khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,98%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 5,11% (riêng công nghiệp tăng 1,58%, xây dựng tăng 9,47%); khu vực dịch vụ tăng 0,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 0,59% so cùng kỳ năm 2019.

2. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Tổng sản lượng lương thực cây có hạt vụ Đông Xuân ước đạt 791.703 tấn, tăng 0,42% so cùng kỳ; trong đó, Vụ lúa Xuân năm nay được mùa lớn trên toàn bộ diện tích gieo cấy ở tất cả các địa phương trong tỉnh; năng suất lúa ước đạt 67,03 tạ/ha, tăng 1,29%, sản lượng lúa ước đạt 618.367,5 tấn, tăng 1,14% so với cùng kỳ năm 2019. Chăn nuôi phát triển tương đối ổn định; các cấp, các ngành tập trung phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi, nhất là dịch tả lợn châu Phi. Tổng diện tích rừng trồng tập trung ước đạt 7.127 ha, tăng 5,07%; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 567.387 m3, tăng 8,04% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng sản lượng thuỷ sản 6 tháng ước đạt 121.069 tấn, tăng 9,49%, trong đó sản lượng khai thác ước đạt 91.289 tấn, tăng 11,14% so với cùng kỳ năm 2019. Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch nông thôn mới 2020; đến nay, kết quả sau khi rà soát sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh có 245/411 xã đạt chuẩn NTM, chiếm tỷ lệ 59,6% (trước sáp nhập là 265/431 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 61,48%), có 04 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Sản xuất công nghiệp: Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 1,08% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 2,58%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,89% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 6 tháng đầu năm, đã phát điện thêm 03 dự án thủy điện (Đồng Văn, Ca Lôi, Ca nan 1) với tổng công suất 37,4 MW. Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng so với cùng kỳ năm 2019 là: Xi măng 3,3 triệu tấn, tăng 13,32%; Sữa chua ước đạt 21,9 nghìn tấn, tăng 20,89%; Ống thép Hoa Sen ước đạt 12,8 nghìn tấn, tăng 4,73%; Clinke ước đạt 3,4 triệu tấn, tăng 4,53%; Thức ăn gia súc ước đạt 66,3 nghìn tấn, tăng 3,05%...

4. Lĩnh vực dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 30.789,12 tỷ đồng, tăng 0,21%, trong đó nhóm hàng lương thực, thực phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất (35,4%), với doanh thu ước đạt 10.900 tỷ đồng, tăng 11,09% cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ước đạt 8.381,44 tỷ đồng, bằng 78,81%, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống 3.023,13 tỷ đồng, bằng 71,2% cùng kỳ năm 2019. Khách du lịch ước đạt 1.730,5 ngàn lượt, bằng 44%; trong đó khách khách lưu trú ước đạt 1.194 ngàn lượt, bằng 46%, khách quốc tế ước đạt 16.970 lượt, bằng 22% cùng kỳ năm 2019. Doanh thu vận tải ước đạt 4.982,6 tỷ đồng, bằng 89,16% cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 149.344 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm; tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 209.729 tỷ đồng, tăng 0,5% so với đầu năm. Nợ xấu trên địa bàn ước khoảng 1.982 tỷ đồng, chiếm 0,95% trên tổng dư nợ.

5. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, nhất là các dự án trọng điểm như: Nâng cấp, mở rộng QL15A (đoạn Km320+700-Km324+500); Đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền; Dự án đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1); dự án LRAMP; Cảng Cửa Lò, cầu Cửa Hội qua sông Lam; một số hạng mục của Sân bay Vinh (mở rộng sân đỗ máy bay, ống lồng…); đường sắt tốc độ cao đoạn qua tỉnh Nghệ An,...; đặc biệt, đến nay dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Nghệ An đã kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cam kết giải ngân và bàn giao mặt bằng theo tiến độ chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải. Tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 33.593,5 tỷ đồng, tăng 11,37% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tập trung 5 tháng đạt 33,93% kế hoạch giao (bình quân cả nước giải ngân 23,25% so với kế hoạch Quốc hội giao và 26,39% so với kế hoạch Chính phủ giao); thực hiện tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm đạt 44,17% kế hoạch.

6. Môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút đầu tư, tích cực hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã cấp mới (chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) cho cho 39 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 3.447,16 tỷ đồng; điều chỉnh 34 lượt dự án, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 07 dự án (tăng 3.847 tỷ đồng). Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã chấm dứt hoạt động đối với 08 dự án với tổng diện tích đất 168,03 ha, đưa tổng số dự án bị thu hồi đến nay là 176 dự án.

Thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khó khăn do dịch Covid-19 như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay (tính đến ngày 30/6/2020, đã thực hiện miễn, giảm tiền lãi, giảm lãi suất cho 27.383 khách hàng với dư nợ được miễn giảm tiền lãi, giảm lãi suất là 34.439,3 tỷ đồng; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 6.135 khách hàng với dư nợ được cơ cấu là 1.986,7 tỷ đồng; doanh số giải ngân mới với lãi suất ưu đãi cho 19.695 khách hàng (lũy kế từ ngày 23/01/2020) là 30.439,3 tỷ đồng); gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp khoảng 400 tỷ đồng; bảo hiểm xã hội... Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã thành lập mới 929 doanh nghiệp, tăng 0,76% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký 7.123,8 tỷ đồng, bằng 95,24% so với cùng kỳ; có 334 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, bằng 96,25% so với cùng kỳ năm 2019.   

7. Thu, chi ngân sách nhà nước

- Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu ước thực hiện 6.964,51 tỷ đồng, đạt 45,8% dự toán và bằng 94,4% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Thu nội địa ước thực hiện 6.454,51 tỷ đồng, đạt 48,1% dự toán và bằng 98,7% so với cùng kỳ (loại trừ thu tiền sử dụng đất và thu xổ số kiến thiết thì thu nội địa ước đạt 4.586,77 tỷ đồng, đạt 42,1% dự toán và bằng 90,1% cùng kỳ năm 2019); Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 510 tỷ đồng, đạt 28,3% dự toán và bằng 61,1% so với cùng kỳ năm 2019.

- Chi ngân sách địa phương 6 tháng ước thực hiện 14.223,4 tỷ đồng, đạt 52,4% dự toán HĐND tỉnh giao; trong đó, chi đầu tư phát triển 4.885 tỷ đồng, đạt 74,1% dự toán, chi thường xuyên 8.923,6 tỷ đồng, đạt 44,4% dự toán.

8. Về lĩnh vực văn hoá - xã hội

 Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, nhất là chủ động kiểm soát và phòng chống dịch Covid-19. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động dạy học theo kế hoạch; thực hiện tốt chính sách người có công với cách mạng và công tác an sinh xã hội. Thực hiện hỗ trợ cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 42; tổng số đối tượng đã được chi trả đến ngày 30/6/2020 là 528.132 người, tổng số kinh phí đã giải ngân hỗ trợ 536.714 triệu đồng.

9. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được tăng cường chỉ đạo. Đã hoàn thành việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cho 20/21 đơn vị cấp huyện; tổ chức công bố kế hoạch sử dụng đất của các huyện, thành phố, thị xã. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quan tâm chỉ đạo, đốc thúc, nhất là chấn chỉnh, khắc phục tình trạng sử dụng đất sai mục đích, đất để hoang hóa, lãng phí. Tổ chức thực hiện bảng giá đất giai đoạn 2020-2024; triển khai xây dựng bảng giá đất sửa đổi cho các khu công nghiệp trong Khu Kinh tế Đông Nam. Thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật về thẩm định nhu cầu, điều kiện, việc giao thuê đất, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh; xác định giá đất, thẩm định, cấp phép đối với các lĩnh vực đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước, môi trường...

10. Về công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính

Đã chỉ đạo các ngành, các cấp quyết liệt thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị. Kiểm tra, giám sát các huyện, thành, thị về việc thực hiện Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Hướng dẫn kiện toàn bộ máy và tổ chức, hoạt động xóm, khối, bản sau khi sáp nhập theo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sáp nhập xóm, khối, bản.  Thực hiện có hiệu quả công tác tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 212-KH/TU của Tỉnh ủy về kiểm tra, sát hạch công chức trên địa bàn tỉnh. Thực hiện công khai minh bạch và đúng quy trình thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, đúng tiêu chuẩn, cơ cấu chức danh vị trí việc làm.  Công tác cải cách hành chính được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo quyết liệt. Thủ tục hành chính được rà soát, công bố công khai, rút ngắn thời gian xử lý. Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông hoạt động thực chất hơn.

 

11. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc

 Các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng phối hợp nắm chắc tình hình, nhất là tuyến biên giới, tuyến biển, vùng đặc thù. Tổ chức tốt các khu cách ly, tiếp nhận công dân từ Lào và các vùng dịch về địa bàn cách ly chặt chẽ, đúng quy định. Các lực lượng vũ trang thường xuyên tuần tra kiểm soát, thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh ngăn chặn và chủ động xử lý các tình huống không để bị động bất ngờ. Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm. Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã tiếp 2.390 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, giảm 30,8% so với cùng kỳ; tiếp nhận 3.802 đơn thư, tăng 3,7% so với cùng kỳ, với 193 vụ việc khiếu nại, tố cáo phải giải quyết, giảm 4,9% cùng kỳ; đến nay đã giải quyết được 167/193 vụ việc, đạt tỷ lệ 86,5%. Quan tâm chỉ đạo giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài.

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế, bảo hiểm xã hội, lao động... Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp theo tinh thần chỉ đạo tại các kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp; tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết; chủ động khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Kịp thời giải quyết, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp...

2. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; triển khai có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, xúc tiến, thu hút đầu tư. Rà soát, đôn đốc các sở, ngành xử lý, giải quyết hồ sơ chủ trương đầu tư còn tồn đọng và các hồ sơ mới phát sinh cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Chủ động theo dõi và có giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn, đôn đốc triển khai các dự án đã có chủ trương, giấy phép đầu tư. Tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý vướng mắc trong hồ sơ, thủ tục, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Rà soát, tổng hợp và tham mưu xử lý các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh. Rà soát, chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển trong thời gian tới,...

3. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Các cấp, các ngành, các địa phương phải đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh hiện nay. Từng sở, ngành, địa phương có kế hoạch, giải pháp cụ thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện, bảo đảm giải ngân hết số vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020 và nguồn từ năm trước chuyển sang. Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án; đăng ký và cam kết kế hoạch giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án theo từng quý, nhất là các dự án lớn, dự án trọng điểm... Đồng thời xem xét điều chuyển vốn theo quy định cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ, xem xét điều chuyển chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền...

4. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp sớm phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh gắn với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành ở mức cao các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; hỗ trợ triển khai thực hiện tốt liên kết trong sản xuất, chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; tăng cường tìm kiếm, mở rộng thị trường để giải quyết đầu ra cho nông sản... Nắm bắt, tháo gỡ một số khó khăn cho các dự án trên địa bàn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, nhất là các dự án có khả năng đi vào sản xuất trong năm 2020. Thúc đẩy phát triển các ngành dịch vụ như thương mại, du lịch, vận tải, bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng,... Chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân, đảm bảo ổn định nguồn cung hàng hóa thiết yếu ứng phó tình huống nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

5. Tập trung điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả. Chủ động quản lý điều hành tài chính ngân sách trong các tình huống do dịch bệnh gây ra, đảm bảo cân đối ngân sách; tổ chức chi ngân sách theo dự toán và khả năng thu ngân sách. Tăng cường kỷ luật tài chính ngân sách, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm trong phạm vi dự toán được giao. Tham mưu quản lý, sử dụng nguồn dự phòng ngân sách địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước để chi cho phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh và an sinh xã hội...

6. Chăm lo đời sống nhân dân và phát triển văn hóa, xã hội, trọng tâm thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh; triển khai kế hoạch dạy học của học kỳ II năm học 2019-2020; hướng dẫn và tổ chức thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động các chế độ chính sách lao động bị mất việc làm, thất nghiệp do ảnh hưởng của dịch; thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, đảm bảo công tác an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT; tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng BHXH, BHYT. Giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho nhân dân và người lao động... 

7. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy nhanh thủ tục thẩm định đấu giá các điểm mỏ đất phục vụ nguyên liệu cho dự án trọng điểm, nhất là dự án đường Cao tốc Bắc - Nam. Thực hiện xây dựng, sửa đổi bổ sung bảng giá đất Khu công nghiệp trong Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2020-2024. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, trọng tâm là đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm. Chủ động xây dựng phương án phòng chống lụt bão; đảm bảo phòng chống lụt bão trong mọi tình huống...

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị với thực hiện đề án vị trí việc làm, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Chuẩn bị tốt nội dung phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh vào tháng 7 năm 2020. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. ...

9. Đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc tại địa phương, các sự kiện chính trị, xã hội, lễ hội lớn, nhất là Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục tấn công trấn áp các loại tội phạm; tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, kìm giữ và làm giảm tai nạn giao thông; phòng cháy, chữa cháy… Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

10. Tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí; quan tâm công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để xảy ra bức xúc, bất bình trong nhân dân, không để các vụ việc tồn đọng, kéo dài...

11. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông. Chỉ đạo các cơ quan báo, đài trên địa bàn phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo, đài của Trung ương thông tin kịp thời, chính xác về đường lối, chính sách, nỗ lực hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; nêu bật những gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến... Tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận chính quyền, thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ cơ sở...

                                                                                Ngô Công Mạnh 

                                                                          Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An

Kết quả công tác dân vận năm 2020 ở Nghệ An


Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn

Nghệ An qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn


Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu

Kết quả 02 năm thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị ở Quỳnh Lưu


Nghệ An sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội

Nghệ An sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội


Nghệ An sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)

Nghệ An sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI)


Công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020

Công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014 - 2020


Một số kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX)

Một số kết quả nổi bật sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư (Khóa IX)


Kết quả sau 5 năm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An

Kết quả sau 5 năm thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở Nghệ An


Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh


Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025


Những dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020

Những dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An

Một số kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 ở Nghệ An