Banner Ban tuyên giáo sub-site-1

Tích cực tuyên truyền, vận động tham gia Giải Búa liềm vàng – Nghệ An năm 2021

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ngày 02/07/2021 đã có Công văn số 461-CV/BTGTU về hưởng ứng và tham gia Giải Búa liềm vàng lần thứ VI-2021.

Công văn nêu rõ, thực hiện Kế hoạch số 49-KH/TU ngày 29/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hưởng ứng Giải Báo chí tỉnh Nghệ An về xây dựng Đảng năm 2021 (Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021); để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; Sở Thông tin & truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; các cơ quan báo chí tỉnh và các cơ quan Báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, thể lệ của Giải Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021 để các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên, người làm báo và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng. Đối với các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; Sở Thông tin & truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, nhằm tạo khí thế mới trong công tác xây dựng Đảng; động viên, khuyến khích các địa phương, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia Giải thưởng, góp phần nâng cao nhận thức trong toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng để vận động, khuyến khích, thu hút cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng, tham gia viết tin bài gửi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và website của tỉnh, của đơn vị mình, tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Đối với các cơ quan báo chí tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn chủ động bám sát kế hoạch, đề cương tuyên truyền tích cực tham gia viết, sáng tác các tác phẩm có chất lượng tham dự giải thưởng Búa liềm vàng Nghệ An - năm 2021, góp phần hiệu quả vào Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VI – năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

                                                                 Hồ Hà 

           Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Tôn vinh 40 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa Liềm Vàng - Nghệ An năm 2022

Tôn vinh 40 tác phẩm xuất sắc đạt Giải Búa Liềm Vàng - Nghệ An năm 2022


Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên "Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021”

Tỉnh uỷ Nghệ An tổ chức giải báo chí về xây dựng Đảng mang tên "Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2021”