Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Chiều 15/7, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban với các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý II, định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm quý III năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự hội nghi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Ngọc Kim Nam - Trưởng Ban Dân vận; Hồ Lê Ngọc – Trưởng ban Nội chính; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng Tỉnh ủy.

Trong quý II, các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phối hợp tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, đã tham mưu Thường trực Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch, thông báo kết luận, chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định... của tỉnh, của Trung ương đảm bảo quy trình; đồng thời, triển khai thực hiện 9 đoàn kiểm tra theo chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp xây dựng, triển khai việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đồng thời, nắm chắc tình hình dư luận nhân dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo, vấn đề phát sinh tại các địa phương, qua đó tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực… Các đơn vị cũng tăng cường đẩy mạnh công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc.

Tại hội nghị, lãnh đạo các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm phối hợp, tham mưu, thực hiện kịp thời nhiệm vụ đề ra trong quý III/2022.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trong quý II, đồng thời yêu cầu trong quý III, các ban đảng và Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu văn bản, nhất là trong xây dựng, thẩm định các báo cáo, đề án; tiếp tục phối hợp tốt trong xây dựng, triển khai việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 ngày 30/7/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020; tham mưu sơ kết 5 năm Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; tham mưu phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo; sớm thống nhất để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về mô hình Văn phòng cấp ủy dùng chung. Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thực hiện các nhiệm vụ do Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo; tham mưu chương trình làm việc của Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các ban Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy cần tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa các ban, Văn phòng Tỉnh ủy và các sở, ban, ngành trong công tác tham mưu, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy một cách hiệu quả, thống nhất; tiếp tục chủ động nắm bắt kịp thời tình hình dư luận xã hội, các vấn đề bức xúc, nổi cộm để tổng hợp báo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thanh Mơ 

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX

Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XIX


Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An làm việc tại huyện Tân Kỳ

Đoàn giám sát của Tỉnh ủy Nghệ An làm việc tại huyện Tân Kỳ


Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hội nghị lần thứ 12

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh hội nghị lần thứ 12


Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh

Hội nghị ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh


Hội nghị tổng kết công tác các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Hội nghị tổng kết công tác các ban Đảng, Văn phòng cấp ủy năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy năm 2022


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 10


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 11/2022


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội


Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy

Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng ngày truyền thống các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy


Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 09/2022

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối Nội chính tháng 09/2022


Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư

Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư


Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW


Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội

Thường trực Tỉnh ủy giao ban với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội