Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Thực hiện tốt Tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023

Ngày 30/5/2023, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 359/KH-UBND thực hiện Tháng hành động phòng chống ma túy (tháng 6) và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6) năm 2023.

Theo Kế hoạch, Tháng hành động phòng, chống ma túy (PCMT) và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân PCMT sẽ tập trung vào 07 nội dung trọng tâm, gồm: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông PCMT; (2) Phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” tại 100% phường, xã thị trấn gắn với xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong PCMT; (3) Huy động đồng bộ lực lượng, phương tiện tổ chức tấn công truy quét tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh; (4) Tăng cường công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng; (5) Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp về ma túy; (6) Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế trong PCMT; (7) Chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống và kiểm soát ma tý ở cơ sở...

Để thực tốt các nội dung trọng tâm nêu trên, Kế hoạch yêu cầu:

Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn chủ động mở các chuyên mục về PCMT và đăng các thông điệp, bài viết về hưởng ứng Tháng hành động PCMT lên trang đầu các số báo ra trong tháng 6/2023. Đặc biệt tăng thời lượng đưa tin, tần suất phát sóng vào khung giờ nhiều người theo dõi các nội dung tuyên truyền pháp luật về PCMT, tác hại của ma túy... gương điển hình, mô hình PCMT, cai nghiện hiệu quả, nhất là tại địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các xã biên giới.

Các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan tăng cường chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên về tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn; tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung đấu tranh tuyết liệt, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm phạm tội về ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia ngay từ bên kia biên giới; tăng cường triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác triệt xóa các tụ điểm sử dụng ma túy tổng hợp, ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, nhất là các địa bàn trọng điểm và khu vực biên giới, cửa khẩu; chỉ đạo lực lượng Công an các cấp, nhất là lực lượng Công an xã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở; tham mưu UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện.

Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động PCMT và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân PCMT; chủ động tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, nhân viên đơn vị tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm về ma túy, không để bản thân và gia đình liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy.

UBND các huyện, thành, thị trên cơ sở kế hoạch này, xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện có hiệu quả Tháng hành động PCMT và Ngày quốc tế - Ngày toàn dân PCMT tại địa phương mình; phân công trách nhiệm cụ thể các phòng, ban, đơn vị chức năng; UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan

Bộ Chính trị ban hành Quy định về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan


Nghệ An: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

Nghệ An: Tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên không gian mạng


Huyện ủy Tân Kỳ ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Huyện ủy Tân Kỳ ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Thị ủy Hoàng Mai ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thị ủy Hoàng Mai ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Giới thiệu cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh

Giới thiệu cuốn sách về phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Tổng Bí thư cho người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh


Thanh Chương ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước

Thanh Chương ban hành Kế hoạch đối với công tác rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước


Tương Dương ban hành Chỉ thị số 13 về nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức

Tương Dương ban hành Chỉ thị số 13 về nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức


Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tiêu cực và lãng phí năm 2023


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII)


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023


Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023

Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023

UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023


UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh