Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thông qua 22 Nghị quyết kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa XVII

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, sáng nay (12/12), Kỳ họp thứ 8 – HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành phiên bế mạc. Kỳ họp đã thảo luận, xem xét và thông qua 22 Nghị quyết kinh tế - xã hội.

Tham dự phiên bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Thái Thanh Quý  – Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đ/c trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, các ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Các đ/c: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Trên cơ sở các tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu đã thảo luận, xem xét  22 nghị quyết .

Tại phiên bế mạc, HĐND tỉnh đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Sau hai ngày rưỡi làm việc với tinh thần nghiêm túc, khẩn trương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn phát biểu bế mạc.
 

Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và cộng đồng các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà. 

Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh, tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu, công tác thực hiện lấy phiếu tín nhiệm kỹ lưỡng, đúng quy trình, quy định,  các đại biểu HĐND tỉnh đã thể hiện sự ghi nhận đánh giá khách quan, công tâm và trách nhiệm. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng khẳng định kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp này sẽ là động lực và mở ra cơ hội để những người lấy phiếu tín nhiệm đánh giá lại vai trò, vị trí trách nhiệm của mình đối với ngành, cơ quan, đơn vị, lĩnh vực mà mình phụ trách cũng như trách nhiệm đối với cấp ủy chính quyền với cử tri và nhân dân tỉnh nhà để tiếp tục rèn luyện,  tu dưỡng thực hiện tốt hơn nữa nhiệm  vụ chính trị được giao trong thời gian tới. Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị nhân dân tỉnh nhà, cử tri tiếp tục giúp đỡ những người lấy phiếu tín nhiệm tiếp tục thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao phiên chất vấn về chế độ chính sách dân tộc, chính sách người có công, ông trưởng ban Dân tộc và ông giám đốc Sở LĐ-TBXH, các sở ngành liên quan đã thể hiện trách nhiệm trong giải trình và trả lời chất vấn, đã đề cập đến những vấn đề quan trọng nổi lên, làm rõ trách nhiệm qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức trong các ngành, các cấp và cử tri để đưa ra giải pháp trong thời gian tới nhằm giải quyết tốt hơn chính sách dân tộc và chính sách NCC trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, kỳ họp đã thảo luận và thông qua 22 Nghị quyết quan trọng về quyết định nhiệm vụ năm 2019 thúc đẩy phát triển KTXH, đảm bảo QPAN, kiện toàn chính quyền,

Chủ tọa kỳ họp cũng đề nghị các cấp các ngành tập trung một số  nhiệm vụ trọng tâm:

UBND tỉnh, các cấp, các ngành tập trung triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành. Trong đó chú trọng bám sát định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu; quyết tâm đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của năm 2019.

Cùng với đó, các cấp, các ngành cần gắn với xây dựng củng cố chính quyền thật sự của dân, do dân, vì dân. Theo đó, cần tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách tư pháp; xây dựng các cơ quan Tòa án, Viện kiểm sát, Thi hành án dân sự, các cơ quan điều tra trong sạch vững mạnh, từng bước hiện đại, bảo đảm cho pháp luật được tôn trọng và thực thi nghiêm minh, bảo vệ tốt hơn quyền con người và quyền công dân; bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường tốt để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Về phía Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, nghiên cứu đổi mới các hoạt động giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình đảm bảo chất lượng, thiết thực. Song song với đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương, với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, HĐND cấp huyện để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND tỉnh, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

22 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa XVII gồm:

1.  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 

2.  Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019.

 

3.  Nghị quyết phê duyệt tổng số người làm việc, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức Hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

4.  Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức quản lý hành chính nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

5.  Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

6.  Nghị quyết về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

7.  Nghị quyết về chính sách khen thưởng đối với tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

8. Nghị quyết về điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2016 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

9.  Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2017, ổn định đến năm 2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND tỉnh.

 

10. Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017.

 

11. Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2019.

 

12.  Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

13. Nghị quyết về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

14.Nghị quyết quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018-2020.

 

15. Nghị quyết về việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh.

 

16.Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ của tỉnh Nghệ An đối với công tác cai nghiện ma túy và người không có nơi cư trú ổn định lưu trú tạm thời tại các cơ sở cai nghiện trong thời gian chờ lập hồ sơ xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.

 

17.Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các Cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

18.Nghị quyết về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

19. Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, an toàn, vệ sinh lao động và chế độ, chính sách đối với người lao động tại các tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 

20. Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

 

21.Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

 

22.Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An “về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018”.

Tin cùng chuyên mục

Tập trung xây dựng Nam Đàn sớm trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

Tập trung xây dựng Nam Đàn sớm trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Kịch bản tăng trưởng kinh tế phải có tính tiến công

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Kịch bản tăng trưởng kinh tế phải có tính tiến công


Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII: Thông qua 8 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các công trình, dự án cấp bách

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII: Thông qua 8 Nghị quyết về chủ trương đầu tư các công trình, dự án cấp bách


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Rà soát lại kịch bản tăng trưởng từng ngành, từng lĩnh vực

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Rà soát lại kịch bản tăng trưởng từng ngành, từng lĩnh vực


Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Vừa tập trung các giải pháp phòng, chống dịch bệnh vừa thúc đẩy sản xuất

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung: Vừa tập trung các giải pháp phòng, chống dịch bệnh vừa thúc đẩy sản xuất


Các địa phương cần vào cuộc tích cực hơn để phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội

Các địa phương cần vào cuộc tích cực hơn để phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội


HĐND tỉnh Nghệ An bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021

HĐND tỉnh Nghệ An bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021


Đồng chí Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Đồng chí Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An


Đến năm 2025: 90-95% cặp vợ chồng được truyền thông nâng cao trách nhiệm nên có 2 con

Đến năm 2025: 90-95% cặp vợ chồng được truyền thông nâng cao trách nhiệm nên có 2 con


Các địa phương rà soát lại địa điểm y tế, chủ động đón người cách ly từ vùng dịch trở về

Các địa phương rà soát lại địa điểm y tế, chủ động đón người cách ly từ vùng dịch trở về


Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đánh giá công tác phối hợp

Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh đánh giá công tác phối hợp


UBND tỉnh làm việc với Tổng cục Lâm nghiệp Việt nam

UBND tỉnh làm việc với Tổng cục Lâm nghiệp Việt nam


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Tập trung các giải pháp bù đắp thiếu hụt do tăng trưởng ngành du lịch, dịch vụ suy giảm

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý: Tập trung các giải pháp bù đắp thiếu hụt do tăng trưởng ngành du lịch, dịch vụ suy giảm


Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020


Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý: Dự thảo báo cáo chính trị phải đảm bảo chất lượng, phản ánh được cục diện của tỉnh

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Thanh Quý: Dự thảo báo cáo chính trị phải đảm bảo chất lượng, phản ánh được cục diện của tỉnh