Banner Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sub-site-1

THÔNG CÁO BÁO CHÍ về việc thi hành kỷ luật đảng viên

Ngày 27/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2022. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Vi Văn Hòe, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Sơn.

 

 

TỈNH UỶ NGHỆ AN

UỶ BAN KIỂM TRA

*

Số 80-TB/UBKTTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Nghệ An, ngày 27 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

về việc thi hành kỷ luật đảng viên

-----

 

Ngày 27/12/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2022. Tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Vi Văn Hòe, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Kỳ Sơn.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy: Đồng chí Vi Văn Hòe là đối tượng được xét giao đất ở theo hình thức không đấu giá quyền sử dụng đất, nhưng đã nhận thửa đất số 30, tờ bản đồ số 08 tại thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, là thửa đất thuộc diện đấu giá quyền sử dụng đất; đồng chí đã vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân; mặc dù đã nghiêm túc kiểm điểm, chủ động nộp lại số tiền đã được miễn giảm, nhưng vi phạm của đồng chí đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo Quy định của Đảng về xử lý đảng viên vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Vi Văn Hòe. Tuy nhiên, vi phạm của đồng chí Vi Văn Hòe đã hết thời hiệu thi hành kỷ luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đồng chí nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục khuyết điểm, vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để phối hợp),

- Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh NA,

- Thông báo nội bộ (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy),

- Báo Nghệ An,

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,

- Lưu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

Lê Văn Giáp

 

Tin cùng chuyên mục

THÔNG CÁO BÁO CHÍ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

THÔNG CÁO BÁO CHÍ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng


Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương


THÔNG CÁO BÁO CHÍ kết quả Kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ kết quả Kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


THÔNG CÁO BÁO CHÍ về việc thi hành kỷ luật đảng viên

THÔNG CÁO BÁO CHÍ về việc thi hành kỷ luật đảng viên


THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


THÔNG CÁO BÁO CHÍ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

THÔNG CÁO BÁO CHÍ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng


THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp Quý I năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp Quý I năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


THÔNG CÁO BÁO CHÍ kỳ họp Quý IV/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ kỳ họp Quý IV/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


Công tác kiểm tra cần khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Công tác kiểm tra cần khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung


THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp Quý II/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp Quý II/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủyỦy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2022