Banner Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy sub-site-1

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp Quý I năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Ngày 23/02/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã họp phiên Quý I năm 2023. Đồng chí Lê Văn Giáp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung

 

TỈNH UỶ NGHỆ AN

UỶ BAN KIỂM TRA

*

Số 84-TCBC/UBKTTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Nghệ An, ngày 23 tháng 02 năm 2023

 

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Kỳ họp Quý I năm 2023 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

-----

 

Ngày 23/02/2023, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An đã họp phiên Quý I năm 2023. Đồng chí Lê Văn Giáp, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:

1. Nghe báo cáo và chỉ đạo tổ chức đảng có thẩm quyền xử lý kịp thời theo đúng quy định của Đảng đối với 25 đảng viên là cán bộ công tác ở một số cơ quan cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh vi phạm pháp luật đã bị cơ quan chức năng điều tra, khởi tố, bắt tạm giam từ ngày 01/01/2023 đến ngày 15/02/2023.

2. Nghe và cho ý kiến về kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận.

3. Nghe và cho ý kiến các dự thảo: Kế hoạch giám sát chuyên đề diện rộng về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp; xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp; Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023 đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Quy định về việc cấp, quản lý và sử dụng thẻ ngành Kiểm tra Đảng.

4. Cũng tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định một số nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An trân trọng thông báo.

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để phối hợp),

- Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh NA,

- Thông tin nội bộ (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy),

- Báo Nghệ An,

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,

- Lưu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

PHÓ CHỦ NHIỆM THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

Lê Văn Giáp

 

Tin cùng chuyên mục

THÔNG CÁO BÁO CHÍ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

THÔNG CÁO BÁO CHÍ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng


Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương


THÔNG CÁO BÁO CHÍ kết quả Kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ kết quả Kỳ họp thứ 15 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


THÔNG CÁO BÁO CHÍ về việc thi hành kỷ luật đảng viên

THÔNG CÁO BÁO CHÍ về việc thi hành kỷ luật đảng viên


THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp thứ 14 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp thứ 13 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp thứ 12 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


THÔNG CÁO BÁO CHÍ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

THÔNG CÁO BÁO CHÍ kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy một số nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng


THÔNG CÁO BÁO CHÍ về việc thi hành kỷ luật đảng viên

THÔNG CÁO BÁO CHÍ về việc thi hành kỷ luật đảng viên


THÔNG CÁO BÁO CHÍ kỳ họp Quý IV/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ kỳ họp Quý IV/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy


Công tác kiểm tra cần khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung

Công tác kiểm tra cần khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung


THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp Quý II/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

THÔNG CÁO BÁO CHÍ Kỳ họp Quý II/2022 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủyỦy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2022