Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Thị xã Thái Hòa với công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy phối hợp với Sở tài nguyên và môi trường vừa tổ chức Đoàn kiểm tra để kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai tại thị xã Thái Hòa niên độ từ 01/1/2017 đến hết qúy 1 năm 2018.

Ban Nội chính công bố KH kiểm tra tại Thái Hòa

Kết quả kiểm tra cho thấy, trong những năm qua Ban Thường vụ Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND thị xã triển khai tốt công tác tuyên truyền, tập huấn văn bản pháp luật về đất đai đồng thời đưa vào Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020 quy định quyền hạn của Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy nghe và cho ý kiến về quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch sử dụng đất hàng năm; cho chủ trương đối với các dự án đầu tư trên địa bàn có nhu cầu sử dụng đất.

Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật đất đai trên địa bàn được tăng cường, nhất là các quy định của Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy định của UBND tỉnh về quản lý đất đai ...Việc chỉ đạo xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; kế hoạch sử dụng đất hàng năm được cấp ủy, chính quyền thị xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Vì vậy công tác giao đất, cho thuê đất trên địa bàn được thực hiện đúng trình tự thủ tục, đúng đối tượng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng đất của các tổ chức trên địa bàn cơ bản đúng mục đích, đúng ranh giới, phù hợp với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Công tác thanh tra về quản lý đất đai trên địa bàn nhằm chủ động phát hiện các vi phạm, chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý đất đai tại các xã, phường....

Trong niên độ kiểm tra từ 01/1/2017 đến 30/3/2018, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành 10 văn bản để chỉ đạo và cho ý kiến đối với các dự án có sử dụng đất trên địa bàn đồng thời lãnh đạo UBND thị xã đưa vào nội dung chương trình thanh tra kinh tế - xã hội năm 2017 thanh tra công tác quản lý nhà nước về đất đai tại 05 đơn vị phường, xã gồm: phường Quang Tiến, phường Long Sơn; các xã Nghĩa Thuận, Đông Hiếu và Nghĩa Mỹ và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra công tác quản lý đất công ích, hồ đập tại tất cả các phường, xã trên địa bàn.

Về công tác giao đất, từ 01/1/2017-30/3/2018, trên địa bàn thị xã Thái Hòa đã thực hiện giao đất, không thu tiền sử dụng đất cho 111 tổ chức và hộ gia đình, cá nhân. Trong đó: UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất cho 03 tổ chức (Bảo hiểm xã hội thị xã Thái Hòa; Kho Bạc nhà nước thị xã Thái Hòa; Cảnh sát phòng cháy chữa cháy); UBND thị xã Thái Hòa ban hành quyết định giao đất cho 108 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích được giao là 8,89 ha tại xã Nghĩa Mỹ (bồi thường bằng đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Nhà Máy May Hitex tại Cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ).

Qua kết quả kiểm tra cho thấy hiện nay trên địa bàn thị xã Thái Hòa còn có 243 trường hợp hộ gia đình, cá nhân được UBND cấp xã giao đất trái thẩm quyền từ trước ngày 01/7/2004 nhưng chưa được cấp Giấy CNQSDĐ theo quy định của Luật Đất đai. Nguyên nhân, các trường hợp này còn vướng mắc về việc chứng minh hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, ngày 15/05/2014 của Chính Phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Để giải quyết vướng mắc trên, UBND thị xã Thái Hòa đã có nhiều văn bản xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và các Sở ngành cấp trên, tuy nhiên đến nay các trường hợp nói trên chưa được giải quyết cấp Giấy CNQSDĐ.

Ngoài ra, qua kết quả thanh tra công tác quản lý Nhà nước về đất đai của UBND thị xã tại 05 đơn vị phường, xã trong năm 2017 có phát hiện 1 số trường hợp hộ gia đình tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng công trình nhà ở trên đất vườn liền kề đất ở.

Về công tác cho thuê đất, trong niên độ kiểm tra (01/1/2017-30/3/2018) trên địa bàn thị xã Thái Hòa có 07 tổ chức và hộ gia đình, cá nhân được cấp có thẩm quyền cho thuê đất với tổng diện tích 10,28 ha sử dụng vào mục đích kinh doanh. Nhìn chung công tác lập các thủ tục cho các tổ chức, cá nhân thuê đất đúng quy định của pháp luật.   Về việc sử dụng đất của các tổ chức, cá nhân được giao đất, thuê đất,  trong 02 năm (2017 – 2018) trên địa bàn thị xã Thái Hòa thu hút đầu tư 39 dự án (10 dự án đã được giao, thuê đất; 29 dự án chưa được giao thuê đất).  Có 22 dự án hoàn thành nghĩa vụ tài chính cho ngân sách nhà nước và 15 dự án đang nợ tiền thuê đất, nguyên nhân là Doanh nghiệp không hoạt động đã tạm đóng mã số thuế. UBND thị xã kiến nghị và đã được UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi, hủy bỏ 03 dự án và cho gia hạn 01 dự án.

Để tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực đất đai, phòng ngừa tham nhũng, UBND thị xã Thái Hòa đã triển khai thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn 05 xã, phường gồm: Quang Tiến, Long Sơn, Nghĩa Mỹ, Đông Hiếu, Nghĩa Thuận và tiến hành thanh tra việc quản lý, sử dụng đất công ích 5% của các xã.

Những kết quả nêu trên cho thấy trong những năm qua, công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn Thị xã Thái Hòa được Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy, UBND thị xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật; việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch; công tác quản lý, sử dụng đất ngày càng đi vào nề nếp và có hiệu quả hơn, hạn chế được các tiêu cực phát sinh, hoàn thành tốt những nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai ở thị xã Thái Hòa trong 02 năm qua vẫn còn những tồn tại cần lưu ý đó là: vẫn còn tình trạng 1 số hộ gia đình xây dựng nhà ở kiên cố trên đất vườn liền kề, đất ở nhưng cấp ủy, chính quyền chưa phát hiện để chỉ đạo kịp thời. Công tác quản lý đất đai tại 1 số xã, phường còn hạn chế, vi phạm pháp luật về đất đai còn xảy ra; Việc giao đất, cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nguồn gốc thu hồi đất các nông lâm trường trên địa bàn còn chậm....

Để khắc phục những tồn tại trên, thời gian tới, thị xã tiếp tục đưa vào Chương trình kế hoạch thanh tra kinh tế - xã hội năm 2019 về nội dung thanh tra công tác quản lý đất đai đối với các xã, phường chưa thanh tra. Cấp ủy, chính quyền thị xã chỉ đạo rà soát lại các dự án đã có chủ trương đầu tư; đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện thủ tục thuê đất để đảm bảo hiệu quả đầu tư cũng như việc quản lý đất đai trên địa bàn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý về đất đai thực hiện kiểm điểm nghiêm túc, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai nhất là quản lý đất công ích, hồ đập; chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. Quan tâm công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện đăng ký đất đai, cấp đổi, cấp mới Giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn./.

Lê Thủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị

Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị


Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020

Thường trực Tỉnh ủy triển khai công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2020


Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao

Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao


Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 12 năm 2019

Thường trực Tỉnh ủy giao ban khối Nội chính tháng 12 năm 2019


Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019


Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2019

Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2019


Thường trực Tỉnh ủy giao ban Khối Nội chính tháng 12

Thường trực Tỉnh ủy giao ban Khối Nội chính tháng 12


Năm 2019:  Nghệ An  tăng cường các cuộc  thanh tra và xử lý các hành vi  tham nhũng

Năm 2019: Nghệ An tăng cường các cuộc thanh tra và xử lý các hành vi tham nhũng


Quỳnh Lưu: Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Quỳnh Lưu: Những kết quả nổi bật sau 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo


Những kết quả về công tác Nội chính và Phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 ở Thị xã Thái Hòa

Những kết quả về công tác Nội chính và Phòng chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2019 ở Thị xã Thái Hòa


Quý 2/2018: Ban Nội chính tập trung triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm

Quý 2/2018: Ban Nội chính tập trung triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ trọng tâm


Quỳ Châu: Thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng các cấp bằng những việc làm cụ thể

Quỳ Châu: Thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng các cấp bằng những việc làm cụ thể


Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án

Ban Nội chính Tỉnh ủy tăng cường tham mưu, phối hợp với các ngành chức năng xử lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án


Tăng cường tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Tăng cường tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng


Công tác cải cách tư pháp năm 2018 ở huyện Quỳ Châu

Công tác cải cách tư pháp năm 2018 ở huyện Quỳ Châu