Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thành uỷ Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Sáng 29/12, Thành uỷ Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện đề án, chỉ thị, nghị quyết về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ 24 và nghị quyết đại hội đảng các cấp. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố tích cực triển khai thực hiện Quyết định số 827 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa vùng Bắc Trung Bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị. Kinh tế duy trì được sự tăng trưởng, dự ước đạt 9,02%. Tổng thu ngân sách ước đạt 3.538,8 tỷ đồng, đạt 170,5% dự toán Tỉnh giao, 109,7% dự toán HĐND Thành phố giaoThực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, tăng cường quản lý nhà nước về đất đai. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng được chỉ đạo quyết liệt. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh”. Đôn đốc tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư các công trình và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm. Chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn tiếp tục được nâng lên; thực hiện mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập quốc tế; hoàn thành năm học 2021 - 2022 với nhiều thành tích cao, tiếp tục là đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh. Thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế, chủ động, quyết liệt trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng, nắm bắt thông tin và định hướng dư luận xã hội, tạo ổn định và đồng thuận trong Đảng bộ. Tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5, 6 (khóa 12) và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh, Thành ủy kịp thời, nghiêm túc. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. 

Chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ. Thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm lại cán bộ và kiện toàn cấp ủy các cơ sở đảng. Chỉ đạo kịp thời khảo sát, nắm tình hình, quyết định kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên khi có các vụ việc phát sinh. Tập trung giải quyết các đơn thư, tố cáo theo đúng thẩm quyền.

Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp, chú trọng nâng cao chất lượng các kỳ họp gắn với tăng cường chất vấn, thảo luận tại các kỳ họp HĐND và giao ban Thường trực HĐND. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường hoạt động hướng về cơ sở, bám sát các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện tốt việc giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Chỉ đạo thành công Đại hội Cựu chiến binh và Đại hội Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao sự nỗ lực, đổi mới, quyết liệt, sáng tạo trong chỉ đạo của thành phố và kết quả đạt được toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng. Thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và đề ra các biện pháp, giải pháp thật cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế. Trong thời gian tới đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị Thành phố đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại được xác định là mũi trọng tâm thì cần tập trung xây dựng theo hướng đặc trưng, dấu ấn riêng của thành phố. Chăm lo công tác chỉnh trang đô thị đảm bảo sạch, ngăn nắp và quy củ. Tiếp tục xây dựng thành phố thông minh, gắn với đó là quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu điều hành thành phố thông minh. Cần sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, triển khai các công trình trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả các cơ chế chính sách mà tỉnh quan tâm cho thành phố. Chủ động xây dựng, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành nghị quyết riêng cho thành phố; quan tâm xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng theo Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trên các lĩnh vực tư tưởng, tổ chức cán bộ, dân vận, kiểm tra, giám sát; quan tâm củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và phát triển đảng viên. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát; giám sát phải mở rộng và kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm; qua giám sát, kiểm tra để góp phần phòng ngừa, cảnh báo từ xa, từ sớm những sai phạm, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ. Tiếp tục quan tâm xây dựng, phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ và trong Nhân dân, tạo sức mạnh tổng hợp đưa thành phố trở thành trung tâm kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung Bộ.

                                                                 Ngô Công Mạnh 

 

Tin cùng chuyên mục

Huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Huyện Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025


Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu họp phiên thường kỳ tháng 6/2023

Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu họp phiên thường kỳ tháng 6/2023


Quỳ Hợp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Quỳ Hợp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì


Huyện Tân Kỳ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Huyện Tân Kỳ kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì


Huyện Đô Lương long trọng tổ chức lễ  kỷ niệm 60  năm thành lập huyện

Huyện Đô Lương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập huyện


Quế Phong kỷ niệm 60 năm thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Quế Phong kỷ niệm 60 năm thành lập huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì


Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2023

Khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò 2023


Thị xã Hoàng Mai trọng thể kỷ niệm 10 năm thành lập, công bố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Thị xã Hoàng Mai trọng thể kỷ niệm 10 năm thành lập, công bố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới


Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức tổng kết công tác Xây dựng Đảng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023


Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh

Hội nghị Kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh


Tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ Nhất

Tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ Nhất


Nghĩa Đàn: Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi với bí thư các chi bộ khối, xóm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên

Nghĩa Đàn: Tổ chức hội nghị gặp mặt, trao đổi với bí thư các chi bộ khối, xóm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, phát triển đảng viên


Huyện ủy Diễn Châu tổ chức Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022

Huyện ủy Diễn Châu tổ chức Hội nghị giao ban Khối nội chính tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2022


Diễn Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW

Diễn Châu tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW


Huyện Quỳnh Lưu tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021

Huyện Quỳnh Lưu tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021