Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính 6 tháng đầu năm 2020

Sáu tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy cùng với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Vinh được giữ vững và ổn định, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Vinh lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị giao ban Khối Nội chính Thành ủy Vinh

Trong kỳ, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành 20 văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; ban hành chương trình và kế hoạch công tác tác kiểm tra, giám sát phục vụ Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo lực lượng chức năng đẩy mạnh tấn công, truy quyét tội phạm và đạt được những kết quả tích cực, cụ thể: phát hiện và xử lý 93/110 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội; 137 vụ/193 đối tượng phạm tội về ma túy; 173/178 đối tượng phạm tội trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, môi trường; bắt giữ 15 đối tượng truy nã... Bên cạnh đó, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được cấp ủy và chính quyền quan tâm. Đồng chí Bí thư Thành ủy thực hiện công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy theo Quy định số 11-QĐi/TW vào ngày 02 hàng tháng, đồng thời chỉ đạo, đôn đốc bí thư cấp phường, xã tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở. Do đó, hạn chế được tình trạng khiếu kiện vượt cấp, khiếu kiện đông người trên địa bàn thành phố Vinh.

Tuy nhiên, công tác nội chính trong thời gian qua vẫn còn một số hạn chế nhất định. Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; một số vụ việc khiếu nại của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng giải quyết còn chậm; một số vụ án phức tạp còn tồn đọng, kéo dài...

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra một số nhiệm vụ cụ thể: (1) Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; (2) Đẩy mạnh tấn công, truy quét tội phạm trên địa bàn nhất là các điểm phức tạp về tội phạm an ninh trật tự, tội phạm về ma túy... (3) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng, lãng phí, nhất là việc xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành kiểm tra, thanh tra, công an, kiểm soát, tòa án trong việc thực thi nhiệm vụ. (4) Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong 6 tháng cuối năm 2020...

 

Trần Tuyết 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương

Trọng thể Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương


Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đại hội Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức

Đại hội Đảng bộ thị xã Hoàng Mai lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức


Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung, nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghi Lộc


Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quế Phong nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2020-2025


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đô Lương lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nam Đàn lần thứ XXVII


Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Hưng Nguyên trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu

Huy động mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Hưng Nguyên trở thành huyện Nông thôn mới kiểu mẫu


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thanh Chương lần thứ XXXI


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Nghĩa Đàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức


Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu lần thứ XXVIII


Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Anh Sơn lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025


Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tân Kỳ, nhiệm kỳ 2020 – 2025 khai mạc phiên chính thức


Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Châu nhiệm kỳ 2020 – 2025