Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tham mưu thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ trọng tâm của Cụm khối các cơ quan Đảng năm 2020

Sáng ngày 15/11/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Cụm trưởng, Cụm thi đua Khối các cơ quan Đảng đã họp thống nhất thông qua báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2019 của 11 đơn vị trong Cụm.

Là một năm tất cả các đơn vị đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, của ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiến, phát động, chủ động xây dựng kế hoạch thi đua, chương trình hành động cụ thể với nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp. Kết quả đạt được thể hiện trên tất cả các mặt, trong đó phải kể đến một số nội dung như: Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; đổi mới công tác theo dõi, xử lý đơn thư, tiếp công dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát; các nội dung chuẩn bị chỉ đạo, hướng dẫn, phục vụ đại hội Đảng các cấp được kịp thời tham mưu, triển khai...

Các đơn vị đều được đề nghị xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đơn vị xứng đáng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuy nhiên Hội nghị đã tôn vinh, biểu quyết đề nghị 02 đơn vị đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng Cờ của UBND tỉnh năm 2019 là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được đề nghị tặng Cờ của Chính phủ).

Toàn cảnh Hội nghị

Đặc biệt, Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thi đua năm 2020 với nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với những nội dung cơ bản như: Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 đề ra, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc khóa XIII; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức, trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng điển hình tiên tiến và kịp thời tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để nhân rộng; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; tích cực hưởng ứng ủng hộ đóng góp vào các quỹ từ thiện, các hoạt động an sinh xã hội, hướng về người nghèo.

Hội nghị đã Bầu Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Cụm trưởng và Đảng ủy Khối Doang nghiệp tỉnh làm Cụm phó năm 2020.

Ngô Đình Viện

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Tọa đàm kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng


Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025


Hội nghị trực tuyến diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020

Hội nghị trực tuyến diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020


BTV Tỉnh ủy lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

BTV Tỉnh ủy lấy ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX


Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội


Thường trực Tiểu ban Văn kiện tỉnh làm việc với đoàn công tác Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng

Thường trực Tiểu ban Văn kiện tỉnh làm việc với đoàn công tác Tổ biên tập Tiểu ban kinh tế - xã hội Đại hội XIII của Đảng


Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI

Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân khu 4 lần thứ XI


Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020

Ban Tổ chức Trung ương giao ban trực tuyến công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị

Hội nghị giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng về góp ý dự thảo các Đề án trình Bộ Chính trị


Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác Đại hội Đảng bộ các cấp

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về công tác Đại hội Đảng bộ các cấp


Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An

Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội góp ý xây dựng Báo cáo chính trị Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh Nghệ An


Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020

Tuyên dương 67 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ 6 - năm 2020


Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX

Tọa đàm góp ý xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX


Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn

Tập trung điều tra, xử lý 5 vụ án lớn


Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dâng hoa, hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh