Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tham mưu thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ trọng tâm của Cụm khối các cơ quan Đảng năm 2020

Sáng ngày 15/11/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Cụm trưởng, Cụm thi đua Khối các cơ quan Đảng đã họp thống nhất thông qua báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2019 của 11 đơn vị trong Cụm.

Là một năm tất cả các đơn vị đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, của ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiến, phát động, chủ động xây dựng kế hoạch thi đua, chương trình hành động cụ thể với nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp. Kết quả đạt được thể hiện trên tất cả các mặt, trong đó phải kể đến một số nội dung như: Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; đổi mới công tác theo dõi, xử lý đơn thư, tiếp công dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát; các nội dung chuẩn bị chỉ đạo, hướng dẫn, phục vụ đại hội Đảng các cấp được kịp thời tham mưu, triển khai...

Các đơn vị đều được đề nghị xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đơn vị xứng đáng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuy nhiên Hội nghị đã tôn vinh, biểu quyết đề nghị 02 đơn vị đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng Cờ của UBND tỉnh năm 2019 là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được đề nghị tặng Cờ của Chính phủ).

Toàn cảnh Hội nghị

Đặc biệt, Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thi đua năm 2020 với nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với những nội dung cơ bản như: Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 đề ra, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc khóa XIII; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức, trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng điển hình tiên tiến và kịp thời tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để nhân rộng; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; tích cực hưởng ứng ủng hộ đóng góp vào các quỹ từ thiện, các hoạt động an sinh xã hội, hướng về người nghèo.

Hội nghị đã Bầu Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Cụm trưởng và Đảng ủy Khối Doang nghiệp tỉnh làm Cụm phó năm 2020.

Ngô Đình Viện

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII

Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII


Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2019

Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2019


Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2019

Ban Thường vụ huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2019


Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019

Ban Tuyên giáo Trung ương giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2019


Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2019

Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân định kỳ tháng 12 năm 2019


Hội nghị kiểm điểm Tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy

Hội nghị kiểm điểm Tập thể, cá nhân lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy


Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền và giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 12/2019

Hội nghị quán triệt, triển khai Quy định 205-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức chạy quyền và giao ban ngành tổ chức xây dựng Đảng tháng 12/2019


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Học để làm việc, làm người, làm cán bộ chân chính

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Học để làm việc, làm người, làm cán bộ chân chính


Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 11

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ họp phiên thường kỳ tháng 11


Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ Châu

Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ Châu


Hội nghị tập huấn về xây dựng văn kiện và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên ở cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị tập huấn về xây dựng văn kiện và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên ở cơ sở, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025

Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025


Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị


Nghệ An bầu 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Nghệ An bầu 2 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh