Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Tham mưu thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 là nhiệm vụ trọng tâm của Cụm khối các cơ quan Đảng năm 2020

Sáng ngày 15/11/2019, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Cụm trưởng, Cụm thi đua Khối các cơ quan Đảng đã họp thống nhất thông qua báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2019 của 11 đơn vị trong Cụm.

Là một năm tất cả các đơn vị đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua của tỉnh, của ngành, bám sát nhiệm vụ chính trị, tình hình thực tiến, phát động, chủ động xây dựng kế hoạch thi đua, chương trình hành động cụ thể với nhiều đổi mới về nội dung và phương pháp. Kết quả đạt được thể hiện trên tất cả các mặt, trong đó phải kể đến một số nội dung như: Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; đổi mới công tác theo dõi, xử lý đơn thư, tiếp công dân; đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát; các nội dung chuẩn bị chỉ đạo, hướng dẫn, phục vụ đại hội Đảng các cấp được kịp thời tham mưu, triển khai...

Các đơn vị đều được đề nghị xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đơn vị xứng đáng Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuy nhiên Hội nghị đã tôn vinh, biểu quyết đề nghị 02 đơn vị đạt Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng Cờ của UBND tỉnh năm 2019 là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được đề nghị tặng Cờ của Chính phủ).

Toàn cảnh Hội nghị

Đặc biệt, Hội nghị đã thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thi đua năm 2020 với nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu thực hiện tốt đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, với những nội dung cơ bản như: Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước năm 2019, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 đề ra, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn Quốc khóa XIII; triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, gắn các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các phong trào thi đua, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có ý thức, trách nhiệm, gương mẫu, tận tụy với công việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng điển hình tiên tiến và kịp thời tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để nhân rộng; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng; tích cực hưởng ứng ủng hộ đóng góp vào các quỹ từ thiện, các hoạt động an sinh xã hội, hướng về người nghèo.

Hội nghị đã Bầu Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Cụm trưởng và Đảng ủy Khối Doang nghiệp tỉnh làm Cụm phó năm 2020.

Ngô Đình Viện

Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Tin cùng chuyên mục

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ năm 2021

Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh uỷ năm 2021


Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý 4 năm 2020

Giao ban trực tuyến Ngành Tổ chức xây dựng Đảng quý 4 năm 2020


Công bố, trao Quyết định chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An

Công bố, trao Quyết định chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An


Công bố chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An

Công bố chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An


Trao Quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

Trao Quyết định chuẩn y Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An


Hội thảo khoa học Công tác đánh giá cán bộ - những vấn đề lý luận và thực tiễn

Hội thảo khoa học Công tác đánh giá cán bộ - những vấn đề lý luận và thực tiễn


Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị K71.B11 Tỉnh ủy Nghệ An hệ không tập trung, khóa học 2020 - 2022

Khai giảng Lớp Cao cấp lý luận chính trị K71.B11 Tỉnh ủy Nghệ An hệ không tập trung, khóa học 2020 - 2022


Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ

Ban Nội chính Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về điều động, phân công và bổ nhiệm cán bộ


Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường dự ngày hội đại đoàn kết tại Quỳnh Lưu

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Đức Cường dự ngày hội đại đoàn kết tại Quỳnh Lưu


Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng

Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng


Đồng chí Lê Đức Cường được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

Đồng chí Lê Đức Cường được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy


Tập huấn nghiệp vụ báo chí chủ đề xây dựng Đảng năm 2020

Tập huấn nghiệp vụ báo chí chủ đề xây dựng Đảng năm 2020


Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng ở Nghệ An

Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng ở Nghệ An


Thăm hỏi gia đình thân nhân các liệt sỹ

Thăm hỏi gia đình thân nhân các liệt sỹ


Tân Kỳ bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Nhiệm kỳ 2016 – 2020

Tân Kỳ bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện Nhiệm kỳ 2016 – 2020