Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Thái Hòa tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Nội chính, PCTN, tiêu cực để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 02 của BTV Tỉnh ủy

Để thực hiện thành công Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về xây dựng, phát triển thị xã Thái Hòa thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An”, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp ủy, chính quyền thị xã Thái Hòa quan tâm đó là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển của địa phương.

Thường trực thị ủy Thái Hòa giao ban khối nội chính

Một trong những nội dung của công tác nội chính được cấp ủy, chính quyền ở thị xã Thái Hòa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đó là tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ thị xã ngày càng vững chắc. Đầu tư cơ sở vật chất, ưu tiên bố trí quỹ đất, kinh phí để xây dựng trụ sở làm việc và các điều kiện thiết yếu cho lực lượng chức năng. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ mục tiêu, đảm bảo an ninh và các sự kiện chính trị, tăng cường đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm công nghệ cao, đánh bạc, buôn bán tàng trữ pháo nổ, chất kích thích, ma túy; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần ổn định tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó Thường trực Thị ủy duy trì nghiêm túc chế độ giao ban khối nội chính hàng tháng, nhằm đánh giá kết quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tăng cường sự phối hợp của các ngành chức năng trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự; xử lý các vụ việc, vụ án phức tạp, qua đó kịp thời khắc phục những hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Cùng với các hoạt động đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử và cải thiện môi trường đầu tư được cấp ủy đảng, chính quyền ở thị xã Thái Hòa đặc biệt quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. UBND Thị xã đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch ứng dụng CNTT thúc đẩy chuyển đổi số hướng tới xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thị xã giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4; triển khai ứng dụng phản ánh tương tác giữa người dân và cấp uỷ, chính quyền “Thái Hoà Smart”; tiếp tục duy trì ứng dụng đồng bộ và kết nối, liên thông giữa hệ thống quản lý văn bản,  điều hành của thị xã với trục liên thông văn bản của tỉnh; thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử và chữ ký số để số hóa các dữ liệu. Huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra, theo dõi công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã để tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; chỉ đạo xử lý nghiêm đối với một số cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu. Triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước và thực hiện các quy định của nhà nước về xây dựng cơ bản...

Khắc phục những khó khăn, phát huy kết quả đã đạt được Đảng bộ và nhân dân thị xã Thái Hòa đang phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khát vọng vươn lên bằng việc cụ thể hóa nội dung của Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành các chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; triển khai đồng bộ, có hiệu quả “Tập trung chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước thị xã Thái Hòa”;  phối hợp tốt với các sở, ban, ngành cấp tỉnh trong việc tham mưu cho Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết một số cơ chế đặc thù hỗ trợ phát triển thị xã Thái Hòa trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Bắc Nghệ An, giai đoạn 2022 – 2025 theo Nghị quyết số 02 -NQ/TU, ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra./.

                                                 Lê Thị Thủy 

Ban Nội chính Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh

Kết quả công tác nội chính tháng 8/2023 ở thành phố Vinh


Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023

Huyện Nam Đàn: Kết quả công tác nội chính tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2023


Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Quỳnh Lưu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023

Những kết quả nổi bật của Ban Nội chính Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2023


Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy

Kết quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Nội chính Tỉnh ủy


Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023

Nghệ An: Những kết quả trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023


Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 5/2023 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An


Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh

Những kết quả nổi bật trong tháng 04/2023 của ngành Thanh tra tỉnh


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 01 năm thực hiện Quy định số 13-QĐ/TU, ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy


Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư

Nghệ An thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư


Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực

Nam Đàn đẩy mạnh các giải pháp phòng ngừa để tăng cường hiệu quả công tác chống tham nhũng, tiêu cực


Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực quý I/2023 ở thị xã Thái Hòa


Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực quý 1/2023 ở Nghệ An


Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3

Hội nghị giao ban Khối Nội chính tháng 3