Banner Ban nội chính tỉnh ủy sub-site-1

Thái Hòa: Những kết quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tháng 5, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022

Tháng 5/2022, các cơ quan trong khối nội chính và các ngành chức năng ở thị xã Thái Hòa đã tích cực chủ động tham mưu Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp theo kế hoạch đã đề ra góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Thái Hòa tổ chức Hội nghị triển khai công tác NC-PCTN năm 2022

          Đối với công tác nội chính, trong tháng 05, cấp ủy, chính quyền tiếp tục chỉ đạo các ngành trong khối nội chính quán triệt, phổ biến và tổ chức thực hiện các văn bản của các ngành, các cấp, các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác nội chính. Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành 04 báo cáo, 01 công văn; lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo nắm chắc mọi tình hình liên quan đến an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, an ninh xã hội; tập trung làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm, giải quyết, xử lý các vấn đề báo chí phản ánh liên quan đến các lĩnh vực và tăng cường công tác phối hợp đẩy nhanh việc điều tra, xét xử các vụ án trên địa bàn. Tiếp dân định kỳ theo Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Kết quả trong tháng lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 04 vụ, 04 trường hợp mua bán, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, thu 157 bộ kit test nhanh kháng nguyên Covid-19, 03 lô hàng đồ gia dụng, giày dép, tổng trị giá 31,1 triệu đồng; 18 vụ, 18 trường hợp vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm; 03 vụ, 12 trường hợp khai thác đất trái phép, thu 209 m3 đất và tang vật có liên quan.  Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm và xử lý tin báo tố giác tội phạm được thực hiện nghiêm, không để xảy ra sai sót. Đã thụ lý điều tra 20 vụ, 48 bị can ( trong đó khởi tố mới: 12 vụ, 27 bị can). Kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 04 vụ, 04 bị can; giải quyết 06 tin báo  (trong đó tiếp nhận mới 03, kỳ trước chuyển qua 03; đã giải quyết 03). Công tác quản lý hành chính về TTXH được quan tâm chỉ đạo, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả, nổi bật là: Tập trung triển khai quyết liệt Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường công tác chỉ đạo các biện pháp phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ mùa nắng nóng. Tiến hành kiểm tra, hướng dẫn tại 11 cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện và các cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy chữa cháy. Tổ chức 01 buổi tuyên truyền công tác PCCC, văn hóa giao thông, ma túy học đường và phòng, chống đuối nước cho 400 học sinh, giáo viên Trường THCS Đông Hiếu.

Trong tháng 5, Tòa án nhân dân Thị xã đã thụ lý 108 vụ, việc; đã giải quyết, xét xử 33 vụ, việc; còn lại 75 vụ, việc, đạt 30,6. Chi cục thi hành án dân sự đã thi hành án 42 vụ việc. Trong đó đã giải quyết dứt điểm nhiều án tồn đọng kéo dài gây bức xúc trong nhân dân. Tổng số tiền đã thi hành án trong tháng là 1,66 tỷ đồng.... 

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong tháng 5, các cấp, ngành ở Thái Hòa tiếp tục phổ biến, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về vệc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 15/02/2022 của UBND thị xã Thái Hòa về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 và Kế hoạch Thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” năm 2022. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn thị xã đã thực hiện công khai, minh bạch các nội dung trong hoạt động của đơn vị mình, tập trung vào các lĩnh vực: mua sắm tài sản công, xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất, tài chính ngân sách, công tác tổ chức - cán bộ, công tác thanh tra, giáo dục, y tế. Tiếp tục thực hiện các quy định về các quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp theo Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế văn hóa công sở; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03/12/2013 của Tỉnh ủy. Thực hiện kê khai tài sản đối với những người được bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo quản lý và luân chuyển vị trí cán bộ; kê khai tài sản đối với các trường hợp được bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính bằng việc tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Triển khai thực hiện kế hoạch hướng tới thực hiện kỳ họp không giấy của HĐND thị xã. Xây dựng, hoàn thiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy chuyển đổi số hướng tới xây dựng đô thị thông minh trên địa bàn thị xã Thái Hòa giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Ngoài ra trong tháng 5, Thái Hòa cũng đã phát huy vai trò Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, phường trên địa bàn, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát huy kết quả đạt được, trong tháng 06/2022, Thị xã Thái Hòa đề ra những nhiệm vụ trọng tâm về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đó là: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác nội chính; thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tập trung giải quyết nhanh đối với các vụ việc, đơn thư phức tạp, kéo dài; báo cáo kết quả giải quyết đối với các vụ việc đã được UBND tỉnh cho chủ trương. Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã. Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng; tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm soát việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và công tác kiểm tra, tuyên truyền phòng chống cháy nổ và phòng chống đuối nước trong mùa nắng nóng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành trong công tác nội chính; phối hợp tốt trong công tác thanh tra, điều tra, truy tố và xét xử./.

                             Lê Thị Thủy 

 Ban Nội chính Tỉnh ủy 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư ở Thanh Chương


Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Năm 2022: Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An phát huy trách nhiệm đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao


Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao


Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Huyện Quỳnh Lưu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương

Hiệu quả Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Thanh Chương


Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra

Ngành Thanh tra của tỉnh thực hiện linh hoạt, sáng tạo, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ các cuộc thanh tra


Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 9 tháng đầu năm ở Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn


Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022

Thành ủy Vinh: Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2022


Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương

Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp ở Thanh Chương


Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu

Một số kết quả nổi bật trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực 7 tháng đầu năm 2022 ở Quỳnh Lưu


Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy

Những kết quả nổi bật trong tháng 7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy


Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Ban Nội chính Tỉnh ủy: Kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng


Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa

Kết quả công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, tiêu cực 06 tháng đầu năm 2022 ở thị xã Thái Hòa


Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Nghệ An đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính để phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An

Những kết quả trong tháng 6/2022 của ngành thanh tra tỉnh Nghệ An