Banner Ban tổ chức tỉnh ủy sub-site-1

Tập trung cao cho công tác tham mưu chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều ngày 15/01/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Phúc Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Nghệ An đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đến dự còn có các đồng chí đại diện các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện thường trực huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo ban tổ chức các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; đại diện lãnh đạo các phòng (ban) tham mưu công tác tổ chức, cán bộ thuộc các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; lãnh đạo và cán bộ, công chức cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo và trưởng các phòng chuyên môn của Sở Nội vụ.

Đồng chí Hồ Phúc Hợp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo ban đồng chủ trì Hội nghị

Báo cáo kết quả công tác năm 2019, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá: Với sự nổ lực, chủ động, sáng tạo và quyết tâm cao của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tổ chức xây dựng Đảng, trong năm 2019, nhiều nội dung đề ra đã cơ bản hoàn thành bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng và kế hoạch công tác đề ra, trọng tâm là tập trung tham mưu ban hành các văn bản, chương trình, kế hoạch, quy định, đề án của cấp ủy cùng cấp về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, thẩm định đề án tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; tham mưu xây dựng kế hoạch và các văn bản của cấp ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.v.v.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông nhấn mạnh tầm quan trọng và vai trò của công tác tổ chức xây dựng Đảng hiện nay, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà ngành Tổ chức đã nổ lực phấn đấu, tham mưu đạt được trong năm qua, nổi bật là tập trung tham mưu việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham mưu xây dựng kế hoạch và các văn bản của cấp ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2019, Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn mà ngành Tổ chức phải tập trung tham mưu khắc phục trong thời gian tới như: Số lượng, chất lượng kết nạp đảng viên chưa đạt như mong muốn; một số nội dung cụ thể trong tham mưu cho cấp ủy có việc còn lúng túng, còn chậm tiến độ; chất lượng sinh hoạt chi bộ nhìn chung có nơi chưa đáp ứng yêu cầu, còn hình thức…

Định hướng, chỉ đạo nhiệm vụ trong năm 2020, Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị toàn Ngành bám sát vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã được chỉ ra như trong dự thảo Báo báo, trong đó lưu ý toàn Ngành phải ưu tiên số một là công tác tham mưu chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các công việc thường xuyên như: sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về xây dựng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tiếp tục quan tâm đặc biệt đến việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, nhất là các chi bộ, đồng thời nâng cao vai trò của đảng viên; trong đó lưu ý đối với công tác phát triển đảng viên cần có tư duy là không nên chạy theo số lượng mà điều quan trọng nhất là phải phát triển đảng viên có chất lượng.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã khen thưởng 07 ban tổ chức: Thành ủy Vinh, Huyện ủy Nam Đàn, Huyện ủy Đô Lương, Huyện ủy Tân Kỳ, Huyện ủy Con Cuông và Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Trường Đại học Vinh “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2019.

Dịp này, Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương trao tặng 50 triệu đồng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy trao tặng 50 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho 2 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của huyện Tương Dương.

Lê Văn Lĩnh 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

Tin cùng chuyên mục

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020

Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ TW triển khai nhiệm vụ năm 2020


Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng tháng 02/2020


Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đánh giá cao quá trình đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của tỉnh Nghệ An


Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

Nghệ An sáp nhập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện vào Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh, năm 2019 (khóa II)

Bế giảng Lớp Bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh, năm 2019 (khóa II)


Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ Châu

Đoàn Cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh nghiên cứu thực tế tại huyện Quỳ ChâuSở Nội vụ kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức năm 2019

Sở Nội vụ kiểm tra, sát hạch cán bộ, công chức năm 2019


Đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh

Đoàn học viên Lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh năm 2019 đi thực tế tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh


Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025

Tỉnh ủy Nghệ An bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nguồn cấp ủy tỉnh cho nhiệm kỳ 2020-2025


Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019: Rõ ràng, chặt chẽ và thực chất hơn

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2019: Rõ ràng, chặt chẽ và thực chất hơn


56 thí sinh vượt qua vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019

56 thí sinh vượt qua vòng 1, kỳ thi tuyển công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội năm 2019


Một số cán bộ diện tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 11/2019

Một số cán bộ diện tỉnh quản lý nghỉ hưu từ tháng 11/2019


Nghệ An bổ sung chính sách hỗ trợ cho đội ngũ dôi dư do sáp nhập

Nghệ An bổ sung chính sách hỗ trợ cho đội ngũ dôi dư do sáp nhập


Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019

Một số kết quả nổi bật của ngành Tổ chức xây dựng đảng 9 tháng đầu năm 2019