Banner Tỉnh ủy Nghệ An (Home-latest-1)

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày 07/8/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. Cụ thể:

Trên địa bàn tỉnh, bên cạnh kết quả đạt được, đã có biểu hiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác của một số cán bộ và một bộ phận người dân trong phòng, chống dịch. Những ngày gần đây liên tục ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm bệnh, có thể dẫn đến nguy cơ mất kiểm soát nguồn lây, gia tăng số bệnh nhân gây khó khăn cho hệ thống y tế, tác động xấu đến đời sống, sức khỏe của nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định xã hội. Tình hình nêu trên đặt ra yêu cầu cấp bách phải nâng cao nhận thức, hành động, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, giữ vững thành quả đã đạt được, kìm chế và đẩy lùi đại dịch, bảo đảm đời sống, giữ vững ổn định xã hội. 

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào tình hình diễn biến dịch Covid-19, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm những nội dung sau:

1. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, trên hết, trước hết thời điểm hiện nay là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Tập trung cao nhất, ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an sinh, ổn định xã hội và đời sống nhân dân.

Tiếp tục quán triệt chủ trương "chống dịch như chống giặc"; thực hiện tốt phương châm “kịp thời, đồng bộ, quyết liệt, dựa vào dân”; hành động với tinh thần sớm hơn, cao hơn, linh hoạt, sáng tạo phù hợp với thực tiễn trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc chung. 

Thực hiện cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, xuyên suốt từ trên xuống; phân công rõ trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân; đoàn kết, đồng thuận, bình tĩnh ứng phó với các tình huống, kìm chế và đẩy lùi dịch bệnh.

  2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các tổ chức, cơ quan chức năng của tỉnh:

- Chuẩn bị phương án, kịch bản ứng phó với tình hình dịch bệnh theo các cấp độ cao hơn; sẵn sàng đáp ứng tình huống dịch bệnh diễn biến xấu, nghiêm trọng với nhiều ca lây nhiễm, điều trị bệnh nhân với số lượng lớn. 

- Bổ sung phân công rõ trách nhiệm chủ trì, trách nhiệm phối hợp, cơ chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm vận hành hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch, nhất là trong xử lý các tình huống phức tạp.  

- Rà soát, chấn chỉnh toàn diện việc phòng, chống dịch, nhất là tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, các khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh, bảo đảm chỉ hoạt động khi đáp ứng yêu cầu an toàn phòng dịch.

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, đề xuất cơ chế đặc thù (nếu cần) để thực hiện kịp thời việc mua sắm thiết bị, thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch; bố trí nhân lực, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực xét nghiệm, điều trị, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch. 

- Bố trí nhân lực, trang thiết bị, tổ chức triển khai việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19, bảo đảm kịp thời, an toàn, đúng đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế.

- Quy định, hướng dẫn, công bố kịp thời các ngành nghề, dịch vụ được phép hoạt động, hạn chế hoạt động và sinh hoạt của người dân trong và ngoài khu vực thực hiện giãn cách, cách ly xã hội phù hợp từng thời điểm. Bảo đảm lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu; kiểm soát, ổn định thị trường, nhất là ổn định giá các hàng hóa thiết yếu. 

- Khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. 

- Kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch hoặc lợi dụng tình hình dịch, bệnh để xuyên tạc, kích động, chống phá, làm ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

3. Người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng mức cảnh báo về hiểm họa ngày càng tăng của dịch Covid-19; khắc phục ngay các biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Cập nhật, bổ sung kế hoạch, phương án phòng, chống dịch với mức độ cao hơn; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” khi xảy ra tình huống dịch bệnh phức tạp. 

- Tập trung chỉ đạo kiểm soát người từ ngoại tỉnh trở về, nhất là người trở về từ vùng đang có dịch; chấn chỉnh, siết chặt quản lý việc giãn cách xã hội và tổ chức cách ly. Chủ động, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, các mô hình hay, cách làm tốt trong phòng, chống dịch để nghiên cứu, triển khai nhân rộng.

- Thực hiện kịp thời, minh bạch, hiệu quả các chính sách an sinh, hỗ trợ các đối tượng theo chỉ đạo của Chính phủ và kế hoạch của tỉnh; đồng thời tiếp tục rà soát, đề xuất bổ sung các chính sách, nhất là chính sách hỗ trợ đối với lực lượng tham gia phòng, chống dịch, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt; xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, vi phạm quy định về phòng, chống dịch. 

4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân các cấp tiếp tục tăng cường phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng cho đoàn viên, hội viên, chức sắc tôn giáo và người dân về phòng, chống dịch Covid-19; vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, chung tay, góp sức cùng nhau vượt qua đại dịch; tiếp tục vận động các nguồn lực, kịp thời hỗ trợ cho người dân, nhất là những người gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo hệ thống tuyên giáo các cấp theo dõi sát tình hình, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng thông tin, xử lý nhanh, hiệu quả những vấn đề nảy sinh; tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, cùng hướng tới mục tiêu đẩy lùi dịch bệnh.

6. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, cấp ủy viên các cấp thường xuyên theo dõi, bám sát địa bàn được phân công phụ trách để kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, động viên lực lượng thực hiện nhiệm vụ ở tuyến đầu và đề xuất bổ sung kịp thời các chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế. 

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể nhân dân và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Chỉ thị. Các ban, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị; tổng hợp, báo cáo, kịp thời đề xuất bổ sung những vấn đề cần thiết. 

Tin cùng chuyên mục

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Quý Mão

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về việc tổ chức Tết Quý Mão


Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 26

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 26


Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng


Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 của Tổng Bí thư


Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Từng bước xây dựng hình mẫu thanh niên Nghệ An trong thời đại mới theo hướng văn minh, hiện đại, nghĩa tình


Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An


Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực


Bộ Chính trị quy định về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở

Bộ Chính trị quy định về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở


Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 5

Toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư bế mạc Hội nghị Trung ương 5


Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ

Bộ Chính trị ban hành quy định về luân chuyển cán bộ


Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 5

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 5Thủ tướng đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Thủ tướng đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội


Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19


​Xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam

​Xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam